Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Konflikten mellan privat och offentligt inom integritetsskydd - en introduktion till lagstiftarens utmaningar; med historiska och nutida exempel

Hansen Jagrelius, Rasmus LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
This text is intended as a short introduction to the legal field of protection of personal data. The text takes up some recurring conflicts and difficulties of the subject through historical examples and a brief glance at the debate on the subject in the latter half of the 1900s in Sweden. During the examination of the Swedish debate, it's highlighted how computerization made the collection of personal information easier, as well as how more effective use has been made possible, in comparison to earlier historic examples.

The text then goes on to look at the current Swedish legislation on the protection of personal data "Personuppgiftslagen", focusing on 5 a §. The text looks at the problems that the introduction of 5 a § was supposed... (More)
This text is intended as a short introduction to the legal field of protection of personal data. The text takes up some recurring conflicts and difficulties of the subject through historical examples and a brief glance at the debate on the subject in the latter half of the 1900s in Sweden. During the examination of the Swedish debate, it's highlighted how computerization made the collection of personal information easier, as well as how more effective use has been made possible, in comparison to earlier historic examples.

The text then goes on to look at the current Swedish legislation on the protection of personal data "Personuppgiftslagen", focusing on 5 a §. The text looks at the problems that the introduction of 5 a § was supposed to solve, and the articles success in this. The main problems were applying the law to private Internet users. Clause 5 a permitted processing of personal data if the management did not violate personal privacy. Through an analysis of the practice and the law's legislative history, however, the paper concluded that this simplification in practice is very complicated. The paper also draws attention to how this simplification does not go together with the data protection personal data should have under the law.

The text then ends on a summary and a very brief look at the legal field's future. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna text är avsedd som en kort introduktion till det rättsliga området skydd av personuppgifter. Texten tar upp vissa återkommande intressekonflikter och svårigheter för ämnet genom historiska exempel samt en kort blick på debatten om ämnet under den senare hälften av 1900-talet i Sverige. Under återskildringen av den svenska debatten uppmärksammas hur datorisering gjort insamling av personuppgifter enklare, samt hur effektivare användningen har blivit möjlig i jämförelse med tidigare historiska exempel.

Texten fortsätter sedan med att titta på den nuvarande svenska lagstiftningen om skydd av personuppgifter "Personuppgiftslagen", med fokus på 5 a §. Texten ser på de problem som införandet av 5 a § var tänkt att lösa, och paragrafens... (More)
Denna text är avsedd som en kort introduktion till det rättsliga området skydd av personuppgifter. Texten tar upp vissa återkommande intressekonflikter och svårigheter för ämnet genom historiska exempel samt en kort blick på debatten om ämnet under den senare hälften av 1900-talet i Sverige. Under återskildringen av den svenska debatten uppmärksammas hur datorisering gjort insamling av personuppgifter enklare, samt hur effektivare användningen har blivit möjlig i jämförelse med tidigare historiska exempel.

Texten fortsätter sedan med att titta på den nuvarande svenska lagstiftningen om skydd av personuppgifter "Personuppgiftslagen", med fokus på 5 a §. Texten ser på de problem som införandet av 5 a § var tänkt att lösa, och paragrafens framgång i detta. De huvudsakliga problemen var lagens svåra tillämpning för privata internetanvändare. Paragraf 5 a tillät hantering av personuppgifter om hanteringen ansågs inte kränka den personliga integriteten. Genom en analys av praxis och förarbeten kommer dock uppsatsen fram till slutsatsen att denna förenklingen i praktiken är mycket komplicerad. Uppsatsen uppmärksammar även hur denna förenkling inte går ihop med de säkerhetsåtgärder som personuppgifter bör ha under lagen.

Texten avslutas sedan på en sammanfattning och en mycket kort titt på det rättsliga områdets framtid. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansen Jagrelius, Rasmus LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Eu-rätt, IT-rätt
language
Swedish
id
8897119
date added to LUP
2017-02-08 11:28:38
date last changed
2017-02-08 11:28:38
@misc{8897119,
 abstract   = {This text is intended as a short introduction to the legal field of protection of personal data. The text takes up some recurring conflicts and difficulties of the subject through historical examples and a brief glance at the debate on the subject in the latter half of the 1900s in Sweden. During the examination of the Swedish debate, it's highlighted how computerization made the collection of personal information easier, as well as how more effective use has been made possible, in comparison to earlier historic examples.

The text then goes on to look at the current Swedish legislation on the protection of personal data "Personuppgiftslagen", focusing on 5 a §. The text looks at the problems that the introduction of 5 a § was supposed to solve, and the articles success in this. The main problems were applying the law to private Internet users. Clause 5 a permitted processing of personal data if the management did not violate personal privacy. Through an analysis of the practice and the law's legislative history, however, the paper concluded that this simplification in practice is very complicated. The paper also draws attention to how this simplification does not go together with the data protection personal data should have under the law.

The text then ends on a summary and a very brief look at the legal field's future.},
 author    = {Hansen Jagrelius, Rasmus},
 keyword   = {Eu-rätt,IT-rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konflikten mellan privat och offentligt inom integritetsskydd - en introduktion till lagstiftarens utmaningar; med historiska och nutida exempel},
 year     = {2016},
}