Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Samtycke och sexualbrott - En rättsfallsstudie om den föreslagna lagändringens påverkan på utgången i sexualbrottsmål

Hellström, Elin LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Debatten om sexualbrottslagstiftningen har pågått länge gällande huruvida den nuvarande lydelsen som anger att brottsförutsättningar om våldtäkt och sexuellt tvång bör tas bort och gränsen mellan straffbar och straffri gärning istället bör dras vid om deltagandet har skett ofrivilligt. I oktober år 2016 presenterade Sexualbrottskommittén en ny SOU som föreslår att en samtyckesbaserad lagstiftning ska införas i Sverige. Ett införande med krav på samtycke skulle ta bort rekvisiten våld, hot eller särskilt utsatt situation och bara fokusera på om målsäganden har sagt ja eller inte. I denna uppsats har fem rättsfall redovisats och analyserats i syfte att pröva huruvida en samtyckesbaserad lagstiftning skulle haft potential att ändra utgången i... (More)
Debatten om sexualbrottslagstiftningen har pågått länge gällande huruvida den nuvarande lydelsen som anger att brottsförutsättningar om våldtäkt och sexuellt tvång bör tas bort och gränsen mellan straffbar och straffri gärning istället bör dras vid om deltagandet har skett ofrivilligt. I oktober år 2016 presenterade Sexualbrottskommittén en ny SOU som föreslår att en samtyckesbaserad lagstiftning ska införas i Sverige. Ett införande med krav på samtycke skulle ta bort rekvisiten våld, hot eller särskilt utsatt situation och bara fokusera på om målsäganden har sagt ja eller inte. I denna uppsats har fem rättsfall redovisats och analyserats i syfte att pröva huruvida en samtyckesbaserad lagstiftning skulle haft potential att ändra utgången i målen samt hur en sådan lagstiftning skulle kunna påverka framtida mål. Utgångspunkten har tagits i lagförslaget, tidigare förarbeten och olika ståndpunkter i doktrin. Uppsatsens slutsats är att en samtyckesbaserad sexualbrottslag sannolikt skulle ha påverkat domslut i tidigare domar samt kommer att påverka framtida domar, även om vissa delar av lagförslaget kan anses vara otydliga. (Less)
Abstract (Swedish)
The debate on the legislation on sexual offense has a long history regarding the current wording, which defines the circumstances of the crimes rape and sexual coercion should be removed and the line between criminal and unpunished deed should be drawn at the level of whether participation was involuntarily. In October 2016 the Sexual Offences Committee introduces a new SOU (Swedish Government Official Reports) suggesting a consent-based legislation to be introduced in Sweden. The introduction of requirements for consent would remove the necessary prerequisite of violence, threats or particularly vulnerable situation and instead focus only on whether the injured party consented or not. In this paper, five cases have been presented and... (More)
The debate on the legislation on sexual offense has a long history regarding the current wording, which defines the circumstances of the crimes rape and sexual coercion should be removed and the line between criminal and unpunished deed should be drawn at the level of whether participation was involuntarily. In October 2016 the Sexual Offences Committee introduces a new SOU (Swedish Government Official Reports) suggesting a consent-based legislation to be introduced in Sweden. The introduction of requirements for consent would remove the necessary prerequisite of violence, threats or particularly vulnerable situation and instead focus only on whether the injured party consented or not. In this paper, five cases have been presented and analyzed in order to determine whether a consent-based legislation would have the potential to change the outcome of the previous cases, and how it could affect future cases. The starting point of the thesis is the bill, legislative history and various standpoints in doctrine. The conclusion of the thesis is that a consent-based legislation on sexual offenses probably would have affected the verdict in previous judgments and most certainly affect future rulings even if some parts of the bill may be considered ambiguous. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hellström, Elin LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt, sexualbrott, samtycke
language
Swedish
id
8897219
date added to LUP
2017-02-08 11:26:07
date last changed
2017-02-08 11:26:07
@misc{8897219,
 abstract   = {The debate on the legislation on sexual offense has a long history regarding the current wording, which defines the circumstances of the crimes rape and sexual coercion should be removed and the line between criminal and unpunished deed should be drawn at the level of whether participation was involuntarily. In October 2016 the Sexual Offences Committee introduces a new SOU (Swedish Government Official Reports) suggesting a consent-based legislation to be introduced in Sweden. The introduction of requirements for consent would remove the necessary prerequisite of violence, threats or particularly vulnerable situation and instead focus only on whether the injured party consented or not. In this paper, five cases have been presented and analyzed in order to determine whether a consent-based legislation would have the potential to change the outcome of the previous cases, and how it could affect future cases. The starting point of the thesis is the bill, legislative history and various standpoints in doctrine. The conclusion of the thesis is that a consent-based legislation on sexual offenses probably would have affected the verdict in previous judgments and most certainly affect future rulings even if some parts of the bill may be considered ambiguous.},
 author    = {Hellström, Elin},
 keyword   = {straffrätt,sexualbrott,samtycke},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samtycke och sexualbrott - En rättsfallsstudie om den föreslagna lagändringens påverkan på utgången i sexualbrottsmål},
 year     = {2016},
}