Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tilläggsköpeskilling - lön eller kapitalvinst?

Mattisson, Hanna LU (2016) JURM02 20162
Department of Law
Abstract
In conjunction with business sales, earn-out agreements are commonly used. An earn-out is a mechanism whereby a portion of the purchase price is contingent, and is calculated based on the performance of the acquired business over a specified period following the closing. An earn-out can also be paid to the seller on condition that he will continue his employment within the business for an agreed time.
When it comes to the taxation of earn-outs, the time for assessment is crucial since it is not always possible to determine the amount of the capital gain, or loss, at the time for the share sale. Another issue is how the earn-out should be assessed in a situation where the seller was not a tax resident at the time for the share sale, but... (More)
In conjunction with business sales, earn-out agreements are commonly used. An earn-out is a mechanism whereby a portion of the purchase price is contingent, and is calculated based on the performance of the acquired business over a specified period following the closing. An earn-out can also be paid to the seller on condition that he will continue his employment within the business for an agreed time.
When it comes to the taxation of earn-outs, the time for assessment is crucial since it is not always possible to determine the amount of the capital gain, or loss, at the time for the share sale. Another issue is how the earn-out should be assessed in a situation where the seller was not a tax resident at the time for the share sale, but is a tax resident at the time for disbursement of the earn-out.
Further, the tax treatment of earn-out payments can vary depending on how the agreement between the parties is drafted, and the circumstances in general. It is not certain whether the earn-out payment is to be treated as a purchase price or a compensation. If treated as a purchase price, the earn-out will be assessed as an income from capital. If treated as a compensation to the seller, e.g. for continuing his employment, the earn-out will, however, be assessed as an income from employment. Since income from employment is subject to a higher tax rate than income from capital, it is, from the seller’s point of view, relevant to know in advance how the earn-out will be categorised. Neither the law, nor the legislative history, offers a clear and uniform solution to this question. The situation becomes even more complex when the seller has ownership in a close company, since owners of close companies are subject to special tax rules. Should the earn-out payment, in this case, be subject to other taxation of earned income than what follows from the close company rules? This question has been discussed both in advance notices from the Council for Advance Tax Rulings (Skatterättsnämnden) and in judgements from the Supreme Administrative Court (HFD). Therefore, in order to explain the legal position, this essay will analyse the established case law regarding the tax treatment of earn-out payments in the specific situation of the seller having ownership in a close company. In addition, the essay will analyse how recently proposed amendments of the close company rules may influence the tax treatment of earn-outs. (Less)
Abstract (Swedish)
Vid företagsöverlåtelser är det inte ovanligt att parterna avtalar om en tilläggsköpeskilling. Detta innebär att säljaren erhåller en del av ersättningen för aktierna vid tillträdet och en del vid ett eller flera tillfällen efter att företaget har skiftat ägare. Tilläggköpeskillingen är normalt beroende av att det företag som är föremål för affären uppnår vissa finansiella eller andra mål efter ägarskiftet. Tilläggsköpeskillingen kan också vara villkorad av att säljaren kvarstår i sin anställning i företaget under en viss tid.
Hur tilläggsköpeskillingar ska behandlas skatterättsligt är inte helt givet. En fråga som uppstår är vid vilken tidpunkt tilläggsköpeskillingen ska beskattas eftersom definitiv kapitalvinst eller kapitalförlust... (More)
Vid företagsöverlåtelser är det inte ovanligt att parterna avtalar om en tilläggsköpeskilling. Detta innebär att säljaren erhåller en del av ersättningen för aktierna vid tillträdet och en del vid ett eller flera tillfällen efter att företaget har skiftat ägare. Tilläggköpeskillingen är normalt beroende av att det företag som är föremål för affären uppnår vissa finansiella eller andra mål efter ägarskiftet. Tilläggsköpeskillingen kan också vara villkorad av att säljaren kvarstår i sin anställning i företaget under en viss tid.
Hur tilläggsköpeskillingar ska behandlas skatterättsligt är inte helt givet. En fråga som uppstår är vid vilken tidpunkt tilläggsköpeskillingen ska beskattas eftersom definitiv kapitalvinst eller kapitalförlust inte alltid kan beräknas vid tidpunkten för avyttring. En annan fråga är hur en tilläggsköpeskilling ska beskattas hos en person som vid avyttringen var begränsat skattskyldig men som vid utbetalningen av tilläggsköpeskillingen är obegränsat skattskyldig.
Frågan om i vilket inkomstslag tilläggsköpeskillingen ska beskattas ger ibland upphov till gränsdragningsproblem, särskilt i fall där tilläggsköpeskillingen förenas med ovan nämnda villkor om fortsatt anställning eller uppnådda resultat i företaget. Det finns exempel på när en tilläggsköpeskilling har beskattats som lön på grund av att den har betraktats som en kompensation till säljaren för nedlagt arbete i företaget. Det finns även fall där tilläggsköpeskillingen har beskattats som en kapitalvinst eftersom den har betraktats som en ren behållning av de försålda aktierna. Då skattesatsen på lön är högre än på kapital är det ur säljarens perspektiv önskvärt att på förhand veta hur tilläggsköpeskillingen ska beskattas. Frågan om hur tilläggsköpeskillingar ska beskattas, som lön eller som kapitalvinst, har i rättspraxis besvarats på olika sätt beroende på hur villkoren i parternas avtal har utformats samt omständigheterna i övrigt. Situationen blir särskilt komplex i fall där säljaren är ägare i ett fåmansföretag eftersom speciella beskattningsregler då är tillämpliga. Ska tilläggsköpeskillingen i denna situation vara föremål för annan beskattning i inkomstslaget tjänst än vad som följer av de särskilda reglerna för beskattning av ägare i fåmansföretag? Frågan har ställts i ansökan om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden och varit uppe till prövning i Högsta förvaltningsdomstolen ett antal gånger. Då viss osäkerhet råder kring hur tilläggsköpeskillingar som erhålls av ägare i fåmansföretag ska beskattas, analyseras de uttalanden som hitintills framkommit i rättspraxis. Nyligen presenterades dessutom en utredning om ändrade regler för beskattning av ägare i fåmansföretag. Hur de framtida lagändringarna kan komma att påverka beskattningen av tilläggsköpeskillingar är därför också föremål för utredning i denna uppsats. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mattisson, Hanna LU
supervisor
organization
alternative title
Earn-out payment - purchase price or compensation?
course
JURM02 20162
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
skatterätt, tax law, earn-out, earn-out payment, tilläggsköpeskilling, fåmansföretag
language
Swedish
id
8896958
date added to LUP
2017-01-18 12:35:03
date last changed
2017-01-18 12:37:31
@misc{8896958,
 abstract   = {{In conjunction with business sales, earn-out agreements are commonly used. An earn-out is a mechanism whereby a portion of the purchase price is contingent, and is calculated based on the performance of the acquired business over a specified period following the closing. An earn-out can also be paid to the seller on condition that he will continue his employment within the business for an agreed time. 
	When it comes to the taxation of earn-outs, the time for assessment is crucial since it is not always possible to determine the amount of the capital gain, or loss, at the time for the share sale. Another issue is how the earn-out should be assessed in a situation where the seller was not a tax resident at the time for the share sale, but is a tax resident at the time for disbursement of the earn-out. 
Further, the tax treatment of earn-out payments can vary depending on how the agreement between the parties is drafted, and the circumstances in general. It is not certain whether the earn-out payment is to be treated as a purchase price or a compensation. If treated as a purchase price, the earn-out will be assessed as an income from capital. If treated as a compensation to the seller, e.g. for continuing his employment, the earn-out will, however, be assessed as an income from employment. Since income from employment is subject to a higher tax rate than income from capital, it is, from the seller’s point of view, relevant to know in advance how the earn-out will be categorised. Neither the law, nor the legislative history, offers a clear and uniform solution to this question. The situation becomes even more complex when the seller has ownership in a close company, since owners of close companies are subject to special tax rules. Should the earn-out payment, in this case, be subject to other taxation of earned income than what follows from the close company rules? This question has been discussed both in advance notices from the Council for Advance Tax Rulings (Skatterättsnämnden) and in judgements from the Supreme Administrative Court (HFD). Therefore, in order to explain the legal position, this essay will analyse the established case law regarding the tax treatment of earn-out payments in the specific situation of the seller having ownership in a close company. In addition, the essay will analyse how recently proposed amendments of the close company rules may influence the tax treatment of earn-outs.}},
 author    = {{Mattisson, Hanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Tilläggsköpeskilling - lön eller kapitalvinst?}},
 year     = {{2016}},
}