Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ogiltighet av vilseledande avtal - Med fokus på fakturabedrägerier

Wallin, Alexander LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The purpose of this paper is to display Swedish law in regards to fake invoices and how these contracts under misleading agreements can be voided. The amount of police reports regarding fake invoices have increased significantly during the last ten years, one should also consider the big number of hidden statistics. Apart from the fact that it affects a lot of people it also has a high yearly turnover. Therefore this is a subject that deserves attention. The questions at issue to enable the papers purpose is the following: What does “svikligt förledande” according to 30 § avtalslagen mean? What factors are relevant in case law to evaluate if an agreement can be voided? Are written and oral agreements dealt with differently by courts? To be... (More)
The purpose of this paper is to display Swedish law in regards to fake invoices and how these contracts under misleading agreements can be voided. The amount of police reports regarding fake invoices have increased significantly during the last ten years, one should also consider the big number of hidden statistics. Apart from the fact that it affects a lot of people it also has a high yearly turnover. Therefore this is a subject that deserves attention. The questions at issue to enable the papers purpose is the following: What does “svikligt förledande” according to 30 § avtalslagen mean? What factors are relevant in case law to evaluate if an agreement can be voided? Are written and oral agreements dealt with differently by courts? To be able to answer my purpose and questions a judicial enquiry regarding established law will take place. The protection under civil law for the ones that have been affected is mainly good. There is only a few cases on this area, therefore it´s hard to make any general conclusions, but the tendency is that one can have the possibility to be released from this kind of agreement.
“Svikligt förledande” should be seen in the context of the legislative history, against better knowledge and with intention to mislead the other to action. In established practice ”svikligt förledande” have to a big extent been when the affected got the perception of a certain condition that is not correct, this perception must be of some importance.
Regarding what factors are relevant in case law the courts take into account the circumstances with an objective eye. The court checks how the contract have been formed and what is the impression it lets off. If the price is written in small font or is found in the margins or on the backside. Does the supplier know that by their actions they have produced the order. Layout and if the text is clear or weak is also of significant value.
Regarding oral and written agreements they are dealt with in the same way, the main difference is in regards to evidence. The written cases often have the written agreement available which makes it easier for the court to make an assessment of it´s impression. In regards to oral agreements often times there are no firm evidence, it´s word against word and when there is evidence it´s usually only of a small sequence of the conversation. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att redogöra för svensk rätt avseende ogiltighet av vilseledande avtal i förhållande till bluffakturor. Sedan tio år tillbaka har antalet polisanmälningar ökat markant rörande just bluffakturor, då finns det även ett stort mörkertal. Förutom att det drabbar många, är det betydande summor som årligen omsätts på grund av detta, således är detta ett ämne som förtjänar att belysas närmre. Frågeställningarna som ställs för att uppnå syftet är följande: Vad innebär svikligt förledande enligt 30 § avtalslagen? Vilka faktorer är relevanta i praxis för att bedöma om ett avtal kan förklaras ogiltigt? Hanteras muntliga och skriftliga avtal olika inom praxis? För att kunna besvara syftet och frågeställningarna kommer en... (More)
Syftet med uppsatsen är att redogöra för svensk rätt avseende ogiltighet av vilseledande avtal i förhållande till bluffakturor. Sedan tio år tillbaka har antalet polisanmälningar ökat markant rörande just bluffakturor, då finns det även ett stort mörkertal. Förutom att det drabbar många, är det betydande summor som årligen omsätts på grund av detta, således är detta ett ämne som förtjänar att belysas närmre. Frågeställningarna som ställs för att uppnå syftet är följande: Vad innebär svikligt förledande enligt 30 § avtalslagen? Vilka faktorer är relevanta i praxis för att bedöma om ett avtal kan förklaras ogiltigt? Hanteras muntliga och skriftliga avtal olika inom praxis? För att kunna besvara syftet och frågeställningarna kommer en rättsutredning avseende gällande rätt att genomföras. Utgångspunkten för denna rättsutredning är en rättsdogmatisk metod.
Det civilrättsliga skyddet för de som drabbas är i det stora hela gott. Det finns dock väldigt begränsad praxis på området så det är svårt att dra några generella slutsatser men de tendenser som finns pekar på att de drabbade har möjligheter att undslippa avtalsbundenhet.
Svikligt förledande ska ses i ljuset av förarbetets definition, mot bättre vetande och i avsikt att därigenom förleda den andre till rättshandlingens företagande. I praxis har svikligt förledande till stor del varit när den drabbade fått en föreställning om ett visst förhållande som inte är korrekt, dock måste denna föreställning vara av viss dignitet.
Avseende vilka faktorer som är relevanta i praxis tittar domstolarna objektivt på de omständigheter som föreligger. Domstolen tittar bland annat på hur handlingen varit utformad, samt vilket samlat intryck den ger. Att priset är skrivet i mindre text eller återfinns i marginalen alternativt baksidan. Har leverantören haft vetskap om att de genom sitt handlande framkallat beställningen. Layout och om trycket är tydligt eller svagt spelar roll.
Rörande muntliga och skriftliga avtal så hanteras de i grunden på samma sätt, den praktiska skillnaden är oftast ett resultat av bevisläget. I de skriftliga fallen finns handlingen tillgänglig och det blir enklare för domstolen att göra en objektiv bedömning av dess intryck. Vid muntliga avtal finns det ibland inget handfast bevis utan ord står mot ord, när det finns bevis är det oftast bara av en liten sekvens av det hela samtalet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wallin, Alexander LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
avtalsrätt, civilrätt, bluffaktura, fakturabedrägeri, vilseledande, ogiltighet, avtal
language
Swedish
id
8896835
date added to LUP
2017-02-13 20:31:09
date last changed
2017-02-13 20:31:09
@misc{8896835,
 abstract   = {The purpose of this paper is to display Swedish law in regards to fake invoices and how these contracts under misleading agreements can be voided. The amount of police reports regarding fake invoices have increased significantly during the last ten years, one should also consider the big number of hidden statistics. Apart from the fact that it affects a lot of people it also has a high yearly turnover. Therefore this is a subject that deserves attention. The questions at issue to enable the papers purpose is the following: What does “svikligt förledande” according to 30 § avtalslagen mean? What factors are relevant in case law to evaluate if an agreement can be voided? Are written and oral agreements dealt with differently by courts? To be able to answer my purpose and questions a judicial enquiry regarding established law will take place. The protection under civil law for the ones that have been affected is mainly good. There is only a few cases on this area, therefore it´s hard to make any general conclusions, but the tendency is that one can have the possibility to be released from this kind of agreement.
 “Svikligt förledande” should be seen in the context of the legislative history, against better knowledge and with intention to mislead the other to action. In established practice ”svikligt förledande” have to a big extent been when the affected got the perception of a certain condition that is not correct, this perception must be of some importance.
 Regarding what factors are relevant in case law the courts take into account the circumstances with an objective eye. The court checks how the contract have been formed and what is the impression it lets off. If the price is written in small font or is found in the margins or on the backside. Does the supplier know that by their actions they have produced the order. Layout and if the text is clear or weak is also of significant value.
 Regarding oral and written agreements they are dealt with in the same way, the main difference is in regards to evidence. The written cases often have the written agreement available which makes it easier for the court to make an assessment of it´s impression. In regards to oral agreements often times there are no firm evidence, it´s word against word and when there is evidence it´s usually only of a small sequence of the conversation.},
 author    = {Wallin, Alexander},
 keyword   = {avtalsrätt,civilrätt,bluffaktura,fakturabedrägeri,vilseledande,ogiltighet,avtal},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ogiltighet av vilseledande avtal - Med fokus på fakturabedrägerier},
 year     = {2016},
}