Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Insatser för att öka sjuksköterskors handlingsberedskap i mötet med suicidala patienter inom somatisk akutsjukvård. En litteraturstudie.

Pålsson, Jens LU and Ånhammar, David LU (2016) SJSK20 20161
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Varje år inkommer cirka 8 200 personer till sjukvården efter ett suicidförsök i Sverige. För att kunna ge bäst lämpad vård och behandling är det viktigt att sjuksköterskan som möter patienten har den handlingsberedskap som krävs för ett gott omhändertagande. Många sjuksköterskor på medicinska akutmottagningar och somatiska vårdavdelningar uppger att de har en bristande kunskap om suicidalitet och känner därför en osäkerhet inför att bemöta och vårda suicidala patienter.
Syfte: Studien syftade till att undersöka insatser som avser att öka sjuksköterskors handlingsberedskap i omhändertagandet av suicidala patienter inom den somatiska akutsjukvården.
Metod: En litteraturstudie genomfördes där tolv vetenskapliga artiklar... (More)
Bakgrund: Varje år inkommer cirka 8 200 personer till sjukvården efter ett suicidförsök i Sverige. För att kunna ge bäst lämpad vård och behandling är det viktigt att sjuksköterskan som möter patienten har den handlingsberedskap som krävs för ett gott omhändertagande. Många sjuksköterskor på medicinska akutmottagningar och somatiska vårdavdelningar uppger att de har en bristande kunskap om suicidalitet och känner därför en osäkerhet inför att bemöta och vårda suicidala patienter.
Syfte: Studien syftade till att undersöka insatser som avser att öka sjuksköterskors handlingsberedskap i omhändertagandet av suicidala patienter inom den somatiska akutsjukvården.
Metod: En litteraturstudie genomfördes där tolv vetenskapliga artiklar inkluderades via strukturerad litteratursökning. Vidare analys av artiklarna genomfördes med en integrerad analysmetod.
Resultat: Under analysen framkom fyra huvudteman; Kunskap, Identifiering av suicidala patienter, Förståelse av suicidalitet och den suicidala patienten och Barriärer mot suicidpreventivt arbete. Resultatet pekade på hur utbildning inom suicidologi och suicidpreventivt arbete ökade sjuksköterskors kunskap, kompetens, identifieringsförmåga, självförtroende och förståelse i relation till omhändertagandet av suicidala patienter.
Slutsats: Kort utbildning av sjuksköterskor visade på ökad handlingsberedskap i omhändertagandet av suicidala patienter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pålsson, Jens LU and Ånhammar, David LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Attityder, Handlingsberedskap, Omhändertagande, Sjuksköterska, Somatisk akutsjukvård, Suicidalitet, Utbildning
language
Swedish
id
8894861
date added to LUP
2016-11-11 16:00:40
date last changed
2016-11-11 16:00:40
@misc{8894861,
 abstract   = {Bakgrund: Varje år inkommer cirka 8 200 personer till sjukvården efter ett suicidförsök i Sverige. För att kunna ge bäst lämpad vård och behandling är det viktigt att sjuksköterskan som möter patienten har den handlingsberedskap som krävs för ett gott omhändertagande. Många sjuksköterskor på medicinska akutmottagningar och somatiska vårdavdelningar uppger att de har en bristande kunskap om suicidalitet och känner därför en osäkerhet inför att bemöta och vårda suicidala patienter. 
Syfte: Studien syftade till att undersöka insatser som avser att öka sjuksköterskors handlingsberedskap i omhändertagandet av suicidala patienter inom den somatiska akutsjukvården. 
Metod: En litteraturstudie genomfördes där tolv vetenskapliga artiklar inkluderades via strukturerad litteratursökning. Vidare analys av artiklarna genomfördes med en integrerad analysmetod. 
Resultat: Under analysen framkom fyra huvudteman; Kunskap, Identifiering av suicidala patienter, Förståelse av suicidalitet och den suicidala patienten och Barriärer mot suicidpreventivt arbete. Resultatet pekade på hur utbildning inom suicidologi och suicidpreventivt arbete ökade sjuksköterskors kunskap, kompetens, identifieringsförmåga, självförtroende och förståelse i relation till omhändertagandet av suicidala patienter. 
Slutsats: Kort utbildning av sjuksköterskor visade på ökad handlingsberedskap i omhändertagandet av suicidala patienter.},
 author    = {Pålsson, Jens and Ånhammar, David},
 keyword   = {Attityder,Handlingsberedskap,Omhändertagande,Sjuksköterska,Somatisk akutsjukvård,Suicidalitet,Utbildning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Insatser för att öka sjuksköterskors handlingsberedskap i mötet med suicidala patienter inom somatisk akutsjukvård. En litteraturstudie.},
 year     = {2016},
}