Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Is carbon offsetting only about carbon? - A consideration of ecological aspects in carbon offsetting

Ullvig, Mirja (2016) BION01 20161
Degree Projects in Biology
Abstract
Carbon offsetting is one strategy to tackle global climate change and decrease the level of greenhouse gases in the atmosphere. However, the strategy is debated and concerns are raised regarding negative impacts on the surrounding environment and biodiversity, the effectiveness and the morality of “buying the right to pollute”. The aim of this paper is to examine if ecological aspects are considered by private carbon offsetting companies on the voluntary market and providers offering the offsetting projects. The study also aims to analyse how present offset project standards include ecological aspects. The analysis is based on a questionnaire, analyses of web sites, interviews and analyses of three project standards. The result indicates... (More)
Carbon offsetting is one strategy to tackle global climate change and decrease the level of greenhouse gases in the atmosphere. However, the strategy is debated and concerns are raised regarding negative impacts on the surrounding environment and biodiversity, the effectiveness and the morality of “buying the right to pollute”. The aim of this paper is to examine if ecological aspects are considered by private carbon offsetting companies on the voluntary market and providers offering the offsetting projects. The study also aims to analyse how present offset project standards include ecological aspects. The analysis is based on a questionnaire, analyses of web sites, interviews and analyses of three project standards. The result indicates that consideration of ecological aspects in carbon offsetting in theory is considered important among offsetting companies and providers, but that the level of knowledge and implementation of the aspects varies among the participants. The study reveals that there are potential conflicts between carbon offsetting and conservation but it also suggests how these can be minimised. Furthermore, the study reveals that the three carbon offsetting project standards consider ecological aspects, but that they differ in level and to what extent ecological aspects are considered. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Kan klimatkompensation handla om mer än klimatnytta?

Klimatkompensation har varit på modet ett tag men är även ett omdiskuterat ämne där både moralen i ”att köpa sig fri” och risken för negativ påverkan på djur och natur har lyfts fram. Att ekologiska aspekter beaktas vid klimatkompensation anses av många företag och organisationer viktigt. Men vad innebär det i praktiken?

Klimatkompensation är en av strategierna för att bidra till klimatåtgärder och motverka den pågående klimatförändringen. Klimatkompensation innebär att företag, organisationer, privatpersoner eller till och med länder kan kompensera för delar av sina utsläpp genom att betala för en minskning av samma mängd utsläpp någon annanstans. I praktiken innebär detta för... (More)
Kan klimatkompensation handla om mer än klimatnytta?

Klimatkompensation har varit på modet ett tag men är även ett omdiskuterat ämne där både moralen i ”att köpa sig fri” och risken för negativ påverkan på djur och natur har lyfts fram. Att ekologiska aspekter beaktas vid klimatkompensation anses av många företag och organisationer viktigt. Men vad innebär det i praktiken?

Klimatkompensation är en av strategierna för att bidra till klimatåtgärder och motverka den pågående klimatförändringen. Klimatkompensation innebär att företag, organisationer, privatpersoner eller till och med länder kan kompensera för delar av sina utsläpp genom att betala för en minskning av samma mängd utsläpp någon annanstans. I praktiken innebär detta för det mesta att industrialiserade länder investerar i olika typer av energiprojekt i utvecklingsländer så att minskningen av utsläpp sker där. Denna strategi är dock omdiskuterad och betänkligheter kring hur det påverkar djur och natur har belysts såväl som det moraliska i ”att köpa sig rätt till att förorena”.

Syftet med denna studie är att utvärdera om ekologiska aspekter så som exempelvis fågel- och djurliv, naturliga livsmiljöer, växtlighet samt mark och vattenfunktioner tas i beaktning vid klimatkompensation. För att söka svar på detta skickades en enkät ut till klimatkompenserande företag i kombination med att deras hemsidor analyserades, intervjuer genomfördes med organisationer som erbjuder tjänsten och tre standarder för klimatkompensationsprojekt jämfördes.

Ekologiska aspekter är viktigt
Det som framkom var att beaktande av ekologiska aspekter anses viktigt både av klimatkompenserande företag och av de som erbjuder denna tjänst. Dock varierar kunskapsnivån om ekologiska aspekter, hur dessa är implementerade i projekt samt i vilken utsträckning som aspekterna beaktas av deltagarna. Detta gör det tydligt att även om något anses viktigt i teorin leder det inte nödvändigtvis till handling i praktiken. I vissa svar lutade sig en del av de organisationer som erbjuder klimatkompensation mot projektstandarderna istället för att ge egna svar vilket gör det svårt att veta hur det ser ut i verkligheten.

Variationen och ibland bristen på kunskap och implementering av ekologiska aspekter kan bland annat förklaras av att det är ett komplext område men även brist på prioritering och intresse. I studien framgår det att det finns konflikter mellan klimatkompensation och omgivande miljö då etablering av projekt bland annat kan hota redan hotade arter samt förstöra livsmiljöer. Detta kan dock minimeras genom att större hänsyn tas till ekologiska aspekter. Det finns projekt som kan bidra till en positiv påverkan på biologisk mångfald och den omgivande miljön men ämnet är outforskat och behöver undersökas ytterligare. Samtliga projektstandarder inkluderar ekologiska aspekter vilket visar på att standarderna i viss mån tar hänsyn till djur och natur. Dock skiljer sig standarderna åt både när det gäller i vilken utsträckning de beaktar ekologiska aspekter och på vilket sätt dessa beaktas. Den allmänna uppfattningen bland organisationer som erbjuder klimatkompensation är att denna strategi kommer att fortsätta användas. Detta visar på hur viktigt det är att de kompensationsprojekt som utvecklas tar hänsyn till ekologiska aspekter och inte enbart maximerar klimatnytta.

Handledare: Markku Rummukainen
Examensarbete: 45 poäng i Biologi, 2016
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ullvig, Mirja
supervisor
organization
course
BION01 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
8894885
date added to LUP
2016-11-14 13:19:05
date last changed
2016-11-14 13:19:05
@misc{8894885,
 abstract   = {Carbon offsetting is one strategy to tackle global climate change and decrease the level of greenhouse gases in the atmosphere. However, the strategy is debated and concerns are raised regarding negative impacts on the surrounding environment and biodiversity, the effectiveness and the morality of “buying the right to pollute”. The aim of this paper is to examine if ecological aspects are considered by private carbon offsetting companies on the voluntary market and providers offering the offsetting projects. The study also aims to analyse how present offset project standards include ecological aspects. The analysis is based on a questionnaire, analyses of web sites, interviews and analyses of three project standards. The result indicates that consideration of ecological aspects in carbon offsetting in theory is considered important among offsetting companies and providers, but that the level of knowledge and implementation of the aspects varies among the participants. The study reveals that there are potential conflicts between carbon offsetting and conservation but it also suggests how these can be minimised. Furthermore, the study reveals that the three carbon offsetting project standards consider ecological aspects, but that they differ in level and to what extent ecological aspects are considered.},
 author    = {Ullvig, Mirja},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Is carbon offsetting only about carbon? - A consideration of ecological aspects in carbon offsetting},
 year     = {2016},
}