Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En hållbar utveckling på elmarknaden? - Statsstödsreglerna och förnybar elproduktion

Zillén, Olof LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Övergången från fossila till förnybara energikällor betraktas vara av stor vikt för samhället. År 2014 kom 16% av all förbrukad energi från förnybara energikällor. Detta är fortfarande under målet på 20% som EU satt för 2020 i direktivet om förnybar energi.

För att nå dit krävs att medlemsstater använder styrmedel för att öka produktionen av förnybar elektricitet. Två vanliga sådana styrmedel är inmatningstariffer och elcertifikat. Eftersom medlemsstaternas styrmedel påverkar privata aktörer på en avreglerad marknad aktualiseras EU:s statsstödsregler. Konsekvensen av detta är att det styrmedel en medlemsstat valt måste vara förenligt med artikel 107 – 109 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Avgörande för denna... (More)
Övergången från fossila till förnybara energikällor betraktas vara av stor vikt för samhället. År 2014 kom 16% av all förbrukad energi från förnybara energikällor. Detta är fortfarande under målet på 20% som EU satt för 2020 i direktivet om förnybar energi.

För att nå dit krävs att medlemsstater använder styrmedel för att öka produktionen av förnybar elektricitet. Två vanliga sådana styrmedel är inmatningstariffer och elcertifikat. Eftersom medlemsstaternas styrmedel påverkar privata aktörer på en avreglerad marknad aktualiseras EU:s statsstödsregler. Konsekvensen av detta är att det styrmedel en medlemsstat valt måste vara förenligt med artikel 107 – 109 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Avgörande för denna bedömning är om styrmedlet ifråga uppfyller hänförlighetskriteriet. Detta kriterium innefattar ett krav på att stödet är hänförligt till en stat samt innefattar statliga medel. Mot bakgrund av hur rättspraxis utvecklats från PreussenElektra och framåt går det att anta att inmatningstariffer utgör statsstöd om de innefattar mekanismer som gör att eldistributören inte tvingas bära hela kostnaden. Rättsläget är inte helt klart när det gäller elcertifikat men kommissionen anser att elcertifikat uppfyller hänförlighetskriteriet.

Eftersom artikel 107.1 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som huvudregel förbjuder statsstöd måste styrmedlen rymmas inom ett undantag för att vara tillåtliga. Varken fördragsartiklarna eller gruppundantagsförordningen innehåller ett tillämpligt undantag vilket innebär att de prövas av kommissionen mot bakgrund av reviderade riktlinjer från 2014.

Enligt dessa riktlinjer ska nytt statsstöd till förnybar energi bygga på marknadsmässighet. Det ställs här ett krav på att sådant statsstöd ska ges som en premie på marknadspriset. Den troliga konsekvensen av detta blir att nuvarande inmatningtariffsystem efterhand kommer försvinna i och med att de måste omprövas. (Less)
Abstract
The transition from fossil to sustainable energy sources is a task of uttermost importance. As of 2014 just 16% of all energy consumed within the EU came from renewable sources which is still below the 20% goal set for 2020 in the Renewable Energy Directive.

To achieve the targets set out in the directive it is imperative for member
states to create incentives for production of renewable electricity. Two
common such incentives are feed-in tariffs and green electricity certificates. As these measures affect private enterprises in a deregulated market they must comply with the EU State Aid rules set out in Article 107
– Article 109 in the Treaty on the Functioning of the European Union.

The defining criterion that will determine... (More)
The transition from fossil to sustainable energy sources is a task of uttermost importance. As of 2014 just 16% of all energy consumed within the EU came from renewable sources which is still below the 20% goal set for 2020 in the Renewable Energy Directive.

To achieve the targets set out in the directive it is imperative for member
states to create incentives for production of renewable electricity. Two
common such incentives are feed-in tariffs and green electricity certificates. As these measures affect private enterprises in a deregulated market they must comply with the EU State Aid rules set out in Article 107
– Article 109 in the Treaty on the Functioning of the European Union.

The defining criterion that will determine if feed-in tariffs and green
electricity certificates are in fact state aid is if they can be attributed to the state. This criterion has evolved to also require the transfer of state funds. Based on EU case law starting from PreussenElektra and onwards, it is fair to assume that any feed-in-tariff order that attempts to mitigate the cost of the electricity distributor will be considered state aid.
Whether green energy certificates involve state aid is not completely determined, however the commission currently assumes it does.

Since Article 107.1 in the Treaty on the Functioning of the European Union
forbids state aid unless otherwise specified by the treaties there needs to be such an exception for green energy certificates and feed-in tariffs to comply with the state aid framework. As there are no specific environmental/energy exception in the treaties and since only investment and operating aid are regulated in the General Block Exemption Regulation,
green energy certificates and feed-in tariffs be assessed according to the commission guidelines.

According to the guidelines any new state aid for renewable energy need to
be based on market mechanisms and be given as a premium on top of the market price. As feed in tariff-systems assessed under the previous guidelines will eventually need to be reassessed feed in-tariffs will probably fade from the European energy market. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Zillén, Olof LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
EU-rätt, Statsstöd
language
Swedish
id
8897334
date added to LUP
2017-02-13 20:30:09
date last changed
2017-02-13 20:30:09
@misc{8897334,
 abstract   = {The transition from fossil to sustainable energy sources is a task of uttermost importance. As of 2014 just 16% of all energy consumed within the EU came from renewable sources which is still below the 20% goal set for 2020 in the Renewable Energy Directive.

To achieve the targets set out in the directive it is imperative for member 
states to create incentives for production of renewable electricity. Two 
common such incentives are feed-in tariffs and green electricity certificates. As these measures affect private enterprises in a deregulated market they must comply with the EU State Aid rules set out in Article 107 
– Article 109 in the Treaty on the Functioning of the European Union.

The defining criterion that will determine if feed-in tariffs and green 
electricity certificates are in fact state aid is if they can be attributed to the state. This criterion has evolved to also require the transfer of state funds. Based on EU case law starting from PreussenElektra and onwards, it is fair to assume that any feed-in-tariff order that attempts to mitigate the cost of the electricity distributor will be considered state aid. 
Whether green energy certificates involve state aid is not completely determined, however the commission currently assumes it does.

Since Article 107.1 in the Treaty on the Functioning of the European Union 
forbids state aid unless otherwise specified by the treaties there needs to be such an exception for green energy certificates and feed-in tariffs to comply with the state aid framework. As there are no specific environmental/energy exception in the treaties and since only investment and operating aid are regulated in the General Block Exemption Regulation, 
green energy certificates and feed-in tariffs be assessed according to the commission guidelines.

According to the guidelines any new state aid for renewable energy need to
be based on market mechanisms and be given as a premium on top of the market price. As feed in tariff-systems assessed under the previous guidelines will eventually need to be reassessed feed in-tariffs will probably fade from the European energy market.},
 author    = {Zillén, Olof},
 keyword   = {EU-rätt,Statsstöd},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En hållbar utveckling på elmarknaden? - Statsstödsreglerna och förnybar elproduktion},
 year     = {2016},
}