Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Störd i lagens namn? - Om hanteringen av psykiskt störda lagöverträdare i svensk rätt

Nyström, Felicia LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Genom rättens historiska utveckling har åsikterna om hur de psykiskt störda lagöverträdarna ska behandlas gått isär, men särbehandlingstanken har hela tiden funnits med. Utgångspunkten i den svenska rättsordningen är att psykiskt störda lagöverträdare som begår brott ska dömas till ansvar för det. För de som räknas som allvarligt psykiskt störda ges viss särbehandling vid påföljdsvalet. En allvarlig psykisk störning kan bestå i olika psykiska sjukdomar och psykiska avvikelser.

Som huvudregel vid påföljdsbestämningen för psykiskt störda lagöverträdare gäller den så kallade fängelsepresumtionen som stadgas i 30 kap. 6 § brottsbalken. Fängelsepresumtionen innebär att den som begår brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning i... (More)
Genom rättens historiska utveckling har åsikterna om hur de psykiskt störda lagöverträdarna ska behandlas gått isär, men särbehandlingstanken har hela tiden funnits med. Utgångspunkten i den svenska rättsordningen är att psykiskt störda lagöverträdare som begår brott ska dömas till ansvar för det. För de som räknas som allvarligt psykiskt störda ges viss särbehandling vid påföljdsvalet. En allvarlig psykisk störning kan bestå i olika psykiska sjukdomar och psykiska avvikelser.

Som huvudregel vid påföljdsbestämningen för psykiskt störda lagöverträdare gäller den så kallade fängelsepresumtionen som stadgas i 30 kap. 6 § brottsbalken. Fängelsepresumtionen innebär att den som begår brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning i första hand ska dömas till annan påföljd än fängelse.

I enlighet med principen om fri bevisvärdering är det upp till domstolen att bedöma den tilltalades psykiska tillstånd. Till hjälp för bedömningen kan rätten besluta att en rättspsykiatrisk undersökning ska företas i målet. Ett utlåtande om en rättspsykiatrisk undersökning utgör sakkunnigbevisning.

En inledande frågeställning i arbetet var huruvida juridiken och rättspsykiatrin samspelar vid påföljdsbestämningen för allvarligt psykiskt störda lagöverträdare. Under arbetets gång blev det allt tydligare att det snarare rör sig om två vetenskaper som visserligen överlappar varandra men där juridiken har den avgörande rollen. (Less)
Abstract
Throughout the development of Law, opinions regarding the treatment of mentally disturbed offenders have varied. The idea that they should be treated differently has however always existed. The starting point of the Swedish legal system is that mentally disturbed offenders should be sentenced. Those who are seriously mentally disturbed can however be treated differently in sentencing. A serious mental disturbance can consist of different mental diseases.

The general rule in sentencing mentally disturbed offenders is stipulated in Chap. 30, Art. 6 the Criminal Code. The article states that the seriously mentally disturbed offender should not primarily be sentenced to imprisonment.

According to the principle of free evaluation of... (More)
Throughout the development of Law, opinions regarding the treatment of mentally disturbed offenders have varied. The idea that they should be treated differently has however always existed. The starting point of the Swedish legal system is that mentally disturbed offenders should be sentenced. Those who are seriously mentally disturbed can however be treated differently in sentencing. A serious mental disturbance can consist of different mental diseases.

The general rule in sentencing mentally disturbed offenders is stipulated in Chap. 30, Art. 6 the Criminal Code. The article states that the seriously mentally disturbed offender should not primarily be sentenced to imprisonment.

According to the principle of free evaluation of evidence the Court assesses the mental health of the offender. To its help the Court can decide about an examination conducted by a forensic psychiatrist. The forensic psychiatric statement is considered expert evidence.

An initial question of the essay was whether Law and Forensic psychiatry co-operate in sentencing seriously mentally disturbed offenders. During the process it became obvious that it is rather two different disciplines that work together, but where Law possesses the power of conclusion. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nyström, Felicia LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt, Processrätt, Allvarlig psykisk störning
language
Swedish
id
8897316
date added to LUP
2017-02-13 08:22:07
date last changed
2017-02-13 08:22:07
@misc{8897316,
 abstract   = {Throughout the development of Law, opinions regarding the treatment of mentally disturbed offenders have varied. The idea that they should be treated differently has however always existed. The starting point of the Swedish legal system is that mentally disturbed offenders should be sentenced. Those who are seriously mentally disturbed can however be treated differently in sentencing. A serious mental disturbance can consist of different mental diseases. 

The general rule in sentencing mentally disturbed offenders is stipulated in Chap. 30, Art. 6 the Criminal Code. The article states that the seriously mentally disturbed offender should not primarily be sentenced to imprisonment.

According to the principle of free evaluation of evidence the Court assesses the mental health of the offender. To its help the Court can decide about an examination conducted by a forensic psychiatrist. The forensic psychiatric statement is considered expert evidence. 

An initial question of the essay was whether Law and Forensic psychiatry co-operate in sentencing seriously mentally disturbed offenders. During the process it became obvious that it is rather two different disciplines that work together, but where Law possesses the power of conclusion.},
 author    = {Nyström, Felicia},
 keyword   = {Straffrätt,Processrätt,Allvarlig psykisk störning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Störd i lagens namn? - Om hanteringen av psykiskt störda lagöverträdare i svensk rätt},
 year     = {2016},
}