Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Neutralitetsprincipens inverkan på beskattning av fåmansföretag

Karlsson, Mattias LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Reglerna om beskattning av fåmansföretag introducerades i samband med skattereformen 1990/91. Sverige fick då en dual skattemodell, och för att inte ägarna till aktiebolag skulle få orimliga skatteförmåner bestämdes att dessa skulle omfattas av vissa särskilda bestämmelser. Uppsatsen syftar till att redogöra för neutralitetsprincipens inverkan på dessa regler om fåmansföretag, dels ur ett historiskt perspektiv men också hur nu gällande rätt har påverkats. Utöver detta analyseras också utredningens förslag till nya regler som lades fram i november 2016. För att kunna redogöra för neutralitetens inverkan redogörs för vad en rättsprincip är, hur den kännetecknas och varför vi ska beakta rättsprinciper i svensk rätt. Här går åsikterna isär, då... (More)
Reglerna om beskattning av fåmansföretag introducerades i samband med skattereformen 1990/91. Sverige fick då en dual skattemodell, och för att inte ägarna till aktiebolag skulle få orimliga skatteförmåner bestämdes att dessa skulle omfattas av vissa särskilda bestämmelser. Uppsatsen syftar till att redogöra för neutralitetsprincipens inverkan på dessa regler om fåmansföretag, dels ur ett historiskt perspektiv men också hur nu gällande rätt har påverkats. Utöver detta analyseras också utredningens förslag till nya regler som lades fram i november 2016. För att kunna redogöra för neutralitetens inverkan redogörs för vad en rättsprincip är, hur den kännetecknas och varför vi ska beakta rättsprinciper i svensk rätt. Här går åsikterna isär, då synen på detta avgörs av ens syn på rätten i stort. Naturrättare som Dworkin är av en åsikt medan rättspositivister som MacCormick är av en annan.

Det är tydligt att neutralitetsprincipen har kommit att ges allt mindre inverkan på den svenska fåmansföretagsbeskattningen. När reglerna först introducerades 1990/91 så var neutraliteten av stor betydelse. Allt eftersom har dock politiska ändamål tagit över. Detta i kombination med att skattesystemet utgör ett viktigt styrinstrument och att konkurrensen i det internationella samhället ökat, gör att neutralitetsprincipen idag inte tillmäts samma betydelse. (Less)
Abstract
The special regulation on close companies was introduced in connection with the tax reform of 1990/91. Sweden received a dual model for taxation, and in order to not give the owners of close companies unreasonably beneficial tax privileges, there had to be certain rules considering these companies. This paper aims to portray the principle of neutrality’s effect on said rules, not only on today’s regulation but on past and proposed future regulation as well.

In order to do so, I will also try to show what defines a legal principle and what place they have in the Swedish legal system. There is no clear definition of a legal principle, since the definition is influenced by one’s view of the legal system. Dworkin, influenced by natural law... (More)
The special regulation on close companies was introduced in connection with the tax reform of 1990/91. Sweden received a dual model for taxation, and in order to not give the owners of close companies unreasonably beneficial tax privileges, there had to be certain rules considering these companies. This paper aims to portray the principle of neutrality’s effect on said rules, not only on today’s regulation but on past and proposed future regulation as well.

In order to do so, I will also try to show what defines a legal principle and what place they have in the Swedish legal system. There is no clear definition of a legal principle, since the definition is influenced by one’s view of the legal system. Dworkin, influenced by natural law is of one opinion, whilst MacCormick, a legal positivist, is of another opinion.

It is clear that the principle of neutrality gradually has been given less and less attention. When the rules first were introduced, the neutrality was one of the mainstay of the regulation. A country’s taxes though, are no longer a national matter. Due to the international society we live in, taxes have become an important tool to compete with other countries. Therefor the importance of a neutral system has decreased. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Mattias LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Skatterätt, Allmän rättslära, Fåmansföretag, Neutralitetsprincipen
language
Swedish
id
8897220
date added to LUP
2017-02-13 08:26:05
date last changed
2017-02-13 08:26:05
@misc{8897220,
 abstract   = {The special regulation on close companies was introduced in connection with the tax reform of 1990/91. Sweden received a dual model for taxation, and in order to not give the owners of close companies unreasonably beneficial tax privileges, there had to be certain rules considering these companies. This paper aims to portray the principle of neutrality’s effect on said rules, not only on today’s regulation but on past and proposed future regulation as well. 

In order to do so, I will also try to show what defines a legal principle and what place they have in the Swedish legal system. There is no clear definition of a legal principle, since the definition is influenced by one’s view of the legal system. Dworkin, influenced by natural law is of one opinion, whilst MacCormick, a legal positivist, is of another opinion. 

It is clear that the principle of neutrality gradually has been given less and less attention. When the rules first were introduced, the neutrality was one of the mainstay of the regulation. A country’s taxes though, are no longer a national matter. Due to the international society we live in, taxes have become an important tool to compete with other countries. Therefor the importance of a neutral system has decreased.},
 author    = {Karlsson, Mattias},
 keyword   = {Skatterätt,Allmän rättslära,Fåmansföretag,Neutralitetsprincipen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Neutralitetsprincipens inverkan på beskattning av fåmansföretag},
 year     = {2016},
}