Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Capo Murro di Porco - en fallstudie om byggande i känslig miljö

Svenning, Andreas LU (2016) AAHM01 20162
Department of Architecture and the Built Environment
Abstract (Swedish)
På Siciliens östkust strax söder om Syrakusa, ligger ett långsmalt naturområde som följer kusten längs halvön Maddalenas sydspets ut till udden Capo Murro di Porco. Det är en obebyggd kustremsa sånär som på en fyrbyggnad med två angränsande stenhus. Naturen domineras av det klippiga landskapet och de tre byggnaderna som kommit att smälta in i omgivningen.

I detta arbete, som är en fallstudie som tar sitt avstamp i de karga klipporna på Capo Murro di Porco, undersöks de svårigheter som uppstår när man arbetar med känsliga miljöer. Bakgrunden till arbetet är att det i slutet av 2015 utlystes en arkitekturtävling för området vars program omfattade en hotellbyggnad på platsen. Genom en kritik av tävlingens program utforskas en alternativ... (More)
På Siciliens östkust strax söder om Syrakusa, ligger ett långsmalt naturområde som följer kusten längs halvön Maddalenas sydspets ut till udden Capo Murro di Porco. Det är en obebyggd kustremsa sånär som på en fyrbyggnad med två angränsande stenhus. Naturen domineras av det klippiga landskapet och de tre byggnaderna som kommit att smälta in i omgivningen.

I detta arbete, som är en fallstudie som tar sitt avstamp i de karga klipporna på Capo Murro di Porco, undersöks de svårigheter som uppstår när man arbetar med känsliga miljöer. Bakgrunden till arbetet är att det i slutet av 2015 utlystes en arkitekturtävling för området vars program omfattade en hotellbyggnad på platsen. Genom en kritik av tävlingens program utforskas en alternativ väg för Capo Murro di Porco.

Syftet med arbetet är att undersöka olika typer av objektiva målkriterier – t.ex. hur det är möjligt att sträva efter reversibla byggnationer, minimera nya ingrepps avtryck på platsen eller att undvika skador på omgivningen under byggprocessen. Projektet syftar också till att utforska subjektiva målkriterier som är centrala för platsen men som är svåra att kvantifiera eller på annat sätt översätta till objektiva formuleringar.


Byggnaderna som smälter samman med marken och vågorna som långsamt äter sig in i berget manar till långsamhet och reflektion hos den som besöker Capo Murro di Porco. En stor del av platsens känsla ligger i just ödsligheten och det ursprungliga. Hur ska man gå tillväga för att inte förändra platsens karaktär genom sina ingrepp, när till och med besökares närvaro på platsen förändrar den? I detta arbete ger fenomenologin som erfarenhetsideologi styrka åt den individuella tolkningen och det personliga som bärare av mänsklig mening i skapande av plats.

Genom det alternativa program som definieras i arbetet, presenteras ett förslag för Capo Murro di Porco som omfattar ett museum som använder sig av de tre byggnaderna på platsen, där fyrhuset blir museets huvudbyggnad. Försiktiga tillägg utförs i naturområdet, dels som stöd för museet och dels som ett sätt att göra området mer tillgängligt. För att undvika att förändra platsens karaktär genom de ingrepp som utförs, läggs stor vikt vid att förstå det ursprungliga. Arbetet återvänder ständig till en strävan att inte bara tolka platsen, utan även kondensera dess innebörd i de tillägg som föreslås. (Less)
Abstract
Capo Murro di Porco is situated in a narrow natural area that runs along the coast of the peninsula of Maddalena, just south of Syracuse on the east coast of Sicily. It is an area of stunning nature with dramatic topography, steep cliff sides and sparse vegetation. On the very line marking the transition from low vegetation to bare rock on the horn of the peninsula, a lighthouse and two rugged low stone buildings reside. They are worn by the harsh weather conditions of the site, almost to the point where they completely disappear into the surrounding rock.

In the autumn of 2015, an architecture competition was announced for the area. The competition program called for a hotel development that would utilize the two low stone buildings on... (More)
Capo Murro di Porco is situated in a narrow natural area that runs along the coast of the peninsula of Maddalena, just south of Syracuse on the east coast of Sicily. It is an area of stunning nature with dramatic topography, steep cliff sides and sparse vegetation. On the very line marking the transition from low vegetation to bare rock on the horn of the peninsula, a lighthouse and two rugged low stone buildings reside. They are worn by the harsh weather conditions of the site, almost to the point where they completely disappear into the surrounding rock.

In the autumn of 2015, an architecture competition was announced for the area. The competition program called for a hotel development that would utilize the two low stone buildings on the site and a maximum of 3000 m2 of the surrounding landscape. This case study investigates some of the difficult questions that arise when planning interventions in sensitive environments like Capo Murro di Porco. With a critique of the competition as a starting point, an alternative program for the area is presented.

The aim of the study is to highlight and examine goals that can be viewed to some extent as objective in the planning process – for example goals regarding reversible construction methods, small building footprints and minimal environmental impact on the site during the construction phase. These aspects are objective insofar that it is easy to assess if the goals are met after construction is finished. The project however also aims to explore subjective goals that cannot be assessed as easily. These goals are ultimately central to the site, but are difficult to quantify or measure in any objective way.

The buildings that blend with the surrounding ground and the waves that slowly and steadily eat their way into the mountain side encourage reflection and patience. How should one go about intervening in a site without disturbing its complex atmosphere, when even the presence of visitors can change the surroundings of such an environment? By turning to phenomenology, this thesis focuses on personal experience and subjective interpretation as crucial to the understanding of place as a qualitative totality.
Through the alternative program, a proposal for Capo Murro di Porco is presented that utilizes the existing buildings, including the lighthouse, as part of a permanently open museum for the site.

In order to achieve this, minor interventions are necessary to make the buildings available and usable. A small exhibition area together with an extension of an existing path are added in the south of the natural area and a lookout point in the north. All interventions in the buildings and the surrounding site meet the objective goals of the program, but the real challenge lies in the subjective goals. The interventions strive not only to explain or interpret the environment, but rather function as a focus point of its meaning. Throughout the project the subjective component in interpreting place is discussed and one of the important conclusions of the thesis is subjective in itself: the process of understanding and creating is interesting first when it becomes personal. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svenning, Andreas LU
supervisor
organization
course
AAHM01 20162
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
Swedish
id
8896189
date added to LUP
2016-12-19 10:21:39
date last changed
2016-12-19 10:21:39
@misc{8896189,
 abstract   = {Capo Murro di Porco is situated in a narrow natural area that runs along the coast of the peninsula of Maddalena, just south of Syracuse on the east coast of Sicily. It is an area of stunning nature with dramatic topography, steep cliff sides and sparse vegetation. On the very line marking the transition from low vegetation to bare rock on the horn of the peninsula, a lighthouse and two rugged low stone buildings reside. They are worn by the harsh weather conditions of the site, almost to the point where they completely disappear into the surrounding rock.

In the autumn of 2015, an architecture competition was announced for the area. The competition program called for a hotel development that would utilize the two low stone buildings on the site and a maximum of 3000 m2 of the surrounding landscape. This case study investigates some of the difficult questions that arise when planning interventions in sensitive environments like Capo Murro di Porco. With a critique of the competition as a starting point, an alternative program for the area is presented.

The aim of the study is to highlight and examine goals that can be viewed to some extent as objective in the planning process – for example goals regarding reversible construction methods, small building footprints and minimal environmental impact on the site during the construction phase. These aspects are objective insofar that it is easy to assess if the goals are met after construction is finished. The project however also aims to explore subjective goals that cannot be assessed as easily. These goals are ultimately central to the site, but are difficult to quantify or measure in any objective way.

The buildings that blend with the surrounding ground and the waves that slowly and steadily eat their way into the mountain side encourage reflection and patience. How should one go about intervening in a site without disturbing its complex atmosphere, when even the presence of visitors can change the surroundings of such an environment? By turning to phenomenology, this thesis focuses on personal experience and subjective interpretation as crucial to the understanding of place as a qualitative totality.
Through the alternative program, a proposal for Capo Murro di Porco is presented that utilizes the existing buildings, including the lighthouse, as part of a permanently open museum for the site. 

In order to achieve this, minor interventions are necessary to make the buildings available and usable. A small exhibition area together with an extension of an existing path are added in the south of the natural area and a lookout point in the north. All interventions in the buildings and the surrounding site meet the objective goals of the program, but the real challenge lies in the subjective goals. The interventions strive not only to explain or interpret the environment, but rather function as a focus point of its meaning. Throughout the project the subjective component in interpreting place is discussed and one of the important conclusions of the thesis is subjective in itself: the process of understanding and creating is interesting first when it becomes personal.},
 author    = {Svenning, Andreas},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Capo Murro di Porco - en fallstudie om byggande i känslig miljö},
 year     = {2016},
}