Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Har våldtäkt mist sin betydelse? - En genomgång av begreppsförändringen som skett för det grövsta sexualbrottet

Sutalo, Ivana LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Over time the crime rape has been a discussed topic, non the least among politicians and jurists but also among the common people. Protests, debates, newsarticles and hashtags are not unusually occuring in the discussion.
The object of this essay has been to give an overall look at the boundaries for the legal word rape and aims to anwser where the original boundaries were drawn and how the boundaries have shifted with the latest consent-debate.
To anwser the question at issue the traditional right dogmatic method has been used.

The essay starts with a short introduction of the criminal law from 1864 followed by the entry of the ”modern” criminal law 1965. In the review relevant cases are analyzed to illustrate the application of... (More)
Over time the crime rape has been a discussed topic, non the least among politicians and jurists but also among the common people. Protests, debates, newsarticles and hashtags are not unusually occuring in the discussion.
The object of this essay has been to give an overall look at the boundaries for the legal word rape and aims to anwser where the original boundaries were drawn and how the boundaries have shifted with the latest consent-debate.
To anwser the question at issue the traditional right dogmatic method has been used.

The essay starts with a short introduction of the criminal law from 1864 followed by the entry of the ”modern” criminal law 1965. In the review relevant cases are analyzed to illustrate the application of certain requisits for that time. In the consent debate a brief overview is made of the European court of human rights judgment in MC vs Bulgaria and what that judgement meant for Sweden. The essay further presents SOU 2016:60, a law-proposition where the sexual integrity is in the centre and violence and threat has been eliminated from the law. The proposition aims to create a normative view that clearly shows that the limits of a rape is not drawn by the show of violenc or threat but by the fact that the other person does not voluntarily participate (Less)
Abstract (Swedish)
Över tid har våldtäktsbrottet varit ett omdiskuterat ämne, inte minst bland politiker och jurister men även bland befolkningen som helhet. Protester, debatter, nyhetsartiklar och hashtags är inte ovanligt förekommande inom diskussionen.
Syftet med förevarande uppsats har varit att ge en övergripande blick över gränserna för det juridiska begreppet våldtäkt och har ämnat att besvara vilka de ursprungliga gränserna för begreppet våldtäkt var och hur detta begrepp förändrats genom den senaste samtyckesdebatten.
För att besvara denna frågeställning har den traditionella rättsdogmatiska metoden tillämpats.

Det börjar med en kort introduktion av 1864 års strafflag följt av brottsbalkens införande 1965 där våld och hot är en central del... (More)
Över tid har våldtäktsbrottet varit ett omdiskuterat ämne, inte minst bland politiker och jurister men även bland befolkningen som helhet. Protester, debatter, nyhetsartiklar och hashtags är inte ovanligt förekommande inom diskussionen.
Syftet med förevarande uppsats har varit att ge en övergripande blick över gränserna för det juridiska begreppet våldtäkt och har ämnat att besvara vilka de ursprungliga gränserna för begreppet våldtäkt var och hur detta begrepp förändrats genom den senaste samtyckesdebatten.
För att besvara denna frågeställning har den traditionella rättsdogmatiska metoden tillämpats.

Det börjar med en kort introduktion av 1864 års strafflag följt av brottsbalkens införande 1965 där våld och hot är en central del av regleringen. I genomgången lyfts sedan relevanta rättsfall som var för sig belyser viktiga rekvisit för sin tid. I samtyckesdebatten görs en kort genomgång av det omtalade europadomstols målet, MC mot Bulgarien samt vad denna innebär för Sverige. Uppsatsen går sedan vidare i att framställa SOU 2016:60, ett lagförslag där den sexuella integriteten står i centrum och våld och hot suddas ut ur begreppet helt. Lagen ska nu skapa en normativ syn som tydligt visar att gränsen för våldtäkt inte går vid våld, det ska inte heller ge sken av att våld är något som krävs utan gränsen har redan dragits när någon inte frivilligt deltar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sutalo, Ivana LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
våldtäkt, samtycke, oaktsamhet, sexualbrott
language
Swedish
id
8897192
date added to LUP
2017-02-13 20:32:29
date last changed
2017-02-13 20:32:29
@misc{8897192,
 abstract   = {Over time the crime rape has been a discussed topic, non the least among politicians and jurists but also among the common people. Protests, debates, newsarticles and hashtags are not unusually occuring in the discussion. 
The object of this essay has been to give an overall look at the boundaries for the legal word rape and aims to anwser where the original boundaries were drawn and how the boundaries have shifted with the latest consent-debate. 
To anwser the question at issue the traditional right dogmatic method has been used. 

The essay starts with a short introduction of the criminal law from 1864 followed by the entry of the ”modern” criminal law 1965. In the review relevant cases are analyzed to illustrate the application of certain requisits for that time. In the consent debate a brief overview is made of the European court of human rights judgment in MC vs Bulgaria and what that judgement meant for Sweden. The essay further presents SOU 2016:60, a law-proposition where the sexual integrity is in the centre and violence and threat has been eliminated from the law. The proposition aims to create a normative view that clearly shows that the limits of a rape is not drawn by the show of violenc or threat but by the fact that the other person does not voluntarily participate},
 author    = {Sutalo, Ivana},
 keyword   = {våldtäkt,samtycke,oaktsamhet,sexualbrott},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Har våldtäkt mist sin betydelse? - En genomgång av begreppsförändringen som skett för det grövsta sexualbrottet},
 year     = {2016},
}