Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bevisbörda rätt och slätt? - En studie i vissa bevisbördefrågor i tvistemål

Lindskog, David LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Avtalstvister uppkommer ofta av att parterna inte reglerat alla upptänkliga situationer skriftligt, vilket leder till bevisningsfrågor. Domstolen stödjer sig i dessa situationer ofta på dispositiv rätt för att fastställa avtalsinnehållet. Detta är emellertid inte alltid ett givet tillvägagångssätt vilket, vid osäkerhet, löses med hjälp av bevisbörda. Hur ser dessa bevisbörderegler ut och hur har de tillämpats? En del av detta arbete utreder hur reglerna om bevisbörda för avtalsinnehåll som avviker från dispositiv rätt ser ut och studerar och jämför relevant praxis från cirka sjuttio år tillbaka i tiden. Syftet med denna del är att utreda vad som är gällande rätt på området.

Utredningen i den första delen visar att bevisbördans... (More)
Avtalstvister uppkommer ofta av att parterna inte reglerat alla upptänkliga situationer skriftligt, vilket leder till bevisningsfrågor. Domstolen stödjer sig i dessa situationer ofta på dispositiv rätt för att fastställa avtalsinnehållet. Detta är emellertid inte alltid ett givet tillvägagångssätt vilket, vid osäkerhet, löses med hjälp av bevisbörda. Hur ser dessa bevisbörderegler ut och hur har de tillämpats? En del av detta arbete utreder hur reglerna om bevisbörda för avtalsinnehåll som avviker från dispositiv rätt ser ut och studerar och jämför relevant praxis från cirka sjuttio år tillbaka i tiden. Syftet med denna del är att utreda vad som är gällande rätt på området.

Utredningen i den första delen visar att bevisbördans placering har varierat under den undersökta perioden, vilket till stor del beror på olika bakomliggande teorier för bevisbördans placering. Detta gör att frågan uppkommer om dagens regler hade kunnat se annorlunda ut om andra bakomliggande teorier legat till grund för utformningen. Den andra delen av arbetet syftar därför till att utreda just detta.

Utredningen i den andra delen slår fast att reglerna för bevisbördans placering i tvister om avtalsinnehåll som avviker från dispositiv rätt inte är någon statisk företeelse, utan beror på de specifika omständigheterna i det enskilda fallet. (Less)
Abstract
Contract disputes often occur because the parties do not regulate every conceivable situation in written form, which then turns into a matter of proof. In such situations, the court relies on expletive law to determine the content of the contract. However, that is not always a correct course of action, why in case of uncertainty the burden of proof is applicable. Which are these rules regarding the burden of proof and what does the application looks like? One part of this work investigates the rules of the burden of proof regarding contract content deviating from expletive law and studies pertinent custom from about seventy years ago until now. The purpose of this part of the work is to investigate what are the current rules at the area.
... (More)
Contract disputes often occur because the parties do not regulate every conceivable situation in written form, which then turns into a matter of proof. In such situations, the court relies on expletive law to determine the content of the contract. However, that is not always a correct course of action, why in case of uncertainty the burden of proof is applicable. Which are these rules regarding the burden of proof and what does the application looks like? One part of this work investigates the rules of the burden of proof regarding contract content deviating from expletive law and studies pertinent custom from about seventy years ago until now. The purpose of this part of the work is to investigate what are the current rules at the area.

The investigation of the first part shows that the placement of the burden of proof has varied over the course of the current period, which mostly depends on underlying theories about the placement. This leads to the question if the current rules would have differed if other underlying theories had decided the placement. The purpose of the second part of the work is to answer that question.

The investigation of the second part states that the placement of the burden of proof regarding contract content deviating from expletive law is not a static phenomenon, but depends on the specific circumstances of the individual cases. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindskog, David LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
processrätt, rättsvetenskap
language
Swedish
id
8897027
date added to LUP
2017-02-13 08:25:29
date last changed
2017-02-13 08:25:29
@misc{8897027,
 abstract   = {Contract disputes often occur because the parties do not regulate every conceivable situation in written form, which then turns into a matter of proof. In such situations, the court relies on expletive law to determine the content of the contract. However, that is not always a correct course of action, why in case of uncertainty the burden of proof is applicable. Which are these rules regarding the burden of proof and what does the application looks like? One part of this work investigates the rules of the burden of proof regarding contract content deviating from expletive law and studies pertinent custom from about seventy years ago until now. The purpose of this part of the work is to investigate what are the current rules at the area.

The investigation of the first part shows that the placement of the burden of proof has varied over the course of the current period, which mostly depends on underlying theories about the placement. This leads to the question if the current rules would have differed if other underlying theories had decided the placement. The purpose of the second part of the work is to answer that question.

The investigation of the second part states that the placement of the burden of proof regarding contract content deviating from expletive law is not a static phenomenon, but depends on the specific circumstances of the individual cases.},
 author    = {Lindskog, David},
 keyword   = {processrätt,rättsvetenskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bevisbörda rätt och slätt? - En studie i vissa bevisbördefrågor i tvistemål},
 year     = {2016},
}