Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Abort - en rättighet? - En analys om aborträtten under Europakonventionen

Yap, Felicia LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Abortion is a controversial area which arises the fundamental question of when a foetus should be considered a human being. Across Europe the legislation differs from each state due to moral, political and cultural values among others. For some, it is a given that an unborn child has a right to life, for others it is about prioritizing women’s self-determination. The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms guarantees the right to life and the right to private life. The Convention is a living instrument and through the principle of dynamic interpretation the European Court must endorse significant and durable changes in the climate of public opinion in Europe. The purpose of this essay is therefore to... (More)
Abortion is a controversial area which arises the fundamental question of when a foetus should be considered a human being. Across Europe the legislation differs from each state due to moral, political and cultural values among others. For some, it is a given that an unborn child has a right to life, for others it is about prioritizing women’s self-determination. The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms guarantees the right to life and the right to private life. The Convention is a living instrument and through the principle of dynamic interpretation the European Court must endorse significant and durable changes in the climate of public opinion in Europe. The purpose of this essay is therefore to try to determine whether the Convention provides a right to abortion in the light of the European Court’s case-law.

The right to respect for private life, including self-determination and sex life, is guaranteed by article 8 of the Convention. If women are denied abortion, one can even say they are denied self-determination. Therefore, article 8 is the main article from which a potential right to abortion can be interpreted. There seems to be a prevailing European consensus among the States Parties to allow abortion on relatively broad grounds. Despite this, the Court has not recognized abortion as a right under article 8. Instead it refers to the state’s own moral values to protect a foetus and has given states a wide margin of appreciation. It maintained that a restrictive legislation constituted a legitimate interference of women’s rights.

Article 2 of the Convention guarantees the right to life, which can be regarded our most basic human right. The Court has considered that when balancing the right of the foetus and the right of the mother when her life is at stake, the foetus could not be regarded as being of a higher value than the life of the pregnant woman. Although, no case with this exact situation has been tried by the court yet leaving legal uncertainty. (Less)
Abstract (Swedish)
Abort är ett kontroversiellt område vars grundproblem handlar om frågan när ett foster ska betraktas som en människa. Runt om i Europa ser lagstiftningarna ut på olika sätt på grund av frågans prägling av moraliska, politiska och kulturella värderingar bland annat. För vissa är det en självklarhet att ett ofött foster har rätt till liv, för andra prioriteras kvinnans rätt till självbestämmande. I den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna stadgas rätten till liv och rätten till privatliv. Genom tillämpandet av dynamisk tolkning ska Europadomstolen försöka möta samhällets ständiga förändringar. Syftet med denna uppsats är därför att försöka utreda om konventionen ger en rätt till abort i... (More)
Abort är ett kontroversiellt område vars grundproblem handlar om frågan när ett foster ska betraktas som en människa. Runt om i Europa ser lagstiftningarna ut på olika sätt på grund av frågans prägling av moraliska, politiska och kulturella värderingar bland annat. För vissa är det en självklarhet att ett ofött foster har rätt till liv, för andra prioriteras kvinnans rätt till självbestämmande. I den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna stadgas rätten till liv och rätten till privatliv. Genom tillämpandet av dynamisk tolkning ska Europadomstolen försöka möta samhällets ständiga förändringar. Syftet med denna uppsats är därför att försöka utreda om konventionen ger en rätt till abort i ljuset av den praxis som finns på området av Europadomstolen.

Rätten till skydd för privatliv, innefattande självbestämmande och sexualliv, garanteras av artikel 8 i konventionen. Nekas kvinnor till abort kan man även påstå att de nekas rätten till självbestämmande. Därför är artikel 8 den centrala artikeln ur vilken en potentiell rätt till abort kan uttolkas. Det verkar finnas en rådande europeisk konsensus bland konventionsstaterna att tillåta abort på relativt breda grunder. Trots detta har domstolen, i det senast avgjorda rättsfallet om abort, inte erkänt abort som en rättighet under artikel 8. Istället har den hänvisat till en stats egna moraliska värderingar att skydda ett ofött foster och givit staterna en bred margin of appreciation. En restriktiv lagstiftning utgör sedermera en legitim inskränkning i kvinnans rättigheter.

I artikel 2 i Europakonventionen stadgas rätten till liv som kan anses vara vår mest självklara mänskliga rättighet. Här torde det vara ett konventionsbrott att tillmäta fostrets rätt högre än kvinnans rätt till liv vid eventuell konflikt. Dock har domstolen aldrig behövt ta ställning till fall där kvinnans liv riskerats och hon vägrats abort. Praxis saknas fortfarande och rättsläget är därför inte helt klargjort. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Yap, Felicia LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
folkrätt, abort, europakonvention
language
Swedish
id
8897114
date added to LUP
2017-02-13 20:30:33
date last changed
2017-02-13 20:30:33
@misc{8897114,
 abstract   = {Abortion is a controversial area which arises the fundamental question of when a foetus should be considered a human being. Across Europe the legislation differs from each state due to moral, political and cultural values among others. For some, it is a given that an unborn child has a right to life, for others it is about prioritizing women’s self-determination. The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms guarantees the right to life and the right to private life. The Convention is a living instrument and through the principle of dynamic interpretation the European Court must endorse significant and durable changes in the climate of public opinion in Europe. The purpose of this essay is therefore to try to determine whether the Convention provides a right to abortion in the light of the European Court’s case-law. 

The right to respect for private life, including self-determination and sex life, is guaranteed by article 8 of the Convention. If women are denied abortion, one can even say they are denied self-determination. Therefore, article 8 is the main article from which a potential right to abortion can be interpreted. There seems to be a prevailing European consensus among the States Parties to allow abortion on relatively broad grounds. Despite this, the Court has not recognized abortion as a right under article 8. Instead it refers to the state’s own moral values to protect a foetus and has given states a wide margin of appreciation. It maintained that a restrictive legislation constituted a legitimate interference of women’s rights. 

Article 2 of the Convention guarantees the right to life, which can be regarded our most basic human right. The Court has considered that when balancing the right of the foetus and the right of the mother when her life is at stake, the foetus could not be regarded as being of a higher value than the life of the pregnant woman. Although, no case with this exact situation has been tried by the court yet leaving legal uncertainty.},
 author    = {Yap, Felicia},
 keyword   = {folkrätt,abort,europakonvention},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Abort - en rättighet? - En analys om aborträtten under Europakonventionen},
 year     = {2016},
}