Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En inte så rättvis eller skälig standard

Anderberg, Alina LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
För att ge trygghet och förutsägbarhet åt företag när de investerar i andra länder ingår stater avtal med varandra - så kallade investeringsavtal. I internationella investeringsavtal garanteras investerarna att de ska behandlas rättvist och skäligt av värdstaten. Internationella investeringsavtal begränsar staters möjligheter att lagstifta på grund av den stabilitet de garanterar utländska investerare. Det finns ett tydligt mönster av att det är kapital-importerande stater vars lagstiftning begränsas mest. Den här uppsatsen ska undersöka till vilken utsträckning stater begränsas i sin lagstiftning på grund av rättvise- och skälighetsstandarden i internationella investeringsavtal. Under de senaste åren har rättvise- och skälighetsstandarden... (More)
För att ge trygghet och förutsägbarhet åt företag när de investerar i andra länder ingår stater avtal med varandra - så kallade investeringsavtal. I internationella investeringsavtal garanteras investerarna att de ska behandlas rättvist och skäligt av värdstaten. Internationella investeringsavtal begränsar staters möjligheter att lagstifta på grund av den stabilitet de garanterar utländska investerare. Det finns ett tydligt mönster av att det är kapital-importerande stater vars lagstiftning begränsas mest. Den här uppsatsen ska undersöka till vilken utsträckning stater begränsas i sin lagstiftning på grund av rättvise- och skälighetsstandarden i internationella investeringsavtal. Under de senaste åren har rättvise- och skälighetsstandarden utvidgats till att omfatta allt högre krav på staters agerande gentemot utländska investerare. Den utvidgningen av rättvise- och skälighetsstandarden har skett i skiljedomstolar. Uppsatsen ämnar också utreda varför den utvidgningen av rättvise- och skälighetsstandarden har skett. Rättsläget är numera mycket oklart och det är svårt att säga var gränsdragningen mellan staters och investerares intresse går på grund av det finns många motsägande skiljedomsavgörande. Genom att studera utvecklingen av den internationella investeringsrätten ur ett historiskt perspektiv kan paralleller dras till den pågående utvidgningen. Enligt teorin Third World Approach to International Law har den internationella rätten skapats genom en process där kapital-exporterande stater hävdat sin rätt tills det slutligen blivit internationell sedvanerätt. På samma sätt har skiljedomstolar genom utvidgningen av rättvise- och skälighetsstandarden skapat rätt genom att hävda att den nya tolkningen av standarden är den gällande utan att ha en grund för det och utan att hänvisa till auktoritativa källor. (Less)
Abstract (Swedish)
In order to provide security and stability for international investors states conclude international investment agreements. International investment agreements guarantee foreign investors specific standards of treatment by the host state within the territory of the state. One standard which usually is included in international investment agreements is the fair and equitable treatment. To create stability for the foreign investor the legislative power of the state might be limited by the international investment agreement. The legislation of capital-importing states are more often limited than capital-exporting states since they more frequently are hosting the investments. Which exact obligations states have under the fair and equitable... (More)
In order to provide security and stability for international investors states conclude international investment agreements. International investment agreements guarantee foreign investors specific standards of treatment by the host state within the territory of the state. One standard which usually is included in international investment agreements is the fair and equitable treatment. To create stability for the foreign investor the legislative power of the state might be limited by the international investment agreement. The legislation of capital-importing states are more often limited than capital-exporting states since they more frequently are hosting the investments. Which exact obligations states have under the fair and equitable treatment is unclear. In recent years, the fair and equitable treatment has been expanding and it now covers a wider range of treatments. The expansion of the investments protection has happened on the expense of the states right to legislate. The expansion occurred primarily in the Investment Treaty Arbitrations. This thesis examines the scope of the fair and equitable treatment and seeks to answer the question where the line between the legitimate legislation of the state and the investments protection under the fair and equitable treatment is. It is difficult to reach a definitive conclusion since many of the arbitrational decisions contradict each other. This thesis also seeks to answer why there has been an expansion of the fair and equitable treatment during the last decade. According to the Third World Approach to International Law, international law was created by the capital-exporting states in a dual process of assertion and creation. If one observes the expansions of the international investment law from a historical perspective one can see the parallels between the ongoing enlargement and the creation of international law in the 20th century. The expansion of the fair and equitable treatment in the arbitrational courts has been done through claiming the new interpretation without any legal ground without references to authoritative sources. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Anderberg, Alina LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Internationell investeringsrätt, Fair and Equitable treatment, rättvise- och skälighetsstandarden, folkrätt, internationella investeringsavtal.
language
Swedish
id
8897321
date added to LUP
2017-02-04 16:53:25
date last changed
2017-02-04 16:53:25
@misc{8897321,
 abstract   = {{In order to provide security and stability for international investors states conclude international investment agreements. International investment agreements guarantee foreign investors specific standards of treatment by the host state within the territory of the state. One standard which usually is included in international investment agreements is the fair and equitable treatment. To create stability for the foreign investor the legislative power of the state might be limited by the international investment agreement. The legislation of capital-importing states are more often limited than capital-exporting states since they more frequently are hosting the investments. Which exact obligations states have under the fair and equitable treatment is unclear. In recent years, the fair and equitable treatment has been expanding and it now covers a wider range of treatments. The expansion of the investments protection has happened on the expense of the states right to legislate. The expansion occurred primarily in the Investment Treaty Arbitrations. This thesis examines the scope of the fair and equitable treatment and seeks to answer the question where the line between the legitimate legislation of the state and the investments protection under the fair and equitable treatment is. It is difficult to reach a definitive conclusion since many of the arbitrational decisions contradict each other. This thesis also seeks to answer why there has been an expansion of the fair and equitable treatment during the last decade. According to the Third World Approach to International Law, international law was created by the capital-exporting states in a dual process of assertion and creation. If one observes the expansions of the international investment law from a historical perspective one can see the parallels between the ongoing enlargement and the creation of international law in the 20th century. The expansion of the fair and equitable treatment in the arbitrational courts has been done through claiming the new interpretation without any legal ground without references to authoritative sources.}},
 author    = {{Anderberg, Alina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{En inte så rättvis eller skälig standard}},
 year     = {{2016}},
}