Advanced

Hållbar stadsutveckling: En fallstudie för minskad energianvändning i Drottninghög, Helsingborg

Hallberg, Viktor LU (2017) VBF820 20161
Division of Building Physics
Abstract (Swedish)
Projekt DrottningH är ett stadsomvandlingsprojekt i Helsingborg som drivs av Helsingborgs stad. Projektets mål är att hållbart utveckla miljonprogramsområdet Drottninghög samt att förbättra områdets sociala standard. År 2035 när projektet förväntas vara färdigställt är kommunens önskan att statistiken avseende den socioekonomiska situationen på Drottninghög ska utgöra ett statistiskt medelvärde för staden som helhet. Projektet kommer också att leda till en fördubbling av antalet boende på Drottninghög.

Examensarbetes huvudsyfte har varit att analysera hur Helsingborgs stad tillsammans med de boende på Drottninghög kan arbeta för att inom projekt DrottningH minska områdets energikonsumtion. Detta för att hjälpa Miljöförvaltningen i deras... (More)
Projekt DrottningH är ett stadsomvandlingsprojekt i Helsingborg som drivs av Helsingborgs stad. Projektets mål är att hållbart utveckla miljonprogramsområdet Drottninghög samt att förbättra områdets sociala standard. År 2035 när projektet förväntas vara färdigställt är kommunens önskan att statistiken avseende den socioekonomiska situationen på Drottninghög ska utgöra ett statistiskt medelvärde för staden som helhet. Projektet kommer också att leda till en fördubbling av antalet boende på Drottninghög.

Examensarbetes huvudsyfte har varit att analysera hur Helsingborgs stad tillsammans med de boende på Drottninghög kan arbeta för att inom projekt DrottningH minska områdets energikonsumtion. Detta för att hjälpa Miljöförvaltningen i deras hållbarhetsarbete med koppling till stadens Livskvalitetsprogram. En minskad energikonsumtion skulle inte bara bidra till att uppnå nationella klimat- och energieffektiviseringsmål, utan även till Helsingborgs stads egen vision om att vara en hållbar stad år 2035.

Projekt DrottningH kan i dagsläget inte anses vara miljömässigt hållbart i strikt mening då projektet kommer öka områdets energianvändning och således dess klimatpåverkan. Dock handlar hållbar utveckling till stor del om att utveckla efter lokala förutsättningar och vid behov kompromissa, då alla hållbarhetsaspekter inte rimligtvis kan uppfyllas till lika stor grad. Sett till projektprocessen främjas hållbar utveckling genom anpassning till lokala förutsättningar, en bred dialog med lokala intressenter samt projektets långsiktiga angreppssätt. Detta talar för att projekt DrottningH kan betraktas som hållbart även om arbetet med miljömässig hållbarhet lämnar utrymme för förbättring.

För att ytterligare befästa projektets ambition att vara en förebild för hållbar stadsutveckling rekommenderas ett långsiktigt delprojekt i form av en informationskampanj inom projekt DrottningH. Syftet är att få till stånd klimatsmarta beteendeförändringar hos de boende samt att medvetandegöra individen om dennes egen klimatpåverkan och belysa möjligheterna att influera denna. Delprojektets information bör skräddarsys enligt examensarbetets resultat och rekommendationer och förutom att komma med konkreta förslag på beteendeförändringar bör delprojektet även verka för att stärka de boendes självkänsla att de klarar av att genomföra de föreslagna beteendeförändringarna samt öka deras förväntningar att genomförda förändringar får effekt. Detta förväntas öka chanserna att de boende även tillämpar dessa beteenden i praktiken. Informationskampanjer bör på kort sikt leda till minskad användning av hushållsel med 10-20 procent, vilket medför att den ökade energianvändningen på Drottninghög kan begränsas. Dock kan projektet genom att öka kunskapsnivån om miljösamband på lång sikt få allt mer omfattande effekter på individernas konsumtion, resvanor och samhällsdeltagande. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
DrottningH – hållbar stadsutveckling i Helsingborg

Bostadssektorn i Sverige står för cirka 40 procent av den totala energianvändningen och således även för en betydande del av samhällets klimatpåverkan. För att minska Sveriges klimatpåverkan är det därför viktigt att minska energianvändningen kopplat till våra bostäder. Den slutgiltiga energianvändningen för en bostad påverkas av såväl strukturella faktorer till exempel byggnadens isolering och ventilationssystem som brukarfaktorer såsom användning av varmvatten och hushållsel. Projekt DrottningH är ett stadsomvandlingsprojekt i Helsingborg som drivs av Helsingborgs stad med mål att hållbart utveckla miljonprogramsområdet Drottninghög med avseende på faktorerna ekonomi, miljö och... (More)
DrottningH – hållbar stadsutveckling i Helsingborg

Bostadssektorn i Sverige står för cirka 40 procent av den totala energianvändningen och således även för en betydande del av samhällets klimatpåverkan. För att minska Sveriges klimatpåverkan är det därför viktigt att minska energianvändningen kopplat till våra bostäder. Den slutgiltiga energianvändningen för en bostad påverkas av såväl strukturella faktorer till exempel byggnadens isolering och ventilationssystem som brukarfaktorer såsom användning av varmvatten och hushållsel. Projekt DrottningH är ett stadsomvandlingsprojekt i Helsingborg som drivs av Helsingborgs stad med mål att hållbart utveckla miljonprogramsområdet Drottninghög med avseende på faktorerna ekonomi, miljö och sociala aspekter. Detta examensarbete har undersökt kommunens möjligheter att tillsammans med Drottninghögs invånare arbeta för att minska områdets energianvändning för att främja projektets hållbarhetsarbete med avseende på samtliga hållbarhetsaspekter.

Projekt DrottningH är ett stadsomvandlingsprojekt i Helsingborg som drivs av Helsingborgs stad. Projektets mål är att hållbart utveckla miljonprogramsområdet Drottninghög samt att förbättra områdets sociala standard. Kommunens önskan är att områdets socioekonomiska situation ska utgöra ett statistiskt medelvärde för staden som helhet år 2035, när projektet förväntas vara färdigställt. Projektet kommer vidare att leda till en fördubbling av antalet boende på Drottninghög.

Examensarbetes huvudsyfte har varit att analysera hur Helsingborgs stad tillsammans med de boende på Drottninghög kan arbeta för att inom projekt DrottningH minska områdets energikonsumtion. Detta för att hjälpa Miljöförvaltningen i deras hållbarhetsarbete med koppling till stadens styrdokument för miljö- och folkhälsa ¬– Livskvalitetsprogrammet. En minskad energikonsumtion skulle inte bara bidra till att uppnå nationella klimat- och energieffektiviseringsmål, utan även till Helsingborgs stads egen vision om att vara en hållbar stad år 2035.

Projekt DrottningH kan i dagsläget inte anses vara miljömässigt hållbart i strikt mening då projektet bidrar till en ökning av områdets energianvändning och således dess klimatpåverkan. Dock handlar hållbar utveckling till stor del om att utveckla efter lokala förutsättningar och vid behov kompromissa, då alla hållbarhetsaspekter inte rimligtvis kan uppfyllas till lika stor grad. Sett till projektprocessen främjas hållbar utveckling genom anpassning till lokala förutsättningar, en bred dialog med lokala intressenter samt projektets långsiktiga angreppssätt. Detta talar för att projekt DrottningH kan betraktas som hållbart även om arbetet med miljömässig hållbarhet lämnar utrymme för förbättring.

För att ytterligare befästa projektets ambition att vara en förebild för hållbar stadsutveckling rekommenderas ett långsiktigt delprojekt i form av en informationskampanj inom projekt DrottningH. Syftet är att få till stånd klimatsmarta beteendeförändringar hos de boende samt att medvetandegöra individen om dennes egen klimatpåverkan och belysa möjligheterna att influera denna. Delprojektets information bör skräddarsys enligt examensarbetets resultat och rekommendationer. I tillägg till att komma med konkreta förslag på beteendeförändringar bör delprojektet även verka för att stärka de boendes självkänsla att de klarar av att genomföra de föreslagna beteendeförändringarna, samt öka deras förväntningar att genomförda förändringar får effekt. Detta förväntas öka chanserna att de boende även tillämpar dessa beteenden i praktiken. Informationskampanjen bör på kort sikt leda till minskad användning av hushållsel med 10-20 procent, vilket medför att den ökade energianvändningen på Drottninghög kan begränsas. På längre sikt kan projektet genom att öka kunskapsnivån om miljösamband få allt mer omfattande effekter på individernas konsumtion, resvanor och samhällsdeltagande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hallberg, Viktor LU
supervisor
organization
course
VBF820 20161
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
DrottningH, Hållbar utveckling
report number
TVBH-5094
language
Swedish
additional info
Examinator: Jesper Arfvidsson.
id
8896273
date added to LUP
2017-06-09 15:30:28
date last changed
2017-06-09 15:30:28
@misc{8896273,
 abstract   = {Projekt DrottningH är ett stadsomvandlingsprojekt i Helsingborg som drivs av Helsingborgs stad. Projektets mål är att hållbart utveckla miljonprogramsområdet Drottninghög samt att förbättra områdets sociala standard. År 2035 när projektet förväntas vara färdigställt är kommunens önskan att statistiken avseende den socioekonomiska situationen på Drottninghög ska utgöra ett statistiskt medelvärde för staden som helhet. Projektet kommer också att leda till en fördubbling av antalet boende på Drottninghög.

Examensarbetes huvudsyfte har varit att analysera hur Helsingborgs stad tillsammans med de boende på Drottninghög kan arbeta för att inom projekt DrottningH minska områdets energikonsumtion. Detta för att hjälpa Miljöförvaltningen i deras hållbarhetsarbete med koppling till stadens Livskvalitetsprogram. En minskad energikonsumtion skulle inte bara bidra till att uppnå nationella klimat- och energieffektiviseringsmål, utan även till Helsingborgs stads egen vision om att vara en hållbar stad år 2035.

Projekt DrottningH kan i dagsläget inte anses vara miljömässigt hållbart i strikt mening då projektet kommer öka områdets energianvändning och således dess klimatpåverkan. Dock handlar hållbar utveckling till stor del om att utveckla efter lokala förutsättningar och vid behov kompromissa, då alla hållbarhetsaspekter inte rimligtvis kan uppfyllas till lika stor grad. Sett till projektprocessen främjas hållbar utveckling genom anpassning till lokala förutsättningar, en bred dialog med lokala intressenter samt projektets långsiktiga angreppssätt. Detta talar för att projekt DrottningH kan betraktas som hållbart även om arbetet med miljömässig hållbarhet lämnar utrymme för förbättring.

För att ytterligare befästa projektets ambition att vara en förebild för hållbar stadsutveckling rekommenderas ett långsiktigt delprojekt i form av en informationskampanj inom projekt DrottningH. Syftet är att få till stånd klimatsmarta beteendeförändringar hos de boende samt att medvetandegöra individen om dennes egen klimatpåverkan och belysa möjligheterna att influera denna. Delprojektets information bör skräddarsys enligt examensarbetets resultat och rekommendationer och förutom att komma med konkreta förslag på beteendeförändringar bör delprojektet även verka för att stärka de boendes självkänsla att de klarar av att genomföra de föreslagna beteendeförändringarna samt öka deras förväntningar att genomförda förändringar får effekt. Detta förväntas öka chanserna att de boende även tillämpar dessa beteenden i praktiken. Informationskampanjer bör på kort sikt leda till minskad användning av hushållsel med 10-20 procent, vilket medför att den ökade energianvändningen på Drottninghög kan begränsas. Dock kan projektet genom att öka kunskapsnivån om miljösamband på lång sikt få allt mer omfattande effekter på individernas konsumtion, resvanor och samhällsdeltagande.},
 author    = {Hallberg, Viktor},
 keyword   = {DrottningH,Hållbar utveckling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hållbar stadsutveckling: En fallstudie för minskad energianvändning i Drottninghög, Helsingborg},
 year     = {2017},
}