Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

General Anti-Avoidance Rules and the rule of law

Apostolou, Sotirios LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Generella skatteflyktsregler, eller GAARs (general anti-avoidance rules), är legislativa åtgärder mot skatteflykt. GAARs typiska struktur består av två förutsättningar: skattebetalarens syfte och lagstiftarens syfte. Om det huvudsakliga syftet med en transaktion är att minimera skatteutgifter på ett sätt som lagstiftaren inte hade avsett får transaktionen bortses ifrån vid beskattningen. GAARs potentiellt problematiska del är hänvisningen till lagstiftarens syfte. Anledningen till detta är att det syftet inte tydligt anges i någon bindande rättskälla och följaktligen skapar förutsebarhetsproblem för skattebetalaren.
GAARs förutsebarhetsproblem har diskuterats sedan 1980-talet och är fortfarande aktuella idag. Litteraturen ger emellertid... (More)
Generella skatteflyktsregler, eller GAARs (general anti-avoidance rules), är legislativa åtgärder mot skatteflykt. GAARs typiska struktur består av två förutsättningar: skattebetalarens syfte och lagstiftarens syfte. Om det huvudsakliga syftet med en transaktion är att minimera skatteutgifter på ett sätt som lagstiftaren inte hade avsett får transaktionen bortses ifrån vid beskattningen. GAARs potentiellt problematiska del är hänvisningen till lagstiftarens syfte. Anledningen till detta är att det syftet inte tydligt anges i någon bindande rättskälla och följaktligen skapar förutsebarhetsproblem för skattebetalaren.
GAARs förutsebarhetsproblem har diskuterats sedan 1980-talet och är fortfarande aktuella idag. Litteraturen ger emellertid inget tydligt svar angående huruvida GAARs, med tanke på dessa problem, är förenliga med rättssäkerheten. Det är just angående denna punkt jag tror att denna uppsats kan ha ett visst värde.
I uppsatsen ställer jag GAARs mot en allmänt erkänd rättssäkerhetsteori: Fullers åtta legalitetsprinciper, formulerade i hans verk “The Morality of Law”. Testet tyder på att GAARs är problematiska ur rättssäkerhetsperspektiv. Några författare har dock argumenterat att GAARs ändå är rättfärdigade, huvudsakligen eftersom de tjänar den substantiva rättvisan. Avslutningsvis menar jag att den ståndpunkt man kan ta i denna fråga är subjektiv och beror på vad vi accepterar som lagens syfte. (Less)
Abstract
General anti-avoidance rules, or GAARs, are legislative measures against unacceptable tax avoidance. The typical structure of a GAAR refers to two prerequisites: the intent of the taxpayer and the intent of the legislator. If the main purpose of a transaction is to minimize tax expenses in a way unintended by the legislator, the transaction can be disregarded from a tax perspective. The potentially problematic part of the GAARs is the reference to the legislator’s intent. The reason is that this intent is not clarified in any binding source of law and thus creates predictability issues for the taxpayer.
The GAARs’ predictability issues have been discussed since the 1980’s and are still relevant today. However, the researched literature... (More)
General anti-avoidance rules, or GAARs, are legislative measures against unacceptable tax avoidance. The typical structure of a GAAR refers to two prerequisites: the intent of the taxpayer and the intent of the legislator. If the main purpose of a transaction is to minimize tax expenses in a way unintended by the legislator, the transaction can be disregarded from a tax perspective. The potentially problematic part of the GAARs is the reference to the legislator’s intent. The reason is that this intent is not clarified in any binding source of law and thus creates predictability issues for the taxpayer.
The GAARs’ predictability issues have been discussed since the 1980’s and are still relevant today. However, the researched literature reveals no clear answer as to whether or not, bearing these issues in mind, the GAARs conform to the rule of law. It is precisely at this point where I believe this essay can be valuable.
In this essay I set the GAARs against a generally accepted theory of the rule of law: Fuller’s eight principles of legality, expressed in his work “The Morality of Law”. The test reveals that the GAARs are problematic from a rule of law perspective. Nonetheless, authors have argued that GAARs are still justified, mainly because they serve the demands of substantive justice. In conclusion, I suggest that the position one can take on this issue is subjective and depends on what we accept as the point of law. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Apostolou, Sotirios LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
general anti-avoidance rules, Tax law, jurisprudence, rule of law
language
English
id
8896715
date added to LUP
2017-02-04 16:52:53
date last changed
2017-02-04 16:52:53
@misc{8896715,
 abstract   = {General anti-avoidance rules, or GAARs, are legislative measures against unacceptable tax avoidance. The typical structure of a GAAR refers to two prerequisites: the intent of the taxpayer and the intent of the legislator. If the main purpose of a transaction is to minimize tax expenses in a way unintended by the legislator, the transaction can be disregarded from a tax perspective. The potentially problematic part of the GAARs is the reference to the legislator’s intent. The reason is that this intent is not clarified in any binding source of law and thus creates predictability issues for the taxpayer. 
The GAARs’ predictability issues have been discussed since the 1980’s and are still relevant today. However, the researched literature reveals no clear answer as to whether or not, bearing these issues in mind, the GAARs conform to the rule of law. It is precisely at this point where I believe this essay can be valuable. 
In this essay I set the GAARs against a generally accepted theory of the rule of law: Fuller’s eight principles of legality, expressed in his work “The Morality of Law”. The test reveals that the GAARs are problematic from a rule of law perspective. Nonetheless, authors have argued that GAARs are still justified, mainly because they serve the demands of substantive justice. In conclusion, I suggest that the position one can take on this issue is subjective and depends on what we accept as the point of law.},
 author    = {Apostolou, Sotirios},
 keyword   = {general anti-avoidance rules,Tax law,jurisprudence,rule of law},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {General Anti-Avoidance Rules and the rule of law},
 year     = {2016},
}