Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Are Silver- and Gold- Nanoparticles Toxic to the Mouse Retina? - An in vivo study

Oskarsson, Elvira (2016) MOBK01 20161
Degree Projects in Molecular Biology
Popular Abstract (Swedish)
Är Silver och Guld nanopartiklar giftiga för oss?

Introduktion
Nutidsmänniskan använder en mängd olika produkter till vardags och många av dem innehåller nanopartiklar. Man kan utsättas för dem när man tvättar håret eller bilen, målar huset eller duschar, de finns i solskyddsfaktor, deodorant, kläder, elektronik och inte minst i medicin. Framförallt inom medicin har de visat sig mycket användbara. En nanopartikel är 1 – 100 nanometer stor, ungefär lika stort som ett hårstrå delat på längden 8000 gånger. Men kan något så litet vara farligt? Det är just storleken som gör att de kan bete sig oförutsägbart i biologiska system och många studier som gjorts har visat att de har en giftig inverkan på celler.
Deras lilla storlek gör att de... (More)
Är Silver och Guld nanopartiklar giftiga för oss?

Introduktion
Nutidsmänniskan använder en mängd olika produkter till vardags och många av dem innehåller nanopartiklar. Man kan utsättas för dem när man tvättar håret eller bilen, målar huset eller duschar, de finns i solskyddsfaktor, deodorant, kläder, elektronik och inte minst i medicin. Framförallt inom medicin har de visat sig mycket användbara. En nanopartikel är 1 – 100 nanometer stor, ungefär lika stort som ett hårstrå delat på längden 8000 gånger. Men kan något så litet vara farligt? Det är just storleken som gör att de kan bete sig oförutsägbart i biologiska system och många studier som gjorts har visat att de har en giftig inverkan på celler.
Deras lilla storlek gör att de kan ta sig igenom svårgenomträngliga barriärer i kroppen och punktplacera medicin i svåråtkomliga områden. Därför är de mycket eftertraktade inom medicinsk forskning. Användningsområdena är många, men bara ett fåtal undersökningar har gjorts om huruvida nanopartiklar är giftiga eller inte.
Två ämnen som är speciellt intressanta inom nanomedicin-forskning är Silver och Guld. Silver har länge använts eftersom det har en bakteriedödande effekt. Guld används för dess stabila sammansättning och är lätt att göra i nanostorlek. Men innan de börjar användas inom medicin behöver det bestämmas huruvida de är farliga eller inte.
Forskning om näthinnan
Näthinnan är en viktig del av ögat som tolkar ljus och skickar informationen vidare till hjärnan så att vi kan se. Tidigare forskning på odlade näthinnor har visat att bara en låg dos av Silver och Guld nanopartiklar har orsakat celldöd. Eftersom att den forskningen fick så förödande resultat bestämdes det att man skulle göra liknande försök på levande möss, för att få en bättre förståelse för hur deras näthinnor påverkas av nanopartiklarna. Resultaten ska sedan kunna bidra till hur man i framtiden ska förhålla sig till nanopartiklar inom forskningen.
De resultat vi fick skiljde sig från de odlade näthinnorna. Bland annat visade det sig att silver inte orsakade någon celldöd alls, medan guld gjorde det i viss utsträckning. Dock så gav guld upphov till 18 gånger mindre celldöd hos levande näthinnor än hos odlade sådana. Vilket tyder på att guld har en giftig effekt på levande näthinnor medan silver inte har det. Orsaker till att resultaten skiljer sig mellan odlade och levande näthinnor kan vara just det att levande djur har fungerande immunförsvar som kan skydda cellerna från nanopartiklarna. Det kan också bero på att just dessa nanopartiklar var av en större storlek, det har nyligen bevisats att mindre nanopartiklar är giftigare än stora, och att de därför inte gav upphov till en giftig effekt.
Detta är ett viktigt steg på vägen för att förstå hur nanopartiklar beter sig i våra kroppar, om de är giftiga eller inte. För att kunna utveckla nya och effektivare mediciner och därmed rädda liv.

Handledare: Ulrica Englund Johansson
Examensarbete 15 hp i Molekylärbiologi VT 2016, MOBK01
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Oskarsson, Elvira
supervisor
organization
course
MOBK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
English
id
8894745
date added to LUP
2016-11-08 11:33:56
date last changed
2016-11-08 11:33:56
@misc{8894745,
 author    = {Oskarsson, Elvira},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Are Silver- and Gold- Nanoparticles Toxic to the Mouse Retina? - An in vivo study},
 year     = {2016},
}