Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Självförtroende och musikaliskt lärande – en studie av hur normer och förväntningar påverkar studenter i ämnena gehör och notläsning

Söderberg Schaedel, Patrik LU (2016) LMMN94 20142
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Syftet med denna undersökning är att bidra med kunskap kring lärande och hur det är kopplat till självförtroende, självuppfattning och normer i undervisningen. Jag har valt att intervjua studenter från Musikhögskolan i Malmö, där jag för närvarande själv studerar till musiklärare.

Studien utgår från studenternas perspektiv och är avgränsad till två huvudområden, undervisning i gehör och notläsning. Resultaten är samlade kring tre centrala begrepp: självuppfattning, självförtroende samt normer och förväntningar. Mina forskningsfrågor berör vilka faktorer som påverkar studenters självbild och självförtroende i undervisningen, hur och i vilken utsträckning normer och förväntningar påverkar samt huruvida studenters bakgrund och... (More)
Syftet med denna undersökning är att bidra med kunskap kring lärande och hur det är kopplat till självförtroende, självuppfattning och normer i undervisningen. Jag har valt att intervjua studenter från Musikhögskolan i Malmö, där jag för närvarande själv studerar till musiklärare.

Studien utgår från studenternas perspektiv och är avgränsad till två huvudområden, undervisning i gehör och notläsning. Resultaten är samlade kring tre centrala begrepp: självuppfattning, självförtroende samt normer och förväntningar. Mina forskningsfrågor berör vilka faktorer som påverkar studenters självbild och självförtroende i undervisningen, hur och i vilken utsträckning normer och förväntningar påverkar samt huruvida studenters bakgrund och rollidentitet har en inverkan. Vald metod är kvalitativ halvstrukturerad intervju.

Studien indikerar att studenterna har ett stort behov av att ha en lärmiljö där det är tillåtet att misslyckas, något de inte alltid känner. De är också i behov av en undervisning som i större utsträckning utgår ifrån individens behov. Studien visa även på att normer och förväntningar från lärare och medstudenter har en stor inverkan på lärandesituationen och på deras självförtroende. I studien är effekten av negativa normer och förväntningar särskilt tydlig. (Less)
Abstract
The aim with this study is to try to contribute to the common knowledge about how learning is connected to self-confidence, and how norms and expectations influence a learning environment. I have interviewed students from Malmö Academy of Music (Sweden), where I am currently finishing my studies in music teacher education.

The study assumes a student’s point of view, and is framed a round two subjects, ear training and score reading, two very central areas in music education. The results are structured around three central areas: self-image, self-confidence, and norms and expectations. My research questions concern the factors that may influence a student’s self-image and self-confidence in music learning situations and how and to what... (More)
The aim with this study is to try to contribute to the common knowledge about how learning is connected to self-confidence, and how norms and expectations influence a learning environment. I have interviewed students from Malmö Academy of Music (Sweden), where I am currently finishing my studies in music teacher education.

The study assumes a student’s point of view, and is framed a round two subjects, ear training and score reading, two very central areas in music education. The results are structured around three central areas: self-image, self-confidence, and norms and expectations. My research questions concern the factors that may influence a student’s self-image and self-confidence in music learning situations and how and to what extent the norms and expectations affect the student's identity. I have chosen semi-structured interview as a method.

The study shows that the students have a great need of a learning environment that is open for trial and error, where it is allowed to fail and learn, something they do not always experience. They are also in need of teaching that better meets their individual needs. The study also shows that norms and expectations from teachers and fellow students have a big impact on the students’ self-confidence and on their learning environment. Especially visible in the study is the effect of the negative norms and expectations. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Söderberg Schaedel, Patrik LU
supervisor
organization
alternative title
Self-confidence and musical learning – a study on how norms and expectations affect students in the subjects of ear training and score reading
course
LMMN94 20142
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
social norms, självbild, självuppfattning, musikpedagogik, gehör, notläsning, självförtroende, normer, ear training, music education, self-image, self-confidence, sight-reading, utbildningsvetenskap, educational science
language
Swedish
id
8895163
date added to LUP
2016-12-19 09:42:05
date last changed
2016-12-19 09:42:05
@misc{8895163,
 abstract   = {The aim with this study is to try to contribute to the common knowledge about how learning is connected to self-confidence, and how norms and expectations influence a learning environment. I have interviewed students from Malmö Academy of Music (Sweden), where I am currently finishing my studies in music teacher education.

The study assumes a student’s point of view, and is framed a round two subjects, ear training and score reading, two very central areas in music education. The results are structured around three central areas: self-image, self-confidence, and norms and expectations. My research questions concern the factors that may influence a student’s self-image and self-confidence in music learning situations and how and to what extent the norms and expectations affect the student's identity. I have chosen semi-structured interview as a method.

The study shows that the students have a great need of a learning environment that is open for trial and error, where it is allowed to fail and learn, something they do not always experience. They are also in need of teaching that better meets their individual needs. The study also shows that norms and expectations from teachers and fellow students have a big impact on the students’ self-confidence and on their learning environment. Especially visible in the study is the effect of the negative norms and expectations.},
 author    = {Söderberg Schaedel, Patrik},
 keyword   = {social norms,självbild,självuppfattning,musikpedagogik,gehör,notläsning,självförtroende,normer,ear training,music education,self-image,self-confidence,sight-reading,utbildningsvetenskap,educational science},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Självförtroende och musikaliskt lärande – en studie av hur normer och förväntningar påverkar studenter i ämnena gehör och notläsning},
 year     = {2016},
}