Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Performance- and Cost-efficient Cloud Architectures

Raneland, Daniel LU (2014) In LU-CS-EX 2014-05 EDA920 20112
Department of Computer Science
Abstract
The Cloud is becoming a more and more popular expression and as companies learn what it
is and the cloud services offered by cloud providers mature, more companies are looking towards
The Cloud to satisfy their needs.
This master thesis examines issues that can arise when moving an existing server solution
to The Cloud and how to utilise the possibilities offered by cloud services with a cost-effective
solution.
This is achieved by developing a cloud-deployment architecture for an existing server solution,
FOCS, for deployment on Amazon’s EC2 service and then migrating FOCS to this architecture.
The deployment is then optimised on both performance and cost-effectiveness - both on a sourcecode
level through refactorisation of any... (More)
The Cloud is becoming a more and more popular expression and as companies learn what it
is and the cloud services offered by cloud providers mature, more companies are looking towards
The Cloud to satisfy their needs.
This master thesis examines issues that can arise when moving an existing server solution
to The Cloud and how to utilise the possibilities offered by cloud services with a cost-effective
solution.
This is achieved by developing a cloud-deployment architecture for an existing server solution,
FOCS, for deployment on Amazon’s EC2 service and then migrating FOCS to this architecture.
The deployment is then optimised on both performance and cost-effectiveness - both on a sourcecode
level through refactorisation of any bottlenecks that arise and on an architectural level by
modifying the architecture to avoid performance bottlenecks associated with network throughput. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Molnet är ett begrepp som används mer och mer och allt eftersom företagen bekantar sig
med de relaterade begreppen och vad de innebär och de tjänster som erbjuds av leverantörerna
mognar så vänder sig fler och fler företag till molntjänster för att tillgodose sina behov.
I det här examensarbetet undersöks vilka problem man stöter på vid en migrering av en
existerande serverlösning samt hur man bäst utnyttjar de möjligheter molnet erbjuder samtidigt
som lösningen är kostnadseffektiv.
Detta åstadkoms genom att arbeta fram en molnarkitektur för en existerande serverlösning,
FOCS, på Amazons EC2-tjänst för att sedan migrera FOCS till denna arkitektur. Lösningen
optimeras sedan utifrån prestandakrav och kostnadseffektivitet - både på... (More)
Molnet är ett begrepp som används mer och mer och allt eftersom företagen bekantar sig
med de relaterade begreppen och vad de innebär och de tjänster som erbjuds av leverantörerna
mognar så vänder sig fler och fler företag till molntjänster för att tillgodose sina behov.
I det här examensarbetet undersöks vilka problem man stöter på vid en migrering av en
existerande serverlösning samt hur man bäst utnyttjar de möjligheter molnet erbjuder samtidigt
som lösningen är kostnadseffektiv.
Detta åstadkoms genom att arbeta fram en molnarkitektur för en existerande serverlösning,
FOCS, på Amazons EC2-tjänst för att sedan migrera FOCS till denna arkitektur. Lösningen
optimeras sedan utifrån prestandakrav och kostnadseffektivitet - både på källkodsnivå genom
refaktorisering av de flaskhalsar som uppstår samt genom att modifiera arkitekturen för att
undvika prestandaflaskhalsar associerade med nätverksgenomströmmning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Raneland, Daniel LU
supervisor
organization
course
EDA920 20112
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
publication/series
LU-CS-EX 2014-05
report number
LU-CS-EX 2014-05
ISSN
1650-2884
language
English
id
8894995
date added to LUP
2016-11-15 09:25:09
date last changed
2016-11-15 09:25:09
@misc{8894995,
 abstract   = {{The Cloud is becoming a more and more popular expression and as companies learn what it
is and the cloud services offered by cloud providers mature, more companies are looking towards
The Cloud to satisfy their needs.
This master thesis examines issues that can arise when moving an existing server solution
to The Cloud and how to utilise the possibilities offered by cloud services with a cost-effective
solution.
This is achieved by developing a cloud-deployment architecture for an existing server solution,
FOCS, for deployment on Amazon’s EC2 service and then migrating FOCS to this architecture.
The deployment is then optimised on both performance and cost-effectiveness - both on a sourcecode
level through refactorisation of any bottlenecks that arise and on an architectural level by
modifying the architecture to avoid performance bottlenecks associated with network throughput.}},
 author    = {{Raneland, Daniel}},
 issn     = {{1650-2884}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{LU-CS-EX 2014-05}},
 title    = {{Performance- and Cost-efficient Cloud Architectures}},
 year     = {{2014}},
}