Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Åldern är ju bara en siffra? - En kartläggning av huruvida Rättsmedicinal- och Migrationsverkets medicinska åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn strider mot Regeringsformens reglering

Nilsson, Karin LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Rättsmedicinalverket har från Regeringen fått i uppdrag att från och med 2017 utföra medicinska åldersbedömningar av asylsökande. Huruvida den asylsökande har uppnått 18års ålder är relevant för att avgöra vilket stöd och skydd personen är berättigad till. Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur Migrationsverket och Rättsmedicinalverket bemöter och hanterar en asylsökande vars ålder är tvistig och om den hanteringen strider mot Regeringsformens reglering.

Juridisk relevant reglering för uppsatsen utgörs av Regeringsformen, asylprocedurdirektivet, praxis och myndighetsföreskrifter. I Regeringsformen finns ett skydd för var och en mot påtvingat kroppsligt ingrepp från det allmänna. Även legalitets-, objektivitets- och... (More)
Rättsmedicinalverket har från Regeringen fått i uppdrag att från och med 2017 utföra medicinska åldersbedömningar av asylsökande. Huruvida den asylsökande har uppnått 18års ålder är relevant för att avgöra vilket stöd och skydd personen är berättigad till. Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur Migrationsverket och Rättsmedicinalverket bemöter och hanterar en asylsökande vars ålder är tvistig och om den hanteringen strider mot Regeringsformens reglering.

Juridisk relevant reglering för uppsatsen utgörs av Regeringsformen, asylprocedurdirektivet, praxis och myndighetsföreskrifter. I Regeringsformen finns ett skydd för var och en mot påtvingat kroppsligt ingrepp från det allmänna. Även legalitets-, objektivitets- och likhetsprincipen finns redovisade i Regeringsformen. Asylprocedurdirektivet utgör fundamentet för hur Sverige får utföra medicinska åldersbedömningar. Jag fokuserar på direktivets reglering kring respekt för personlig värdighet och in dubio pro reo. Uppsatsen redovisar också övrig svensk reglering så som bevisbörda, beviskrav, bevisvärdering och bevislättnadsregeln.

Rättsmedicinalverket har valt två metoder för medicinsk åldersbedömning, röntgen av visdomständer och MR-bilder av nedre lårbenet. Kritik som jag redovisar för rör val av referensgrupper, felmarginaler och myndigheters agerande.

En av de slutsatser jag dragit i uppsatsen är att ytterligare undersökning och underlag för att entydigt kunna besvara min huvudfrågeställning krävs. Dock anser jag mig ha tillräckligt underlag för att påvisa att Sverige brister i sin tillämpning av legalitets-, objektivitets- och likhetsprinciperna och att frivilligheten i deltagandet av medicinska åldersbedömningarna starkt kan ifrågasättas. (Less)
Abstract
The National Board of Forensic Medicine has by the Government been given the assignment, starting in 2017, to perform medical age assessments on asylum seekers. Whether the asylum seeker has reached the age of 18 is relevant to determine what kind of support he or she is entitled to. The objective of this essay is to try to determine how the Migration Agency and The National Board of Forensic Medicine receives and handles asylum seekers whose age is a subject of contention and if their course of action conflict with the regulations of the Regeringsform.

Relevant legal regulations for this essay are the Regeringsform, the Asylum Procedure Directive, court practice and Authority provision. The Regeringsform offers each and everyone a... (More)
The National Board of Forensic Medicine has by the Government been given the assignment, starting in 2017, to perform medical age assessments on asylum seekers. Whether the asylum seeker has reached the age of 18 is relevant to determine what kind of support he or she is entitled to. The objective of this essay is to try to determine how the Migration Agency and The National Board of Forensic Medicine receives and handles asylum seekers whose age is a subject of contention and if their course of action conflict with the regulations of the Regeringsform.

Relevant legal regulations for this essay are the Regeringsform, the Asylum Procedure Directive, court practice and Authority provision. The Regeringsform offers each and everyone a protection against forced bodily operations performed by the State. The principles of legality, objectivity and equality are also stated in the Regeringsform. The Asylum Procedure Directive constitutes the foundation of how Sweden is allowed to exercise medical age assessments. I’m focusing on the regulations of the Directive concerning the regard for personal dignity and in dubio pro reo. The paper also accounts for the Swedish regulations concerning burden of proof, evidentiary requirement, evaluation of evidence and alleviation of evidentiary burden.

The National Board of Forensic Medicine has chosen two age assessment methods, X-ray picture of wisdom teeth and MRI-scanning of the lower femur. The paper levels criticism against their use of reference groups, margin of error and the Authorities actions.

One of my conclusions in this paper is that further investigations and research is required to enable a definite answer to my main question. I do, however, consider the paper sufficient to determine that Sweden is not acting in compliance with the principles of legality, objectivity or equality and that the voluntariness of the asylum seekers participating in medical age assessments can strongly be called in question. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Karin LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
konstitutionell rätt, asylrätt, migrationsrätt, rättssociologi, EU-rätt, förvaltningsrätt
language
Swedish
id
8897049
date added to LUP
2017-02-13 08:22:47
date last changed
2017-02-13 08:22:47
@misc{8897049,
 abstract   = {The National Board of Forensic Medicine has by the Government been given the assignment, starting in 2017, to perform medical age assessments on asylum seekers. Whether the asylum seeker has reached the age of 18 is relevant to determine what kind of support he or she is entitled to. The objective of this essay is to try to determine how the Migration Agency and The National Board of Forensic Medicine receives and handles asylum seekers whose age is a subject of contention and if their course of action conflict with the regulations of the Regeringsform. 

Relevant legal regulations for this essay are the Regeringsform, the Asylum Procedure Directive, court practice and Authority provision. The Regeringsform offers each and everyone a protection against forced bodily operations performed by the State. The principles of legality, objectivity and equality are also stated in the Regeringsform. The Asylum Procedure Directive constitutes the foundation of how Sweden is allowed to exercise medical age assessments. I’m focusing on the regulations of the Directive concerning the regard for personal dignity and in dubio pro reo. The paper also accounts for the Swedish regulations concerning burden of proof, evidentiary requirement, evaluation of evidence and alleviation of evidentiary burden. 

The National Board of Forensic Medicine has chosen two age assessment methods, X-ray picture of wisdom teeth and MRI-scanning of the lower femur. The paper levels criticism against their use of reference groups, margin of error and the Authorities actions.

One of my conclusions in this paper is that further investigations and research is required to enable a definite answer to my main question. I do, however, consider the paper sufficient to determine that Sweden is not acting in compliance with the principles of legality, objectivity or equality and that the voluntariness of the asylum seekers participating in medical age assessments can strongly be called in question.},
 author    = {Nilsson, Karin},
 keyword   = {konstitutionell rätt,asylrätt,migrationsrätt,rättssociologi,EU-rätt,förvaltningsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Åldern är ju bara en siffra? - En kartläggning av huruvida Rättsmedicinal- och Migrationsverkets medicinska åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn strider mot Regeringsformens reglering},
 year     = {2016},
}