Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Rum för kontemplation - Själsliga vattenhål i en urban miljö

Nygård, Kristina LU (2016) AAHM01 20161
Department of Architecture and the Built Environment
Abstract (Swedish)
Rum för kontemplation. En plats för eftertanke och stillhet. Vi lever i en värld som går snabbare och snabbare. En urban värld där vi är ständigt uppkopplade, ett prestationssamhälle där ett behov för kontemplation glöms bort. Vilka rum vänder vi oss till för stillhet i vardagen och hur ser egentligen ett rum för kontemplation ut?
Arbetet tar avstamp i frågeställningen: “Vilka egenskaper kännetecknar ett kontemplativt rum? Vilka rumsliga kvaliteter finns i dagens kontemplativa rum och hur är de gestaltade?”
Genom samtal (kvalitativa intervjuer), analys av befintlig arkitektur och en gestaltningsdel i form av tre rumsliga experiment, skapas en bild och ett diskussionsunderlag över vad det är som kännetecknar ett rum för kontemplation. Det... (More)
Rum för kontemplation. En plats för eftertanke och stillhet. Vi lever i en värld som går snabbare och snabbare. En urban värld där vi är ständigt uppkopplade, ett prestationssamhälle där ett behov för kontemplation glöms bort. Vilka rum vänder vi oss till för stillhet i vardagen och hur ser egentligen ett rum för kontemplation ut?
Arbetet tar avstamp i frågeställningen: “Vilka egenskaper kännetecknar ett kontemplativt rum? Vilka rumsliga kvaliteter finns i dagens kontemplativa rum och hur är de gestaltade?”
Genom samtal (kvalitativa intervjuer), analys av befintlig arkitektur och en gestaltningsdel i form av tre rumsliga experiment, skapas en bild och ett diskussionsunderlag över vad det är som kännetecknar ett rum för kontemplation. Det sakrala rummet, det profana rummet och det naturliga rummet.
Arbetet är reflekterande och öppnar flera dörrar kring vad ett kontemplativt rum är, det är en utvärdering av metoden lika mycket som ett försök till att svara på frågan.
Resultatet kretsar kring hur vi beter oss i kontemplativa miljöer mer än det fokuserar på de arkitektoniska egenskaperna, det verkar som om det inte går att hitta en minsta gemensamma nämnare till vad ett kontemplativt rum är. Det handlar om att hitta en plats som erbjuder en annan värld, en kontrast mellan vardagens stress och den kontemplativa stunden. Vad vi lyssnar på, vad vi ser och vad vi hör. Hur vi förhåller oss till vår omvärld och hur vi förhåller oss till varandra.
Den gestaltande delen - De Rumsliga Experimenten tar de här idéerna från text till bild. De skissartade rummen är kontemplativa rumsligheter baserade på den information som kommit ur arbetet, och är bara tre exempel av 100 på hur ett rum för kontemplation och eftertanke kan se ut i en urban värld.
Slutligen så diskuterar arbetet frågor kring urbanisering, sekularisering och eskapism, för att bredda tankarna kring ämnet och för att belysa det växande behov som finns i samhället. (Less)
Abstract
Space for contemplation. A place for afterthought and reflection. We live in a world that spins faster and faster. A universe full of impressions, information and experiences are effecting our stress level in a bad way, and our need for quietness and contemplation is forgotten. Where do we go for a minute in silence and serenity?
The work has its starting point in the questions:
“Which qualities builds a space for contemplation?” And, “Which spatial qualities can one find in today’s contemplative spaces and how are they put together?”
The method includes interviews, analysing existing contemplative architecture and testing the result in three spatial experiments. This together builds a base for a discussion around contemplative space.... (More)
Space for contemplation. A place for afterthought and reflection. We live in a world that spins faster and faster. A universe full of impressions, information and experiences are effecting our stress level in a bad way, and our need for quietness and contemplation is forgotten. Where do we go for a minute in silence and serenity?
The work has its starting point in the questions:
“Which qualities builds a space for contemplation?” And, “Which spatial qualities can one find in today’s contemplative spaces and how are they put together?”
The method includes interviews, analysing existing contemplative architecture and testing the result in three spatial experiments. This together builds a base for a discussion around contemplative space. The religious space, the secular space and the landscape of the nature.
The project is just as much about analysing and testing a method as it is about answering the question. Maybe the project asks more than it answers.
Contemplative space, from my point of view, is made by our behaviour in a space rather than it is built of a series of architectural qualities. It seems like it´s hard to find the lowest common denominator when it comes to what defines a space for reflection and contemplation. It is more about finding a place which offer a world contrasting to the spaces we visit in our daily life. A contrast, in body and mind. What we see and hear, how we relate to the space itself, the daily life and how we relate to each other when visiting the space.
The spatial experiments - takes the result and the ideas from text and thought to pictures and architecture and are based on the result from the interviews and the analysis of architecture. The three spaces are just tree examples of contemplative spaces, and just three answers of (at least) a hundred.
Finally, the work is discussing and reflects matters as urbanization, secularization and escapism in connection to contemplative space. All to illuminate the need for afterthought and reflection in our daily life, and how architecture can answer to this need. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nygård, Kristina LU
supervisor
organization
course
AAHM01 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
kontemplation, rumslig gestaltning, själslig arkitektur, meditation, kontemplativ arkitektur, kontemplativ design
language
Swedish
id
8896249
date added to LUP
2016-12-21 14:41:13
date last changed
2016-12-21 14:41:13
@misc{8896249,
 abstract   = {Space for contemplation. A place for afterthought and reflection. We live in a world that spins faster and faster. A universe full of impressions, information and experiences are effecting our stress level in a bad way, and our need for quietness and contemplation is forgotten. Where do we go for a minute in silence and serenity?
The work has its starting point in the questions:
“Which qualities builds a space for contemplation?” And, “Which spatial qualities can one find in today’s contemplative spaces and how are they put together?”
The method includes interviews, analysing existing contemplative architecture and testing the result in three spatial experiments. This together builds a base for a discussion around contemplative space. The religious space, the secular space and the landscape of the nature.
The project is just as much about analysing and testing a method as it is about answering the question. Maybe the project asks more than it answers.
Contemplative space, from my point of view, is made by our behaviour in a space rather than it is built of a series of architectural qualities. It seems like it´s hard to find the lowest common denominator when it comes to what defines a space for reflection and contemplation. It is more about finding a place which offer a world contrasting to the spaces we visit in our daily life. A contrast, in body and mind. What we see and hear, how we relate to the space itself, the daily life and how we relate to each other when visiting the space.
The spatial experiments - takes the result and the ideas from text and thought to pictures and architecture and are based on the result from the interviews and the analysis of architecture. The three spaces are just tree examples of contemplative spaces, and just three answers of (at least) a hundred.
Finally, the work is discussing and reflects matters as urbanization, secularization and escapism in connection to contemplative space. All to illuminate the need for afterthought and reflection in our daily life, and how architecture can answer to this need.},
 author    = {Nygård, Kristina},
 keyword   = {kontemplation,rumslig gestaltning,själslig arkitektur,meditation,kontemplativ arkitektur,kontemplativ design},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rum för kontemplation - Själsliga vattenhål i en urban miljö},
 year     = {2016},
}