Advanced

En knuten hand kan varken ge eller ta- En normativ studie om medborgardialogens potential för ett ökat deltagande

Onsjö, Ingrid LU and Appelqvist, Simon LU (2017) STVA22 20162
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Medborgarnas politiska delaktighet har en central roll i en god demokrati. För att uppnå politiskt deltagande, främst bland de grupper i samhället som sällan deltar, använder många svenska kommuner sig idag av medborgardialog. Medborgardialog innebär att politiker och tjänstemän bjuder in till samtal för att diskutera olika frågor som berör medborgarnas intressen. Denna uppsats är en normativ studie där vi söker ta reda på hur en god medborgardialog bör utformas. Utifrån teorin har vi tagit fram sju kriterier som vi anser är nödvändiga att uppnå i arbetet med medborgardialog. I empirin har vi analyserat hur Stockholms-, Göteborgs- och Malmö Stad arbetar med medborgardialog och vilka av våra kriterier de uppfyller. Vårt empiriska material... (More)
Medborgarnas politiska delaktighet har en central roll i en god demokrati. För att uppnå politiskt deltagande, främst bland de grupper i samhället som sällan deltar, använder många svenska kommuner sig idag av medborgardialog. Medborgardialog innebär att politiker och tjänstemän bjuder in till samtal för att diskutera olika frågor som berör medborgarnas intressen. Denna uppsats är en normativ studie där vi söker ta reda på hur en god medborgardialog bör utformas. Utifrån teorin har vi tagit fram sju kriterier som vi anser är nödvändiga att uppnå i arbetet med medborgardialog. I empirin har vi analyserat hur Stockholms-, Göteborgs- och Malmö Stad arbetar med medborgardialog och vilka av våra kriterier de uppfyller. Vårt empiriska material består av styrdokument från respektive stad och kommunernas hemsidor. Kriterierna har fungerat som ett analytiskt verktyg för att på så sätt utvärdera hur väl kommunernas arbete med medborgardialog förhåller sig till vårt normativa ställningstagande. Vår tolkning av studiens resultat är att arbetet med medborgardialogen skiljer sig på flera sätt. Dels uppnår styrdokumenten betydligt fler kriterier än vad som framgick på kommunernas hemsidor, dels råder stora skillnader, mellan såväl som inom kommuner, i deras arbete med medborgardialog. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Onsjö, Ingrid LU and Appelqvist, Simon LU
supervisor
organization
course
STVA22 20162
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Medborgardialog, politiskt deltagande, demokrati, delaktighetstrappan, the ladder of participation, Stockholms Stad, Göteborgs Stad, Malmö Stad, SKL
language
Swedish
id
8896684
date added to LUP
2017-02-08 15:57:34
date last changed
2017-02-08 15:57:34
@misc{8896684,
 abstract   = {Medborgarnas politiska delaktighet har en central roll i en god demokrati. För att uppnå politiskt deltagande, främst bland de grupper i samhället som sällan deltar, använder många svenska kommuner sig idag av medborgardialog. Medborgardialog innebär att politiker och tjänstemän bjuder in till samtal för att diskutera olika frågor som berör medborgarnas intressen. Denna uppsats är en normativ studie där vi söker ta reda på hur en god medborgardialog bör utformas. Utifrån teorin har vi tagit fram sju kriterier som vi anser är nödvändiga att uppnå i arbetet med medborgardialog. I empirin har vi analyserat hur Stockholms-, Göteborgs- och Malmö Stad arbetar med medborgardialog och vilka av våra kriterier de uppfyller. Vårt empiriska material består av styrdokument från respektive stad och kommunernas hemsidor. Kriterierna har fungerat som ett analytiskt verktyg för att på så sätt utvärdera hur väl kommunernas arbete med medborgardialog förhåller sig till vårt normativa ställningstagande. Vår tolkning av studiens resultat är att arbetet med medborgardialogen skiljer sig på flera sätt. Dels uppnår styrdokumenten betydligt fler kriterier än vad som framgick på kommunernas hemsidor, dels råder stora skillnader, mellan såväl som inom kommuner, i deras arbete med medborgardialog.},
 author    = {Onsjö, Ingrid and Appelqvist, Simon},
 keyword   = {Medborgardialog,politiskt deltagande,demokrati,delaktighetstrappan,the ladder of participation,Stockholms Stad,Göteborgs Stad,Malmö Stad,SKL},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En knuten hand kan varken ge eller ta- En normativ studie om medborgardialogens potential för ett ökat deltagande},
 year     = {2017},
}