Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Effektiv brottsbekämpning till varje pris – En studie av provokativa åtgärders tillåtlighet och förenlighet med artikel 6 EKMR

Wallström, Hanna LU (2016) LAGF03 20162
Faculty of Law
Department of Law
Abstract
The use of provocative investigative measures is an acceptable method within Swedish law enforcement. The method is only used in exceptional cases on the basis of integrity and rule of law and particularly to combat organized crimes in Sweden.

The purpose of this paper is firstly to investigate the legal position regarding the use of provocative investigative measures in Sweden and secondly to critically examine its relationship to the European Convention on Human Rights (ECHR).

Despite the lack of legislation regarding provocative investigative measures the use of it is regulated by different principles, which have been established through preliminary investigations, doctrine and court practice. In addition to these rules, a... (More)
The use of provocative investigative measures is an acceptable method within Swedish law enforcement. The method is only used in exceptional cases on the basis of integrity and rule of law and particularly to combat organized crimes in Sweden.

The purpose of this paper is firstly to investigate the legal position regarding the use of provocative investigative measures in Sweden and secondly to critically examine its relationship to the European Convention on Human Rights (ECHR).

Despite the lack of legislation regarding provocative investigative measures the use of it is regulated by different principles, which have been established through preliminary investigations, doctrine and court practice. In addition to these rules, a person’s right to a fair trail under Article 6 of the ECHR must always be taken into account before deciding upon the use of provocative investigative measures. By examining the court practice of the European Court of Human Rights it is possible to deduce the requirements of the article.

The purpose decides what constitutes a permitted provocative investigative measure in Sweden. As long as the aim is to obtain evidence regarding a crime that has already been committed the action is usually admissible. This does not mean, on the other hand, that all actions carried out with this aim are allowed. Because of the limited case law and the lack of legislation Swedish law does not set up any specific rules regarding what acts are lawful and what acts are not. With support from the court practice of the European Court of Human Rights one can however deduce certain requirements that a provocation need to fulfill to be considered compatible with the right to a fair trial.

It is clear that recent Swedish case law take Article 6 of the ECHR into account when deciding on a case regarding provocative investigative measures. (Less)
Abstract (Swedish)
Användningen av provokativa åtgärder anses i dagsläget som en godtagbar metod inom ramen för brottsbekämpningen. På grund av åtgärdernas känslighet utifrån integritets- och rättsäkerhetsaspekt används metoden endast i undantagsfall och framförallt för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten i Sverige.

Syftet med denna uppsats är för det första att utreda rättsläget gällande användningen av provokativa åtgärder i Sverige och för det andra att kritiskt granska dess relation till Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Trots avsaknaden av lagstiftning regleras användningen av provokativa åtgärder genom olika principer och villkor som har etablerats genom förarbeten,... (More)
Användningen av provokativa åtgärder anses i dagsläget som en godtagbar metod inom ramen för brottsbekämpningen. På grund av åtgärdernas känslighet utifrån integritets- och rättsäkerhetsaspekt används metoden endast i undantagsfall och framförallt för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten i Sverige.

Syftet med denna uppsats är för det första att utreda rättsläget gällande användningen av provokativa åtgärder i Sverige och för det andra att kritiskt granska dess relation till Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Trots avsaknaden av lagstiftning regleras användningen av provokativa åtgärder genom olika principer och villkor som har etablerats genom förarbeten, doktrin och praxis. Förutom dessa regler måste en persons rätt till en rättvis rättegång enligt artikel 6 EKMR alltid beaktas för att åtgärden ska anses godtagbar. Med hjälp av Europadomstolens praxis går det att utläsa vilka krav som följer av artikeln.

Vad som utgör tillåtna provokativa åtgärder i Sverige bestäms av syftet. Så länge en åtgärd syftar till att erhålla bevisning om redan begången brottslighet är utgångspunkten att den anses som tillåten i svensk rätt. Denna utgångspunkt innebär emellertid inte att alla handlingar som företas inom ramen för detta syfte är godtagbara. På grund av den begränsade rättspraxis som finns på området och avsaknaden av lagstiftning ställer svensk rätt inte upp några konkreta regler angående vilka handlingar som är tillåtna vid en provokativ åtgärd. Med stöd av Europadomstolens praxis kan man däremot utläsa vissa krav som ställs på en provokation för att den ska anses förenlig med rätten till en rättvis rättegång.

Det är tydligt att framförallt nyare rättspraxis beaktar artikel 6 EKMR och de krav som följer av Europadomstolens praxis i hög grad vilket visar på en avsikt från Högsta domstolens sida att säkerställa att det svenska rättsläget är förenligt med EKMR. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wallström, Hanna LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Rätten till en rättvis rättegång, Provokativa åtgärder, Straffrätt
language
Swedish
id
8897414
date added to LUP
2017-02-13 20:30:59
date last changed
2017-02-13 20:30:59
@misc{8897414,
 abstract   = {The use of provocative investigative measures is an acceptable method within Swedish law enforcement. The method is only used in exceptional cases on the basis of integrity and rule of law and particularly to combat organized crimes in Sweden. 

The purpose of this paper is firstly to investigate the legal position regarding the use of provocative investigative measures in Sweden and secondly to critically examine its relationship to the European Convention on Human Rights (ECHR). 

Despite the lack of legislation regarding provocative investigative measures the use of it is regulated by different principles, which have been established through preliminary investigations, doctrine and court practice. In addition to these rules, a person’s right to a fair trail under Article 6 of the ECHR must always be taken into account before deciding upon the use of provocative investigative measures. By examining the court practice of the European Court of Human Rights it is possible to deduce the requirements of the article. 

The purpose decides what constitutes a permitted provocative investigative measure in Sweden. As long as the aim is to obtain evidence regarding a crime that has already been committed the action is usually admissible. This does not mean, on the other hand, that all actions carried out with this aim are allowed. Because of the limited case law and the lack of legislation Swedish law does not set up any specific rules regarding what acts are lawful and what acts are not. With support from the court practice of the European Court of Human Rights one can however deduce certain requirements that a provocation need to fulfill to be considered compatible with the right to a fair trial. 

It is clear that recent Swedish case law take Article 6 of the ECHR into account when deciding on a case regarding provocative investigative measures.},
 author    = {Wallström, Hanna},
 keyword   = {Rätten till en rättvis rättegång,Provokativa åtgärder,Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effektiv brottsbekämpning till varje pris – En studie av provokativa åtgärders tillåtlighet och förenlighet med artikel 6 EKMR},
 year     = {2016},
}