Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Satsujin - En jämförelse mellan det japanska och det svenska straffrättssystemet vid mordfall

Henrysson, Kai LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
No industrialized democracy has a lower crime rate than Japan. Nor does any other country have such high conviction rate. How is this possible? The following paper deals with the investigation, the procedural phase and the execution phase of a murder case in Japan. This will be compared with the corresponding Swedish procedure.

At first, the paper describes the arrest and decisions concerning the detention time in Japan and how it differs from Sweden. The Japanese prosecutor’s right to suspend prosecution and the power of the prosecutor in the Japanese criminal justice system will then be presented.

The introduction of lay judges (saiban-in) in Japan is also described and is compared with the jury system in USA and the lay judges in... (More)
No industrialized democracy has a lower crime rate than Japan. Nor does any other country have such high conviction rate. How is this possible? The following paper deals with the investigation, the procedural phase and the execution phase of a murder case in Japan. This will be compared with the corresponding Swedish procedure.

At first, the paper describes the arrest and decisions concerning the detention time in Japan and how it differs from Sweden. The Japanese prosecutor’s right to suspend prosecution and the power of the prosecutor in the Japanese criminal justice system will then be presented.

The introduction of lay judges (saiban-in) in Japan is also described and is compared with the jury system in USA and the lay judges in Sweden. This reform meant greater insight in the Japanese justice system and also decreased the power of the prosecutor in some ways. It is followed by an explanation of the importance of confession in Japan and why it is considered as the “king of evidence”.

The death penalty and imprisonment for life are the strictest punishment in Japan and Sweden, the controversy surrounding the death penalty and the estimate and adjustment that precede the conviction.

At last the adjustments, made between arrest and verdict is carried out, are analysed. These adjustments are often between efficiency and the legal rights of the individual. In Japan, efficiency is more important than it is in Sweden. This is at the expense of the legal rights of the individual and some reforms may be considered. On the other hand, Japan has in fact succeeded with the crime prevention and Sweden may have a lot to learn from Japan as well. (Less)
Abstract (Swedish)
Inget annat industrialiserat och demokratiskt land har så låg brottsfrekvens som Japan. Det finns heller knappt något annat land som har så hög andel fällande domar. Hur är det egentligen möjligt? Följande text behandlar förundersökningen, den processuella fasen och verkställandet vid ett mordfall i Japan och jämför det med det motsvarande svenska förfarandet.
Avhandlingen (kap 3-4) berör till en början gripandet och hur häktningstiden skiljer sig i Japan och Sverige, där den är begränsad i Japan och obegränsad i Sverige. Därefter uppmärksammas åklagarens stora inflytande i det japanska straffrättssystemet. Åklagarens ensamrätt till åtalssuspension, att besluta att inte väcka åtal, tillsammans med det faktum att rättens övriga aktörer... (More)
Inget annat industrialiserat och demokratiskt land har så låg brottsfrekvens som Japan. Det finns heller knappt något annat land som har så hög andel fällande domar. Hur är det egentligen möjligt? Följande text behandlar förundersökningen, den processuella fasen och verkställandet vid ett mordfall i Japan och jämför det med det motsvarande svenska förfarandet.
Avhandlingen (kap 3-4) berör till en början gripandet och hur häktningstiden skiljer sig i Japan och Sverige, där den är begränsad i Japan och obegränsad i Sverige. Därefter uppmärksammas åklagarens stora inflytande i det japanska straffrättssystemet. Åklagarens ensamrätt till åtalssuspension, att besluta att inte väcka åtal, tillsammans med det faktum att rättens övriga aktörer inte är lika inflytelserika, talar om ett rättssystem där åklagare har mycket att säga till om.
Vidare beskrivs det nya lekmannasystemet som introducerades i Japan för några år sedan, saiban-in. Här finns likheter med både det svenska nämndemannasystemet och det amerikanska jurysystemet och innebar en större insyn i rättsväsendet. Avhandlingen berör även vikten av erkännande i Japan och som kan påverka påföljden för förbrytaren.
Därefter redogörs det för de strängaste straffen i Japan och Sverige, dödsstraff respektive livstids fängelse. Fokus hamnar på kontroversen kring dödsstraff den bedömning och avvägning som föregår dödsdomar.
Till sist analyseras de avvägningar som görs från gripande till det att verkställande av dom sker. Avvägningar står oftast mellan effektivitet och rättssäkerhet och i Japan tenderar effektivitet att prioriteras oftare än i Sverige. Då det sker på rättssäkerhetens bekostnad kan en del reformer möjligen vara aktuella, vilket också är fallet i Japan. Oavsett så har Japan på ett eller annat vis lyckats med brottspreventionen, och där kan det finnas en hel del att lära för svensk del. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Henrysson, Kai LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt, komparativ rätt, mord, criminal law, comparative law, homicide, Japan
language
Swedish
id
8897078
date added to LUP
2017-02-08 11:25:58
date last changed
2017-02-08 11:25:58
@misc{8897078,
 abstract   = {No industrialized democracy has a lower crime rate than Japan. Nor does any other country have such high conviction rate. How is this possible? The following paper deals with the investigation, the procedural phase and the execution phase of a murder case in Japan. This will be compared with the corresponding Swedish procedure.

At first, the paper describes the arrest and decisions concerning the detention time in Japan and how it differs from Sweden. The Japanese prosecutor’s right to suspend prosecution and the power of the prosecutor in the Japanese criminal justice system will then be presented.

The introduction of lay judges (saiban-in) in Japan is also described and is compared with the jury system in USA and the lay judges in Sweden. This reform meant greater insight in the Japanese justice system and also decreased the power of the prosecutor in some ways. It is followed by an explanation of the importance of confession in Japan and why it is considered as the “king of evidence”.

The death penalty and imprisonment for life are the strictest punishment in Japan and Sweden, the controversy surrounding the death penalty and the estimate and adjustment that precede the conviction.

At last the adjustments, made between arrest and verdict is carried out, are analysed. These adjustments are often between efficiency and the legal rights of the individual. In Japan, efficiency is more important than it is in Sweden. This is at the expense of the legal rights of the individual and some reforms may be considered. On the other hand, Japan has in fact succeeded with the crime prevention and Sweden may have a lot to learn from Japan as well.},
 author    = {Henrysson, Kai},
 keyword   = {straffrätt,komparativ rätt,mord,criminal law,comparative law,homicide,Japan},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Satsujin - En jämförelse mellan det japanska och det svenska straffrättssystemet vid mordfall},
 year     = {2016},
}