Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

State Responsibility for Genocide - The International Court of Justice's Judgment in the Genocide Case and its Aftermath

Marttinen, Kaisa LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
State responsibility for commission of genocide has a jus cogens status in customary international law and is based on the general rule of attribution: whether the persons or groups acting within the State are acting, or at least can be treated as acting on behalf of the State is key for State responsibility to arise. For non-state actors to be attributable to the State the relationship between them must be one of “complete dependence”, as the test of control formulated in the Nicaragua case of 1986 suggests. The Genocide Convention however does not directly address the question of a State’s liability for committing genocide; Article I obligates States to prevent and punish, but otherwise the Convention focuses on individual criminal... (More)
State responsibility for commission of genocide has a jus cogens status in customary international law and is based on the general rule of attribution: whether the persons or groups acting within the State are acting, or at least can be treated as acting on behalf of the State is key for State responsibility to arise. For non-state actors to be attributable to the State the relationship between them must be one of “complete dependence”, as the test of control formulated in the Nicaragua case of 1986 suggests. The Genocide Convention however does not directly address the question of a State’s liability for committing genocide; Article I obligates States to prevent and punish, but otherwise the Convention focuses on individual criminal responsibility.

The Genocide case of 2007 changed this interpretation of the Convention. The ICJ could only use the Convention as a basis for its judgment, not the customary international law, and declared that the obligation to prevent genocide in Article I also necessarily implies the prohibition of the commission of genocide. Nevertheless, the Court ended up not holding Serbia, the respondent in the case, responsible for the commission of genocide in Srebrenica. Instead it found Serbia in violation of its obligation to prevent and punish genocide; a result which could have been the same without the Court’s game changing interpretation of Article I. The ICJ’s judgment in the Genocide case has been heavily criticized, not only for the interpretation of Article I, but also for the high standard of proof of attribution and the choice to use the Nicaragua test as the test of control. It is however important to remember, that the Genocide case was the first case in history where a State was on trial for commission of genocide. Even though the ICJ’s judgment is flawed, possibly deeply so, it can still be seen as a step forward towards greater State responsibility for genocide. (Less)
Abstract (Swedish)
Statsansvaret för folkmord har en jus cogens status i internationell sedvanerätt och utgår från den generella hänförbarhetsregeln: huruvida de inom staten aktiva personer eller grupper är verksamma, eller åtminstone kan anses vara verksamma å statens vägnar är avgörande för att staten kan hållas ansvarig. För att icke-statliga aktörer kan vara hänförliga till staten måste förhållandet dem emellan vara ett förhållande med fullständig beroende, såsom testen för kontroll i Nicaragua-målet från 1986 föreslår. Folkmordskonventionen emellertid riktar sig inte direkt mot frågan om statens ansvar för att begå folkmord; artikel I förpliktar stater att förhindra och straffa folkmord, men annars fokuserar Konventionen på individuellt kriminellt... (More)
Statsansvaret för folkmord har en jus cogens status i internationell sedvanerätt och utgår från den generella hänförbarhetsregeln: huruvida de inom staten aktiva personer eller grupper är verksamma, eller åtminstone kan anses vara verksamma å statens vägnar är avgörande för att staten kan hållas ansvarig. För att icke-statliga aktörer kan vara hänförliga till staten måste förhållandet dem emellan vara ett förhållande med fullständig beroende, såsom testen för kontroll i Nicaragua-målet från 1986 föreslår. Folkmordskonventionen emellertid riktar sig inte direkt mot frågan om statens ansvar för att begå folkmord; artikel I förpliktar stater att förhindra och straffa folkmord, men annars fokuserar Konventionen på individuellt kriminellt ansvar.

Folkmordsmålet från 2007 har ändrat denna tolkning av Konventionen. ICJ hade inte jurisdiktion utanför tolkningen av Konventionen och kunde inte utnyttja regler från den internationella sedvanerätten. ICJ dömde att artikel I i Konventionen innehåller också en plikt för stater att inte begå folkmord, dessutom att artikeln förpliktar stater att förhindra och straffa. I slutändan höll ICJ inte Serbia, svarande i målet, ansvarig för att ha begått folkmord, utan att ha överträtt sin förpliktelse att förhindra och straffa folkmord. Detta resultat kunde ha varit exakt detsamma även om ICJ inte hade överraskande tolkat artikel I på ett nytt sätt. ICJ’s dom i Folkmordsmålet har väckt mycket kritik, inte endast på grund av tolkningen av artikel I, utan också för den höga beviskraven för hänförlighet och för valet att använda Nicaragua-testen i målet. Det är ändå viktigt att komma ihåg, att Folkmordsmålet var det första målet någonsin i vilket frågan var en stats ansvar för folkmord. Även om ICJ’s dom är bristfällig och möjligtvis i högre grad, den kan ändå inses som ett steg framåt till ett mer omfattande statsansvar för folkmord. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Marttinen, Kaisa LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
folkrätt, public international law, folkmord, genocide, ICJ, Bosnia, statsansvar, State Responsibility
language
English
id
8897226
date added to LUP
2017-02-13 08:24:05
date last changed
2017-02-13 08:24:05
@misc{8897226,
 abstract   = {State responsibility for commission of genocide has a jus cogens status in customary international law and is based on the general rule of attribution: whether the persons or groups acting within the State are acting, or at least can be treated as acting on behalf of the State is key for State responsibility to arise. For non-state actors to be attributable to the State the relationship between them must be one of “complete dependence”, as the test of control formulated in the Nicaragua case of 1986 suggests. The Genocide Convention however does not directly address the question of a State’s liability for committing genocide; Article I obligates States to prevent and punish, but otherwise the Convention focuses on individual criminal responsibility. 

The Genocide case of 2007 changed this interpretation of the Convention. The ICJ could only use the Convention as a basis for its judgment, not the customary international law, and declared that the obligation to prevent genocide in Article I also necessarily implies the prohibition of the commission of genocide. Nevertheless, the Court ended up not holding Serbia, the respondent in the case, responsible for the commission of genocide in Srebrenica. Instead it found Serbia in violation of its obligation to prevent and punish genocide; a result which could have been the same without the Court’s game changing interpretation of Article I. The ICJ’s judgment in the Genocide case has been heavily criticized, not only for the interpretation of Article I, but also for the high standard of proof of attribution and the choice to use the Nicaragua test as the test of control. It is however important to remember, that the Genocide case was the first case in history where a State was on trial for commission of genocide. Even though the ICJ’s judgment is flawed, possibly deeply so, it can still be seen as a step forward towards greater State responsibility for genocide.},
 author    = {Marttinen, Kaisa},
 keyword   = {folkrätt,public international law,folkmord,genocide,ICJ,Bosnia,statsansvar,State Responsibility},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {State Responsibility for Genocide - The International Court of Justice's Judgment in the Genocide Case and its Aftermath},
 year     = {2016},
}