Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vem skulle letat om inte Missing People fanns? Berättelser om att vara engagerad i Missing People Sweden. Ett nedslag i svenskt föreningsliv.

Roshagen, Ida LU (2016) SOCM04 20161
Sociology
Abstract
Missing People Sweden (MPS) is a Swedish voluntary organization that mainly works with publishing notifications of people who have gone missing and organizing search parties to try and find them. This thesis seeks to investigate how the participants in the organization describe and interpret their participation, focusing on accounts of collaborating with public sector organizations. The purpose of this is to try and gain a deeper understanding of the development of the Swedish voluntary sector, and how this participation is described by the participants in said sector. The thesis uses qualitative interview and observation as well as theories about late modernity to try and capture these accounts. The participants describe how they see... (More)
Missing People Sweden (MPS) is a Swedish voluntary organization that mainly works with publishing notifications of people who have gone missing and organizing search parties to try and find them. This thesis seeks to investigate how the participants in the organization describe and interpret their participation, focusing on accounts of collaborating with public sector organizations. The purpose of this is to try and gain a deeper understanding of the development of the Swedish voluntary sector, and how this participation is described by the participants in said sector. The thesis uses qualitative interview and observation as well as theories about late modernity to try and capture these accounts. The participants describe how they see public sector organizations as being held back by rules and regulations and in that sense they describe their own participation as free and more flexible. At the same time, they express a certain loneliness; in their accounts MPS are the only ones who go looking for people who have gone missing and who comfort to their relatives. The participants also express a view of contemporary society as being cold and hostile. This is interpreted as an expression of unsicherheit. In light of this view their accounts of participating in the organization are created as a way of countering this hostility. The organization is experienced as a warm and broad community with the ability to organize peoples compassion. (Less)
Abstract (Swedish)
Missing People Sweden (MPS) är en ideell förening som framför allt arbetar med att publicera efterlysningar av försvunna personer samt organisera skallgångar för att hitta dessa personer. Den här uppsatsen undersöker hur de engagerade i föreningen beskriver sitt engagemang, med fokus på beskrivningen av föreningens samarbete med organisationer i offentlig sektor. Syftet är få en djupare förståelse för det svenska föreningslivets utveckling och hur ett engagemang i föreningslivet beskrivs av de engagerade. Uppsatsen använder sig av samtalsintervju och observation såväl som teorier om senmodernitet för att analysera de engagerades erfarenheter. De engagerade beskriver hur de anser sina samarbetspartners i offentlig sektor vara begränsade av... (More)
Missing People Sweden (MPS) är en ideell förening som framför allt arbetar med att publicera efterlysningar av försvunna personer samt organisera skallgångar för att hitta dessa personer. Den här uppsatsen undersöker hur de engagerade i föreningen beskriver sitt engagemang, med fokus på beskrivningen av föreningens samarbete med organisationer i offentlig sektor. Syftet är få en djupare förståelse för det svenska föreningslivets utveckling och hur ett engagemang i föreningslivet beskrivs av de engagerade. Uppsatsen använder sig av samtalsintervju och observation såväl som teorier om senmodernitet för att analysera de engagerades erfarenheter. De engagerade beskriver hur de anser sina samarbetspartners i offentlig sektor vara begränsade av regler och lagar och beskriver ur det perspektivet det egna engagemanget som friare och mer flexibelt. Samtidigt ger de engagerade uttryck för en viss ensamhet. I deras berättelser är MPS de enda som letar efter människor som försvunnit och som stöttar deras anhöriga. De beskriver också samhället som mörkt och människorna i det som individualistiska. Detta tolkas som ett uttryck för osäkerhet. De engagerades berättelser om gemenskapen i föreningen skapas sedan som ett motvärn mot den upplevda kylan och individualismen i samhället. Föreningen beskrivs som en varm och inkluderande gemenskap som möjliggör en organisering av människors medkänsla. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Roshagen, Ida LU
supervisor
organization
course
SOCM04 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Föreningsliv, Ideell sektor, Sektoröverskridande, Osäkerhet, Risk
language
Swedish
id
8896298
date added to LUP
2017-01-30 12:10:33
date last changed
2017-01-30 12:10:33
@misc{8896298,
 abstract   = {Missing People Sweden (MPS) is a Swedish voluntary organization that mainly works with publishing notifications of people who have gone missing and organizing search parties to try and find them. This thesis seeks to investigate how the participants in the organization describe and interpret their participation, focusing on accounts of collaborating with public sector organizations. The purpose of this is to try and gain a deeper understanding of the development of the Swedish voluntary sector, and how this participation is described by the participants in said sector. The thesis uses qualitative interview and observation as well as theories about late modernity to try and capture these accounts. The participants describe how they see public sector organizations as being held back by rules and regulations and in that sense they describe their own participation as free and more flexible. At the same time, they express a certain loneliness; in their accounts MPS are the only ones who go looking for people who have gone missing and who comfort to their relatives. The participants also express a view of contemporary society as being cold and hostile. This is interpreted as an expression of unsicherheit. In light of this view their accounts of participating in the organization are created as a way of countering this hostility. The organization is experienced as a warm and broad community with the ability to organize peoples compassion.},
 author    = {Roshagen, Ida},
 keyword   = {Föreningsliv,Ideell sektor,Sektoröverskridande,Osäkerhet,Risk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vem skulle letat om inte Missing People fanns? Berättelser om att vara engagerad i Missing People Sweden. Ett nedslag i svenskt föreningsliv.},
 year     = {2016},
}