Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetsmiljörättens tillämpning inom sjukvården

Rosberg, Erik LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Problems related to the working environment in the Swedish health care are always on the agenda. The purpose of this essay is to examine how the working environment legislation is applied in health care. When the working environment legislation is applied in health care a general framework applies within a particular industry and the old rules applies on a new phenomenon. The question is based on the purpose of the essay and formulated as follows: What are the specific conditions applicable to the working environment legislation in health care?

In health care, there is a possibility to use the suspension of work in Chapter 6 Section 7, AML. In theory, there may be a legal conflict between AML and HSL. The medical staff is entitled to a... (More)
Problems related to the working environment in the Swedish health care are always on the agenda. The purpose of this essay is to examine how the working environment legislation is applied in health care. When the working environment legislation is applied in health care a general framework applies within a particular industry and the old rules applies on a new phenomenon. The question is based on the purpose of the essay and formulated as follows: What are the specific conditions applicable to the working environment legislation in health care?

In health care, there is a possibility to use the suspension of work in Chapter 6 Section 7, AML. In theory, there may be a legal conflict between AML and HSL. The medical staff is entitled to a good working environment while the county councils have a duty to offer patients a good health care. Based on the interviews, it can be noted that in practice it is unlikely that a legal conflict between AML and HSL will arise. Other methods than the suspension of work are used in practice to deal with problems related to the working environment legislation in health care.

The Swedish Work Environment Authority can supervise the home of a care recipient if special conditions exist. The care recipient's privacy and autonomy in the own home may be limited if employees are forced to work under working conditions that are considered to be unacceptable.

A limited material covers the working environment legislation in health care and legal rules seems to give more capacity to handle the resulting situations than assumed in the practical business. The working environment legislation in health care concerns probably a kind of underestimated problem that will definitely become visible if the legal conflicts appear. (Less)
Abstract (Swedish)
Arbetsmiljöproblematiken inom den svenska sjukvården är ständigt aktuell. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur arbetsmiljörätten tillämpas inom sjukvården. När arbetsmiljörätten tillämpas inom sjukvården är det fråga om ett generellt regelverk som tillämpas inom en speciell bransch och om gamla regler som tillämpas på ett för arbetsmiljörätten nytt fenomen. Utifrån syftet med uppsatsen formuleras frågeställningen på följande vis: Vilka särskilda förutsättningar gäller för arbetsmiljörättens tillämpning inom sjukvården?

Inom sjukvården finns en möjlighet att använda stoppningsrätten i 6 kap. 7 § AML. I teorin kan det uppstå en rättslig konflikt mellan AML och HSL. Sjukvårdspersonalen har nämligen rätt till en god arbetsmiljö... (More)
Arbetsmiljöproblematiken inom den svenska sjukvården är ständigt aktuell. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur arbetsmiljörätten tillämpas inom sjukvården. När arbetsmiljörätten tillämpas inom sjukvården är det fråga om ett generellt regelverk som tillämpas inom en speciell bransch och om gamla regler som tillämpas på ett för arbetsmiljörätten nytt fenomen. Utifrån syftet med uppsatsen formuleras frågeställningen på följande vis: Vilka särskilda förutsättningar gäller för arbetsmiljörättens tillämpning inom sjukvården?

Inom sjukvården finns en möjlighet att använda stoppningsrätten i 6 kap. 7 § AML. I teorin kan det uppstå en rättslig konflikt mellan AML och HSL. Sjukvårdspersonalen har nämligen rätt till en god arbetsmiljö samtidigt som landstingen har en skyldighet att erbjuda patienterna en god sjukvård. Utifrån de genomförda intervjuerna kan det konstateras att det i praktiken inte är troligt att en rättslig konflikt mellan AML och HSL uppstår. Inom sjukvården används i praktiken andra metoder än stoppningsrätten för att komma tillrätta med arbetsmiljöproblematiken.

Arbetsmiljöverket kan utöva tillsyn i en vårdtagares hem om särskilda förutsättningar föreligger. Vårdtagarens integritet och självbestämmanderätt i det egna hemmet kan inskränkas om de anställda tvingas arbeta under arbetsförhållanden som är att betrakta som oacceptabla.

Det finns ett begränsat material som behandlar arbetsmiljörättens tillämpning inom sjukvården och rättsreglerna ser ut att ge ett större utrymme att hantera uppkomna situationer än vad man verkar utgå ifrån i praktiken. Arbetsmiljörättens tillämpning inom sjukvården rör troligtvis en slags underskattad problematik som definitivt kommer bli synlig om de rättsliga konflikterna visar sig. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosberg, Erik LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetsrätt, labour law, arbetsmiljörätt, arbetsmiljölagen, arbetsmiljö, sjukvård
language
Swedish
id
8897132
date added to LUP
2017-02-13 08:20:38
date last changed
2017-02-13 08:20:38
@misc{8897132,
 abstract   = {Problems related to the working environment in the Swedish health care are always on the agenda. The purpose of this essay is to examine how the working environment legislation is applied in health care. When the working environment legislation is applied in health care a general framework applies within a particular industry and the old rules applies on a new phenomenon. The question is based on the purpose of the essay and formulated as follows: What are the specific conditions applicable to the working environment legislation in health care?

In health care, there is a possibility to use the suspension of work in Chapter 6 Section 7, AML. In theory, there may be a legal conflict between AML and HSL. The medical staff is entitled to a good working environment while the county councils have a duty to offer patients a good health care. Based on the interviews, it can be noted that in practice it is unlikely that a legal conflict between AML and HSL will arise. Other methods than the suspension of work are used in practice to deal with problems related to the working environment legislation in health care.

The Swedish Work Environment Authority can supervise the home of a care recipient if special conditions exist. The care recipient's privacy and autonomy in the own home may be limited if employees are forced to work under working conditions that are considered to be unacceptable.

A limited material covers the working environment legislation in health care and legal rules seems to give more capacity to handle the resulting situations than assumed in the practical business. The working environment legislation in health care concerns probably a kind of underestimated problem that will definitely become visible if the legal conflicts appear.},
 author    = {Rosberg, Erik},
 keyword   = {arbetsrätt,labour law,arbetsmiljörätt,arbetsmiljölagen,arbetsmiljö,sjukvård},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsmiljörättens tillämpning inom sjukvården},
 year     = {2016},
}