Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kapacitetsstudie på svensk höghastighetsjärnväg

Aurell, John (2016)
LTH School of Engineering in Helsingborg
Abstract (Swedish)
Hög kapacitet såväl som låg kapacitet kan kosta mycket pengar. Målsättningen för detta arbete är att besvara hur den svenska höghastighetsjärnvägen kan utformas för att hitta en väl avvägd balans mellan kostnader och kapacitet. De faktorer som valts ut för studien är: headway, längd på blocksträckor, växelhastigeter och längd på sidospår. Arbetet inleds med en litteraturstudie där andra studier rörande kapacitet på järnväg studeras för att ge en samlad bild kring kunskapen inom ämnet. Efter litteraturstudien följer beräkningar och resultat som berör och försöker besvara arbetets frågeställning. Headway som eftersträvas vid en utbyggnad av höghastighetsjärnväg i Sverige är 2,5 minuter, eller 13 333 meter vid 320 km/h. Vid inbromsning mot... (More)
Hög kapacitet såväl som låg kapacitet kan kosta mycket pengar. Målsättningen för detta arbete är att besvara hur den svenska höghastighetsjärnvägen kan utformas för att hitta en väl avvägd balans mellan kostnader och kapacitet. De faktorer som valts ut för studien är: headway, längd på blocksträckor, växelhastigeter och längd på sidospår. Arbetet inleds med en litteraturstudie där andra studier rörande kapacitet på järnväg studeras för att ge en samlad bild kring kunskapen inom ämnet. Efter litteraturstudien följer beräkningar och resultat som berör och försöker besvara arbetets frågeställning. Headway som eftersträvas vid en utbyggnad av höghastighetsjärnväg i Sverige är 2,5 minuter, eller 13 333 meter vid 320 km/h. Vid inbromsning mot stopp ska signalsystemet dessutom hantera headway ner till 2,0 minuter. Beroende på lutningar och beräkningsmetod kan den ovan nämnda headway uppnås med olika förutsättningar. Blocklängderna kan vara mellan 1000 och 2000 meter långa beroende på beräkningsmetod. Om blocksträckorna emellertid utformas till 1 300 till 1 400 meter finns det möjlighet att kombinera utrustning för blocksträckor och kontaktledningssektioner och samlokalisera tekniken på linjen. För att underlätta för trafikledningen och upprätthålla oföränderlig headway bör om möjligt blocksträckorna utformas med samma avstånd och inte variera i längd. För att upprätthålla en hög headway samtidigt som längden på sidospåren hålls nere föreslås växelhastigheten till 140 km/h som ger krav på 871 meter från det att tåget passerar växeln till stillastående. Beroende på utformning av driftplatser på den nya järnvägen kan sidospåren då bli uppemot 1 800 meter långa. Med en asymmetrisk stationsutformning kan längden på sidospåren hållas nere och kostnaderna minska. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Aurell, John
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
höghastighetsjärnväg, järnväg, kapacitet, headway, ertms
language
Swedish
id
8894727
date added to LUP
2016-11-08 04:05:36
date last changed
2018-10-18 10:34:50
@misc{8894727,
 abstract   = {Hög kapacitet såväl som låg kapacitet kan kosta mycket pengar. Målsättningen för detta arbete är att besvara hur den svenska höghastighetsjärnvägen kan utformas för att hitta en väl avvägd balans mellan kostnader och kapacitet. De faktorer som valts ut för studien är: headway, längd på blocksträckor, växelhastigeter och längd på sidospår. Arbetet inleds med en litteraturstudie där andra studier rörande kapacitet på järnväg studeras för att ge en samlad bild kring kunskapen inom ämnet. Efter litteraturstudien följer beräkningar och resultat som berör och försöker besvara arbetets frågeställning. Headway som eftersträvas vid en utbyggnad av höghastighetsjärnväg i Sverige är 2,5 minuter, eller 13 333 meter vid 320 km/h. Vid inbromsning mot stopp ska signalsystemet dessutom hantera headway ner till 2,0 minuter. Beroende på lutningar och beräkningsmetod kan den ovan nämnda headway uppnås med olika förutsättningar. Blocklängderna kan vara mellan 1000 och 2000 meter långa beroende på beräkningsmetod. Om blocksträckorna emellertid utformas till 1 300 till 1 400 meter finns det möjlighet att kombinera utrustning för blocksträckor och kontaktledningssektioner och samlokalisera tekniken på linjen. För att underlätta för trafikledningen och upprätthålla oföränderlig headway bör om möjligt blocksträckorna utformas med samma avstånd och inte variera i längd. För att upprätthålla en hög headway samtidigt som längden på sidospåren hålls nere föreslås växelhastigheten till 140 km/h som ger krav på 871 meter från det att tåget passerar växeln till stillastående. Beroende på utformning av driftplatser på den nya järnvägen kan sidospåren då bli uppemot 1 800 meter långa. Med en asymmetrisk stationsutformning kan längden på sidospåren hållas nere och kostnaderna minska.},
 author    = {Aurell, John},
 keyword   = {höghastighetsjärnväg,järnväg,kapacitet,headway,ertms},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kapacitetsstudie på svensk höghastighetsjärnväg},
 year     = {2016},
}