Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Dags att kasta om bevisbördan - En studie om bevisbördans placering i masshanteringsfall

Bseiso, Saja (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
”Masshanteringsfall” is an expression of situations where a business owner handles a large number of same cases towards consumers. Examples of such cases is payment by credit card, demand for payment, leasing of different objects etc.

A business owner often has a defective system about evidence of different circumstances in such cases. A business owner cannot prove, for example, if a consumer has returned a leased object or not. In the disputes regarding the relevant circumstances in the specific case, the court places the burden of evidence on the consumer. The court mean that the consumer can ensure evidence on an easier and cheaper way than business owner.

The court’s explanation about the burden of evidence in these cases has... (More)
”Masshanteringsfall” is an expression of situations where a business owner handles a large number of same cases towards consumers. Examples of such cases is payment by credit card, demand for payment, leasing of different objects etc.

A business owner often has a defective system about evidence of different circumstances in such cases. A business owner cannot prove, for example, if a consumer has returned a leased object or not. In the disputes regarding the relevant circumstances in the specific case, the court places the burden of evidence on the consumer. The court mean that the consumer can ensure evidence on an easier and cheaper way than business owner.

The court’s explanation about the burden of evidence in these cases has been subjected to much criticism in the legal literature. Explanation has not sustainable and the court has not observed consumers’ interest in their assessments. The burden of evidence has not neither been based on overall judgement. Reasons for these omissions has is not been emerged.

Therefore, there are good reasons to change the placement of the burden of evidence, namely a business owner should be imposed a burden of evidence. He or she should bear the risk of defects in his or her system. With the burden of evidence placed on a business owner, he or she will have an incitement to develop his or her system in order to secure reliable evidence, which could result to the prevention of disputes. (Less)
Abstract (Swedish)
Masshanteringsfall är ett uttryck för situationer där en näringsidkare sköter en stor mängd av likartade ärende mot konsumentkollektivet. Ärendehanteringen sker i enlighet med rutiner som näringsidkaren själv bygger upp, i syfte att minska sina transaktionskostnader. Konsumenten använder däremot det system som marknadsförs av näringsidkaren, utan att ha djupa kunskaper om hur näringsidkaren har konstruerat sitt affärssystem. Exempel på masshanteringsärenden är betalning med kreditkort, påminnelser om betalningskrav, uthyrning av olika föremål och prisberäkning för utförda tjänster.

Näringsidkarens rutiner är ofta bristfälliga avseende bevisning av olika omständigheter i masshanteringsfall. Näringsidkaren kan inte styrka att konsumenten... (More)
Masshanteringsfall är ett uttryck för situationer där en näringsidkare sköter en stor mängd av likartade ärende mot konsumentkollektivet. Ärendehanteringen sker i enlighet med rutiner som näringsidkaren själv bygger upp, i syfte att minska sina transaktionskostnader. Konsumenten använder däremot det system som marknadsförs av näringsidkaren, utan att ha djupa kunskaper om hur näringsidkaren har konstruerat sitt affärssystem. Exempel på masshanteringsärenden är betalning med kreditkort, påminnelser om betalningskrav, uthyrning av olika föremål och prisberäkning för utförda tjänster.

Näringsidkarens rutiner är ofta bristfälliga avseende bevisning av olika omständigheter i masshanteringsfall. Näringsidkaren kan inte styrka att konsumenten exempelvis återlämnat ett uthyrt föremål eller om priset för tjänsten är skäligt. Näringsidkaren väcker, trots det, talan mot konsumenten med yrkande om ersättning gällande inköpskostnad för uthyrt föremål eller ersättning för utförd tjänst. I dessa tvister har domstolarna placerat bevisbördan på konsumenten avseende den relevanta omständigheten i det specifika fallet. Domstolarna har ansett att konsumenten kan, både lättare och billigare, säkerställa bevisning om den relevanta omständigheten, medan bevisbördan kommer att vara en arbets-, tids- och kostnadskrävande börda för näringsidkaren till följd av masshantering. Dock har beviskravet sänkts i de här fallen.

Domstolarnas motivering avseende bevisbördeplacering i masshanteringsfall har utsatts för mycket kritik i den juridiska doktrinen. Motiveringen har inte ansetts hållbar jämte rättens försummelse av konsumentaspekten i sina bedömningar. Bevisbördeplaceringen i masshanteringsfall har inte heller grundats på helhetsbedömning avseende parternas bevissäkringsmöjligheter. Något skäl för dessa underlåtenheter har inte angetts. Därutöver anses att lindring av beviskravet äventyrar bevisningens tillförlitlighet och leder inte till förbyggande av tvister.

Av det anförda finns goda skäl för att kasta om bevisbördan på näringsidkaren. Näringsidkaren borde bära risken för dess bristfälliga bevissäkringsrutiner. Masshantering borde inte vara ett legitimt skäl för placering av bevisbördan på konsumenten. Bevisbördeplacering på näringsidkaren kommer även att ge denne ett incitament för utveckling av sina rutiner, i syfte att säkra tillförlitlig bevisning. Säkerställande av bevisningen kommer i sin tur kunna leda till förbyggande av tvister. För att öka bevisningens tillförlitlighet bör ett högt beviskrav ställas och dessutom borde bevisbördan åläggas näringsidkaren, då rätten bör främja och stärka konsumentskyddet i samhället. Konsumentkollektivets intresse av tillförlitliga bevissäkringsrutiner väger nämligen tyngre än näringsidkarens egna ekonomiska intresse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bseiso, Saja
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
civilrätt, processrätt, bevisbördan i tvistemål, bevissäkringsteori, bevissäkringsmöjligheter, masshanteringsfall, bevisbördans placering på konsumenten.
language
Swedish
id
8896965
date added to LUP
2017-02-04 16:51:15
date last changed
2017-02-04 16:51:15
@misc{8896965,
 abstract   = {{”Masshanteringsfall” is an expression of situations where a business owner handles a large number of same cases towards consumers. Examples of such cases is payment by credit card, demand for payment, leasing of different objects etc.

A business owner often has a defective system about evidence of different circumstances in such cases. A business owner cannot prove, for example, if a consumer has returned a leased object or not. In the disputes regarding the relevant circumstances in the specific case, the court places the burden of evidence on the consumer. The court mean that the consumer can ensure evidence on an easier and cheaper way than business owner.

The court’s explanation about the burden of evidence in these cases has been subjected to much criticism in the legal literature. Explanation has not sustainable and the court has not observed consumers’ interest in their assessments. The burden of evidence has not neither been based on overall judgement. Reasons for these omissions has is not been emerged.

Therefore, there are good reasons to change the placement of the burden of evidence, namely a business owner should be imposed a burden of evidence. He or she should bear the risk of defects in his or her system. With the burden of evidence placed on a business owner, he or she will have an incitement to develop his or her system in order to secure reliable evidence, which could result to the prevention of disputes.}},
 author    = {{Bseiso, Saja}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Dags att kasta om bevisbördan - En studie om bevisbördans placering i masshanteringsfall}},
 year     = {{2016}},
}