Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vill farbror rättsväsen vara så snäll att tro mig? - Barnets (o)förmåga att nå upp till kraven vid bevisvärdering genom utsageanalys

Oskarsson, Louise LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Stiftelsen Allmänna Barnhuset rapporterade under 2015 att ett av fem barn har utsatts för sexuella övergrepp. Barnet blir vid en eventuell domstolsprövning föremål för rättens bedömning och värdering. Bevisning i sexualbrottsmål utgörs huvudsakligen av målsägandens, dvs. barnets utsaga. Barnets berättelse bedöms bland annat i ordval, detaljrikedom, huruvida berättelsen saknar motsägelsefulla uppgifter och barnets förmåga att sammankoppla övergreppet med övriga händelser i vardagen.

Kriterieprövningen bygger på samlade domarerfarenheter och psykologi. Barnet bedöms utifrån huvudsakligen samma premisser som en vuxen. Ledande psykologisk forskning inom området för barnets förmåga att återge minnesupplevelser ger visst stöd för att de... (More)
Stiftelsen Allmänna Barnhuset rapporterade under 2015 att ett av fem barn har utsatts för sexuella övergrepp. Barnet blir vid en eventuell domstolsprövning föremål för rättens bedömning och värdering. Bevisning i sexualbrottsmål utgörs huvudsakligen av målsägandens, dvs. barnets utsaga. Barnets berättelse bedöms bland annat i ordval, detaljrikedom, huruvida berättelsen saknar motsägelsefulla uppgifter och barnets förmåga att sammankoppla övergreppet med övriga händelser i vardagen.

Kriterieprövningen bygger på samlade domarerfarenheter och psykologi. Barnet bedöms utifrån huvudsakligen samma premisser som en vuxen. Ledande psykologisk forskning inom området för barnets förmåga att återge minnesupplevelser ger visst stöd för att de tillämpade kriterierna befinner sig långt bortom barnets individuella utveckling. Antalet levnadsår korrelerar starkt med människans förmåga att bland annat återge detaljerade berättelser.

Inom ramen för denna uppsats analyseras och diskuteras fyra rättsfall från Hovrätten i syfte att belysa rättstillämpningen. Barnets utsaga bedöms i tre av fyra rättsfall som icke trovärdig. Genom en analys av rättstillämpningen ur ett psykologiskt perspektiv kombinerat med ett barnperspektiv ställs domstolens förståelse och hänsyn till barnets psykologiska utveckling på sin spets. Kritiken mot tillämpningen av kriterierna är stark, även denna uppsats är efter grundligt betänkande en av de kritiserande källorna. (Less)
Abstract
Children´s Welfare Foundation Sweden revealed in a report published in 2015 that one in five children are subject to sexual abuse. The child will in an eventual trial be subject to court judgement. In cases of child sexual abuse, the child’s testimony is often the most crucial part of the trial. The child’s narrative will be evaluated through different criterias such as choice of words, narrative skill and memory errors.

The judicial proceedings in the context of the criterias are based on court practice and psychology. The child is being judged by the same rules and criterias as an adult. Leading research within the field of children’s memory and narrative skill supports the critisism against the usage of the criterias. Children does... (More)
Children´s Welfare Foundation Sweden revealed in a report published in 2015 that one in five children are subject to sexual abuse. The child will in an eventual trial be subject to court judgement. In cases of child sexual abuse, the child’s testimony is often the most crucial part of the trial. The child’s narrative will be evaluated through different criterias such as choice of words, narrative skill and memory errors.

The judicial proceedings in the context of the criterias are based on court practice and psychology. The child is being judged by the same rules and criterias as an adult. Leading research within the field of children’s memory and narrative skill supports the critisism against the usage of the criterias. Children does not possess the ability to retell as detailed narratives as adults.

Within the restrictions of this essay four cases of child sexual abuse will be discussed and analysed to enlighten the application of law. In three out of four cases, the child’s testimony is considered insufficient. By analysing the application of law using both a psychological and child perspective, the court’s understanding for children’s developmental abilities will bring matters to a head. The judicial system has faced critisism from different fields, this essay is after thorough consideration a part of that critisism. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Oskarsson, Louise LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sexualbrottsmål, bevisvärdering, utsageanalys, individualspsykologi, trovärdighet, bevisvärderingskriterier
language
Swedish
id
8897406
date added to LUP
2017-02-13 08:21:48
date last changed
2017-02-13 08:21:48
@misc{8897406,
 abstract   = {Children´s Welfare Foundation Sweden revealed in a report published in 2015 that one in five children are subject to sexual abuse. The child will in an eventual trial be subject to court judgement. In cases of child sexual abuse, the child’s testimony is often the most crucial part of the trial. The child’s narrative will be evaluated through different criterias such as choice of words, narrative skill and memory errors.

The judicial proceedings in the context of the criterias are based on court practice and psychology. The child is being judged by the same rules and criterias as an adult. Leading research within the field of children’s memory and narrative skill supports the critisism against the usage of the criterias. Children does not possess the ability to retell as detailed narratives as adults.

Within the restrictions of this essay four cases of child sexual abuse will be discussed and analysed to enlighten the application of law. In three out of four cases, the child’s testimony is considered insufficient. By analysing the application of law using both a psychological and child perspective, the court’s understanding for children’s developmental abilities will bring matters to a head. The judicial system has faced critisism from different fields, this essay is after thorough consideration a part of that critisism.},
 author    = {Oskarsson, Louise},
 keyword   = {sexualbrottsmål,bevisvärdering,utsageanalys,individualspsykologi,trovärdighet,bevisvärderingskriterier},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vill farbror rättsväsen vara så snäll att tro mig? - Barnets (o)förmåga att nå upp till kraven vid bevisvärdering genom utsageanalys},
 year     = {2016},
}