Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ansvarsförsäkringar för styrelseledamöter - En rättsekonomisk analys av den aktiebolagsrättsliga skadeståndssanktionens preventiva effekt

Bengtsson, Jack LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen syftar till att, ur ett nationalekonomiskt perspektiv, undersöka och klargöra huruvida ansvarsförsäkringar, som tecknas av aktiebolag för dess styrelseledamöter, är förenliga med det preventiva syftet bakom skadeståndssanktionen i 29 kap. 1 § ABL.

Den aktiebolagsrättsliga sanktionsbestämmelsen och dess företrädesvis preventiva syfte presenteras utförligt tillsammans med ansvars- och styrelseförsäkringars metodik och funktion. En del av framställningen behandlar relevanta mikroekonomiska teorier, däribland en grundläggande teori om nyttomaximering, som i uppsatsen avslutande analys sammankopplas med den rättsdogmatiska analysen.

Konklusionen av undersökningen är att ansvarsförsäkringar, tecknade av bolaget för sina... (More)
Uppsatsen syftar till att, ur ett nationalekonomiskt perspektiv, undersöka och klargöra huruvida ansvarsförsäkringar, som tecknas av aktiebolag för dess styrelseledamöter, är förenliga med det preventiva syftet bakom skadeståndssanktionen i 29 kap. 1 § ABL.

Den aktiebolagsrättsliga sanktionsbestämmelsen och dess företrädesvis preventiva syfte presenteras utförligt tillsammans med ansvars- och styrelseförsäkringars metodik och funktion. En del av framställningen behandlar relevanta mikroekonomiska teorier, däribland en grundläggande teori om nyttomaximering, som i uppsatsen avslutande analys sammankopplas med den rättsdogmatiska analysen.

Konklusionen av undersökningen är att ansvarsförsäkringar, tecknade av bolaget för sina styrelseledamöter, troligtvis inte, ur ett nationalekonomiskt perspektiv, bör anses vara förenliga med det preventiva syftet bakom skadeståndssanktionen i 29 kap. 1 § ABL. (Less)
Abstract
The objective of this thesis is to investigate and clarify however professional indemnity insurances, that limited companies purchase and implements for its board members, from an economic perspective are in accordance with the purpose of prevention that lay behind the damage sanction in the 29th chapter of the Swedish Company Act.

The damage sanction of the Swedish Company Act, and its preferable purpose of prevention, is presented together with the available indemnity insurances. A part of the thesis treats a variable of relevant microeconomic theories, among others a theory of utility maximation, which in the analysis section are used together with the traditional legal analysis.

The conclusion of the thesis is that professional... (More)
The objective of this thesis is to investigate and clarify however professional indemnity insurances, that limited companies purchase and implements for its board members, from an economic perspective are in accordance with the purpose of prevention that lay behind the damage sanction in the 29th chapter of the Swedish Company Act.

The damage sanction of the Swedish Company Act, and its preferable purpose of prevention, is presented together with the available indemnity insurances. A part of the thesis treats a variable of relevant microeconomic theories, among others a theory of utility maximation, which in the analysis section are used together with the traditional legal analysis.

The conclusion of the thesis is that professional indemnity insurances, that companies purchase and implements for its board members, from an economic perspective, should not be considered to be compatible with the optionally purpose of prevention that lay behind the damage sanction in the 29th chapter of the Swedish Company Act. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Jack LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Associationsrätt, försäkringsrätt, rättsekonomi, skadeståndsrätt
language
Swedish
id
8896996
date added to LUP
2017-02-04 16:52:16
date last changed
2017-02-04 16:52:16
@misc{8896996,
 abstract   = {The objective of this thesis is to investigate and clarify however professional indemnity insurances, that limited companies purchase and implements for its board members, from an economic perspective are in accordance with the purpose of prevention that lay behind the damage sanction in the 29th chapter of the Swedish Company Act.

The damage sanction of the Swedish Company Act, and its preferable purpose of prevention, is presented together with the available indemnity insurances. A part of the thesis treats a variable of relevant microeconomic theories, among others a theory of utility maximation, which in the analysis section are used together with the traditional legal analysis.

The conclusion of the thesis is that professional indemnity insurances, that companies purchase and implements for its board members, from an economic perspective, should not be considered to be compatible with the optionally purpose of prevention that lay behind the damage sanction in the 29th chapter of the Swedish Company Act.},
 author    = {Bengtsson, Jack},
 keyword   = {Associationsrätt,försäkringsrätt,rättsekonomi,skadeståndsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ansvarsförsäkringar för styrelseledamöter - En rättsekonomisk analys av den aktiebolagsrättsliga skadeståndssanktionens preventiva effekt},
 year     = {2016},
}