Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Nödvärnsrättens subjektiva element

Janson, Clara LU (2016) LAGF03 20162
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
Den rättsvetenskapliga uppsatsen behandlar nödvärn och nödvärnsexcess med fokus på hur den angripne subjektivt har uppfattat angreppet. Det framkom att bedömningen görs i två steg. Först prövas nödvärn i enlighet med 24 kap 1 § BrB och bedömer ifall personen agerat uppenbart oförsvarligt. Detta avgörs utifrån objektiva omständigheter, med undantag att bedöma ifall det är fråga om putativt nödvärn. Om fallet varit så att den angripne handlat uppenbart oförsvarligt går prövningen vidare till det andra steget att avgöra ifall denne svårligen kunnat besinna sig enligt 24 kap 6§ BrB. I detta skede går bedömningen över till att beakta subjektiva omständigheter såsom karaktärsdrag och reaktioner. Utifrån ett antal rättsfall framkom det att... (More)
Den rättsvetenskapliga uppsatsen behandlar nödvärn och nödvärnsexcess med fokus på hur den angripne subjektivt har uppfattat angreppet. Det framkom att bedömningen görs i två steg. Först prövas nödvärn i enlighet med 24 kap 1 § BrB och bedömer ifall personen agerat uppenbart oförsvarligt. Detta avgörs utifrån objektiva omständigheter, med undantag att bedöma ifall det är fråga om putativt nödvärn. Om fallet varit så att den angripne handlat uppenbart oförsvarligt går prövningen vidare till det andra steget att avgöra ifall denne svårligen kunnat besinna sig enligt 24 kap 6§ BrB. I detta skede går bedömningen över till att beakta subjektiva omständigheter såsom karaktärsdrag och reaktioner. Utifrån ett antal rättsfall framkom det att ovanstående prövning görs på ett relativt systematiskt och effektivt sätt. Ett problematiskt område är dock att uppfattningar och känslor är subjektiva, komplexa och kan påverka människor på olika sätt. Därför hade ett metodiskt och organiserat samråd med psykiatriskt expertis utveckla förståelsen för hur en person reagerar under en specifik nödvärnssituation. (Less)
Abstract
The jurisprudential essay investigates self-defence and excessive force with focus on how the attacked person has perceived the encounter. It emerged that the assessment is done in two steps. First, self-defence is evaluated in accordance to Chapter 24 §1 BrB and assesses whether the person has acted obviously indefensible. This is determined by objective circumstances, with an exception for investigating if it is a case of imagined self-defence. If the person has acted obviously indefensible the assessment goes on to the next step which is to evaluate whether the person has been able to come to his senses in accordance to Chapter 24 §6 BrB. At this stage the assessment shifts to take subjective circumstances into account as for example... (More)
The jurisprudential essay investigates self-defence and excessive force with focus on how the attacked person has perceived the encounter. It emerged that the assessment is done in two steps. First, self-defence is evaluated in accordance to Chapter 24 §1 BrB and assesses whether the person has acted obviously indefensible. This is determined by objective circumstances, with an exception for investigating if it is a case of imagined self-defence. If the person has acted obviously indefensible the assessment goes on to the next step which is to evaluate whether the person has been able to come to his senses in accordance to Chapter 24 §6 BrB. At this stage the assessment shifts to take subjective circumstances into account as for example character traits and reactions. Based on a number of court cases it has come clear that the aforesaid assessment is done is a relatively systematically and effective procedure. Although, a problem is visible concerning the complexity of subjective feelings and perceptions as they affect people differently. Therefore, a possible solution could be to establish a systematic and organised cooperation between the judiciary and the psychiatric sector in order to develop a better understanding of how a person reacts to a specific self-defence situation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Janson, Clara LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt (en. criminal law), allmän rättslära (en. jurisprudens), nödvärn (en. self-defence), nödvärnsexcess (en. excessive force)
language
Swedish
id
8896446
date added to LUP
2017-02-13 08:27:33
date last changed
2017-02-13 08:27:33
@misc{8896446,
 abstract   = {The jurisprudential essay investigates self-defence and excessive force with focus on how the attacked person has perceived the encounter. It emerged that the assessment is done in two steps. First, self-defence is evaluated in accordance to Chapter 24 §1 BrB and assesses whether the person has acted obviously indefensible. This is determined by objective circumstances, with an exception for investigating if it is a case of imagined self-defence. If the person has acted obviously indefensible the assessment goes on to the next step which is to evaluate whether the person has been able to come to his senses in accordance to Chapter 24 §6 BrB. At this stage the assessment shifts to take subjective circumstances into account as for example character traits and reactions. Based on a number of court cases it has come clear that the aforesaid assessment is done is a relatively systematically and effective procedure. Although, a problem is visible concerning the complexity of subjective feelings and perceptions as they affect people differently. Therefore, a possible solution could be to establish a systematic and organised cooperation between the judiciary and the psychiatric sector in order to develop a better understanding of how a person reacts to a specific self-defence situation.},
 author    = {Janson, Clara},
 keyword   = {straffrätt (en. criminal law),allmän rättslära (en. jurisprudens),nödvärn (en. self-defence),nödvärnsexcess (en. excessive force)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nödvärnsrättens subjektiva element},
 year     = {2016},
}