Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ledsagarservice - Särskilt om gravt synskadades rätt

Beer, Maria LU (2016) JURM02 20162
Department of Law
Abstract
The purpose with the essay is to examine those who severely visually impaired’s right to an attendant. The essay’s problem statements will be answered by using a legal dogmatic method where the law, propositions, doctrine and cases are examined.

The essay is split into two parts. The first part handles lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) and applicable cases. For the individual to have a right to an attendant according to LSS they need to fulfill all the necessary conditions. The individual needs to have a permanent and major disability that is not caused by normal aging, significant difficulties during the daily life, and a major need for support and service. By using an attendant the individual is... (More)
The purpose with the essay is to examine those who severely visually impaired’s right to an attendant. The essay’s problem statements will be answered by using a legal dogmatic method where the law, propositions, doctrine and cases are examined.

The essay is split into two parts. The first part handles lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) and applicable cases. For the individual to have a right to an attendant according to LSS they need to fulfill all the necessary conditions. The individual needs to have a permanent and major disability that is not caused by normal aging, significant difficulties during the daily life, and a major need for support and service. By using an attendant the individual is ensured good living conditions. The case examination shows that there is a difference in the assessment between the propositions and the cases, especially by the fact that the service of an attendant is not assessed along the necessary conditions. The proposition’s vagueness is also the cause for the court being able to exclude the severely visually impaired from gaining access to an attendant. The individual needs a great amount of certification and sometimes a combination of visual impairment and another complaint to be able to access an attendant.

The second part of the essay handles socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) and is mostly a comparison. SoL demands that the individual cannot get his or her need satisfied in any other way. The primary differences between SoL and LSS is that an attendant if given with SoL demands that the individual has exhausted all means to get his or her need satisfied, that the service can cost 1 900 kronor, that the attendant can only be used for a certain amount of hours and that the individual’s standard of living only has to be reasonable. (Less)
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att undersöka gravt synskadades rätt till ledsagarservice enligt svensk rätt och praxis. Uppsatsens frågeställningar besvaras genom användningen av en rättsdogmatisk metod där en undersökning har skett av lagtext, förarbeten, doktrin och rättsfall.

Uppsatsen är indelad i två moment. Den första delen behandlar lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och rättsfall på området. För att den enskilde ska ha rätt till ledsagarservice med stöd av LSS krävs det att alla rekvisit i den tredje personkretsen är uppfyllda. Den enskilde ska ha ett varaktigt och stort funktionshinder som inte beror på normalt åldrande, ha betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och slutligen ett omfattande... (More)
Uppsatsens syfte är att undersöka gravt synskadades rätt till ledsagarservice enligt svensk rätt och praxis. Uppsatsens frågeställningar besvaras genom användningen av en rättsdogmatisk metod där en undersökning har skett av lagtext, förarbeten, doktrin och rättsfall.

Uppsatsen är indelad i två moment. Den första delen behandlar lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och rättsfall på området. För att den enskilde ska ha rätt till ledsagarservice med stöd av LSS krävs det att alla rekvisit i den tredje personkretsen är uppfyllda. Den enskilde ska ha ett varaktigt och stort funktionshinder som inte beror på normalt åldrande, ha betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och slutligen ett omfattande behov av stöd och service. Genom ledsagarservicen ska den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor. Rättsfallsutredningen visar på en skillnad i bedömningen i praxis jämfört med förarbeten, framförallt i att insatsen ledsagarservice inte bedöms tillsammans med personkretstillhörigheten. Förarbetenas vaghet har dessutom gett praxis svängrum att nästintill utesluta gravt synskadade från den tredje personkretsen. Det krävs ett stort antal intyg och ibland en kombination av grav synskada och en annan åkomma för att den enskilde ska ha rätt till ledsagarservice med stöd av LSS.

Den andra delen av uppsatsen behandlar socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och är framförallt en jämförande del. SoL kräver att den enskilde inte kan få sitt behov tillgodosett på något annat sätt. De primära skillnaderna mellan SoL och LSS är att ledsagarservicen med stöd av SoL kräver att den enskilde har uttömt sina andra möjligheter till att få sitt behov tillgodosett, att en kostnad på 1900 kronor kan uppstå, att ledsagarservicen kan vara tidsbegränsad och att den enskildes levnadsnivå endast behöver vara skälig. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Beer, Maria LU
supervisor
organization
alternative title
The right to an attendant - In particular severely visually impaireds' right
course
JURM02 20162
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
socialrätt, social and welfare law, lss, sol, grav synskada, ledsagarservice
language
Swedish
id
8897210
date added to LUP
2017-01-18 12:43:26
date last changed
2017-01-22 12:29:24
@misc{8897210,
 abstract   = {The purpose with the essay is to examine those who severely visually impaired’s right to an attendant. The essay’s problem statements will be answered by using a legal dogmatic method where the law, propositions, doctrine and cases are examined. 

The essay is split into two parts. The first part handles lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) and applicable cases. For the individual to have a right to an attendant according to LSS they need to fulfill all the necessary conditions. The individual needs to have a permanent and major disability that is not caused by normal aging, significant difficulties during the daily life, and a major need for support and service. By using an attendant the individual is ensured good living conditions. The case examination shows that there is a difference in the assessment between the propositions and the cases, especially by the fact that the service of an attendant is not assessed along the necessary conditions. The proposition’s vagueness is also the cause for the court being able to exclude the severely visually impaired from gaining access to an attendant. The individual needs a great amount of certification and sometimes a combination of visual impairment and another complaint to be able to access an attendant. 

The second part of the essay handles socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) and is mostly a comparison. SoL demands that the individual cannot get his or her need satisfied in any other way. The primary differences between SoL and LSS is that an attendant if given with SoL demands that the individual has exhausted all means to get his or her need satisfied, that the service can cost 1 900 kronor, that the attendant can only be used for a certain amount of hours and that the individual’s standard of living only has to be reasonable.},
 author    = {Beer, Maria},
 keyword   = {socialrätt,social and welfare law,lss,sol,grav synskada,ledsagarservice},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ledsagarservice - Särskilt om gravt synskadades rätt},
 year     = {2016},
}