Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att planera för kollektivtrafik med hög marknadsandel - Allmänna principer och strategier för städer utifrån två fallstudier

Odbacke, Frida LU (2016) VTTL01 20162
Transport and Roads
Abstract (Swedish)
För att de globala klimatmålen ska uppnås, måste antalet icke hållbara resor minska. Ett sätt att lyckas med detta är att utveckla kollektivtrafiksystem i städer så att fler väljer att åka kollektivt istället för att använda bilen. Denna uppsats syfte är att undersöka hur man kan planera kollektiv- trafik i en stad för att största möjliga andel av stadens invånare ska använda sig av den. Under- sökningen görs genom att beskriva allmänna planeringsprinciper, samt genom att göra två fallstu- dier av Zürich och Freiburg. Dessa städer har en kollektivtrafik med hög marknadsandel och är goda exempel på lyckad kollektivtrafikplanering. Undersökningen görs genom en litteraturstudie.
Planeringsprinciperna beskriver strategier för bland annat... (More)
För att de globala klimatmålen ska uppnås, måste antalet icke hållbara resor minska. Ett sätt att lyckas med detta är att utveckla kollektivtrafiksystem i städer så att fler väljer att åka kollektivt istället för att använda bilen. Denna uppsats syfte är att undersöka hur man kan planera kollektiv- trafik i en stad för att största möjliga andel av stadens invånare ska använda sig av den. Under- sökningen görs genom att beskriva allmänna planeringsprinciper, samt genom att göra två fallstu- dier av Zürich och Freiburg. Dessa städer har en kollektivtrafik med hög marknadsandel och är goda exempel på lyckad kollektivtrafikplanering. Undersökningen görs genom en litteraturstudie.
Planeringsprinciperna beskriver strategier för bland annat linjedragning, turtäthet, samord- ning med bebyggelse, prioritering och kommunikation. I Zürich är det principer som handlar om turtäthet, anpassning av bebyggelse, prioritering, informationssystem och marknadsföring som är mest betydande. Utöver dessa har policyer för minskning av biltrafik samt allmänhetens stöd varit avgörande för den höga marknadsandelen. De planeringsprinciper som varit mest betydande i Freiburg handlar om turtäthet och en integrerad bebyggelse- och transportplanering. Utöver dessa har kombinationen av push/pull-strategier samt allmänhetens engagemang påverkat kollektivtra- fikens utveckling i positiv riktning.
Slutsatsen av undersökningen är att det långa tidsperspektivet varit avgörande i båda fallstu- dierna samtidigt som allmänhetens stöd spelat mycket stor roll. Kombinationen av policyer som minskar bilresor, med ett förbättrat kollektivtrafiksystem är en annan viktig strategi. Det går att dra lärdomar från Zürich och Freiburg, men i vilken grad de går att applicera på andra städer och få liknande resultat, beror på vilka förutsättningar som finns i varje enskild stad. Zürich och Frei- burg är ur en synvinkel speciella med deras hållbarhetsfokus och ursprungliga förutsättningar, men det finns trots det gemensamma drag i flera andra städer, vilket talar för en överförbarhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Odbacke, Frida LU
supervisor
organization
course
VTTL01 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kollektivtrafik, planering, marknadsandel, Zürich, Freiburg
language
Swedish
id
8895875
date added to LUP
2017-02-01 09:16:29
date last changed
2017-07-04 14:03:06
@misc{8895875,
 abstract   = {För att de globala klimatmålen ska uppnås, måste antalet icke hållbara resor minska. Ett sätt att lyckas med detta är att utveckla kollektivtrafiksystem i städer så att fler väljer att åka kollektivt istället för att använda bilen. Denna uppsats syfte är att undersöka hur man kan planera kollektiv- trafik i en stad för att största möjliga andel av stadens invånare ska använda sig av den. Under- sökningen görs genom att beskriva allmänna planeringsprinciper, samt genom att göra två fallstu- dier av Zürich och Freiburg. Dessa städer har en kollektivtrafik med hög marknadsandel och är goda exempel på lyckad kollektivtrafikplanering. Undersökningen görs genom en litteraturstudie.
Planeringsprinciperna beskriver strategier för bland annat linjedragning, turtäthet, samord- ning med bebyggelse, prioritering och kommunikation. I Zürich är det principer som handlar om turtäthet, anpassning av bebyggelse, prioritering, informationssystem och marknadsföring som är mest betydande. Utöver dessa har policyer för minskning av biltrafik samt allmänhetens stöd varit avgörande för den höga marknadsandelen. De planeringsprinciper som varit mest betydande i Freiburg handlar om turtäthet och en integrerad bebyggelse- och transportplanering. Utöver dessa har kombinationen av push/pull-strategier samt allmänhetens engagemang påverkat kollektivtra- fikens utveckling i positiv riktning.
Slutsatsen av undersökningen är att det långa tidsperspektivet varit avgörande i båda fallstu- dierna samtidigt som allmänhetens stöd spelat mycket stor roll. Kombinationen av policyer som minskar bilresor, med ett förbättrat kollektivtrafiksystem är en annan viktig strategi. Det går att dra lärdomar från Zürich och Freiburg, men i vilken grad de går att applicera på andra städer och få liknande resultat, beror på vilka förutsättningar som finns i varje enskild stad. Zürich och Frei- burg är ur en synvinkel speciella med deras hållbarhetsfokus och ursprungliga förutsättningar, men det finns trots det gemensamma drag i flera andra städer, vilket talar för en överförbarhet.},
 author    = {Odbacke, Frida},
 keyword   = {Kollektivtrafik,planering,marknadsandel,Zürich,Freiburg},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att planera för kollektivtrafik med hög marknadsandel - Allmänna principer och strategier för städer utifrån två fallstudier},
 year     = {2016},
}