Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Medverkaransvaret vid intrång i ljuset av ändamålsbestämmelserna i upphovsrättslagen

Danckler, Mathilda LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Copyright in Sweden was created with the purpose of control, social benefits and innovation. Copyright worked well in a society where the right was limited by the room. Since the emerge of internet during the last years has it however become increasingly more difficult for the lawmakers to protect the copyright holder’s exclusive rights. With our total internet-based society today comes a lot of good qualities as well as many poor ones like copyright infringement. To stop the spreading of protected copyright material via the internet has the legislature tried to stop the copyright infringements by enforcing new EU-directives and by extending the copyright law. The actor who been most affected by these new penalties, damages and sanction... (More)
Copyright in Sweden was created with the purpose of control, social benefits and innovation. Copyright worked well in a society where the right was limited by the room. Since the emerge of internet during the last years has it however become increasingly more difficult for the lawmakers to protect the copyright holder’s exclusive rights. With our total internet-based society today comes a lot of good qualities as well as many poor ones like copyright infringement. To stop the spreading of protected copyright material via the internet has the legislature tried to stop the copyright infringements by enforcing new EU-directives and by extending the copyright law. The actor who been most affected by these new penalties, damages and sanction laws are intermediaries. Intermediaries are actors who through their business make illegal intrusion available. The right holders today have an opportunity to request damages if the intermediary has not been acting by passive nature while making infringements available through their service. The copyright directive Infosoc 2001/29/EC has also implemented the opportunity to issue sanctions against the intermediary. These sanctions consist of blocking actions among other things. The result of these sanctions has been that the intermediaries sometimes are forced to limit most of their business to protect infringements.
My question is therefor if the intermediaries´ liability rules are compatible with the purpose of copyright. That copyright is consistent with the purpose is of importance to achieve the desired result. I have therefore, to be able to form an option, treated the copyright structure, history and case law to created my standing point. My view is that the purpose of copyright is not compatible with the liability rules for intermediaries.
My conclusion has thus been that the liability of intermediaries in the current law is not compatible with copyright purposes in all regards. The reason for this is because the internet in recent years has shown some alternative possibilities for innovation to grow by giving more economic benefit to the authors. My assessment has therefor been that the liability rules for intermediaries are not in correct proportion to the striving result of copyright. (Less)
Abstract (Swedish)
Upphovsrätten i Sverige skapades med ändamålen att genom kontroll, samhällsnytta och innovation skapa en god utveckling i landet. Upphovsrättens regler fungerade bra i ett samhälle där rättigheterna begränsades genom rummet. Det har däremot sedan internets uppkomst blivit allt svårare för lagstiftaren att skydda upphovsrättshavarens ensamrätt. Genom vår idag totala internetbaserad värld som tillför många bra egenskaper tillför internet även några sämre så som illegalt intrång. För att stoppa spridningen av upphovsrättsskyddat material via internet har lagstiftaren genom implementering av EU-direktiv och genom en utökning av upphovsrätten försökt få stopp på upphovsintrången. Den aktör som drabbats hårdast av dessa nya straff, skadestånd... (More)
Upphovsrätten i Sverige skapades med ändamålen att genom kontroll, samhällsnytta och innovation skapa en god utveckling i landet. Upphovsrättens regler fungerade bra i ett samhälle där rättigheterna begränsades genom rummet. Det har däremot sedan internets uppkomst blivit allt svårare för lagstiftaren att skydda upphovsrättshavarens ensamrätt. Genom vår idag totala internetbaserad värld som tillför många bra egenskaper tillför internet även några sämre så som illegalt intrång. För att stoppa spridningen av upphovsrättsskyddat material via internet har lagstiftaren genom implementering av EU-direktiv och genom en utökning av upphovsrätten försökt få stopp på upphovsintrången. Den aktör som drabbats hårdast av dessa nya straff, skadestånd och sanktionslagar är mellanhänder. Mellanhänder är de aktörer som via sin verksamhet tillgängliggör illegalt intrång. Rättighetsinnehavaren har i dagens läge en möjlighet att begära ut skadestånd om mellanhanden inte har ansetts agera i passiv natur vid tillgängliggörandet. Genom Infosoc-direktivet 2001/29/EG implementering uppkom även möjligheten för rättighetsinnehavare att förelägga sanktionsåtgärder mot mellanhanden. Sanktionsåtgärder kan idag bestå av bland annat blockeringsåtgärder. En blockeringsåtgärd kan således resultera i att mellanhanden tvingas begränsa större delen av sin verksamhet för skyddet av upphovsrättsintrång.
Min frågeställning har således varit om mellanhändernas ansvarsregler kan anses förenliga med ändamålen i upphovsrättslagen. Att ändamålen med lagen stämmer överens med åtgärderna är väsentligt för att uppnå det resultat man önskar. För att kunna ta ställning har jag genom djupare behandling av upphovsrättens struktur, historia och genom att behandla mellanhänders ansvar enligt praxis skapat mig en uppfattning om dagens rätt.
Min slutsats har därmed varit att mellanhänders ansvar i gällande rätt inte är förenligt med upphovsrättens alla ändamål. Detta med anledning av att internet under de senaste åren har visat på alternativa möjligheter för upphovsmännen att tjäna mer pengar vilket även har resulterat i främjande av innovation. Min bedömning har således varit att mellanhändernas ansvarsregler för intrång inte står i rätt proportion till det eftersträvande resultatet med upphovsrättens ändamål. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Danckler, Mathilda LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Immaterialrätt, Medverkaransvar vid upphovsrättsintrång
language
Swedish
id
8897418
date added to LUP
2017-02-04 16:50:16
date last changed
2017-02-04 16:50:16
@misc{8897418,
 abstract   = {Upphovsrätten i Sverige skapades med ändamålen att genom kontroll, samhällsnytta och innovation skapa en god utveckling i landet. Upphovsrättens regler fungerade bra i ett samhälle där rättigheterna begränsades genom rummet. Det har däremot sedan internets uppkomst blivit allt svårare för lagstiftaren att skydda upphovsrättshavarens ensamrätt. Genom vår idag totala internetbaserad värld som tillför många bra egenskaper tillför internet även några sämre så som illegalt intrång. För att stoppa spridningen av upphovsrättsskyddat material via internet har lagstiftaren genom implementering av EU-direktiv och genom en utökning av upphovsrätten försökt få stopp på upphovsintrången. Den aktör som drabbats hårdast av dessa nya straff, skadestånd och sanktionslagar är mellanhänder. Mellanhänder är de aktörer som via sin verksamhet tillgängliggör illegalt intrång. Rättighetsinnehavaren har i dagens läge en möjlighet att begära ut skadestånd om mellanhanden inte har ansetts agera i passiv natur vid tillgängliggörandet. Genom Infosoc-direktivet 2001/29/EG implementering uppkom även möjligheten för rättighetsinnehavare att förelägga sanktionsåtgärder mot mellanhanden. Sanktionsåtgärder kan idag bestå av bland annat blockeringsåtgärder. En blockeringsåtgärd kan således resultera i att mellanhanden tvingas begränsa större delen av sin verksamhet för skyddet av upphovsrättsintrång.
Min frågeställning har således varit om mellanhändernas ansvarsregler kan anses förenliga med ändamålen i upphovsrättslagen. Att ändamålen med lagen stämmer överens med åtgärderna är väsentligt för att uppnå det resultat man önskar. För att kunna ta ställning har jag genom djupare behandling av upphovsrättens struktur, historia och genom att behandla mellanhänders ansvar enligt praxis skapat mig en uppfattning om dagens rätt.
Min slutsats har därmed varit att mellanhänders ansvar i gällande rätt inte är förenligt med upphovsrättens alla ändamål. Detta med anledning av att internet under de senaste åren har visat på alternativa möjligheter för upphovsmännen att tjäna mer pengar vilket även har resulterat i främjande av innovation. Min bedömning har således varit att mellanhändernas ansvarsregler för intrång inte står i rätt proportion till det eftersträvande resultatet med upphovsrättens ändamål.},
 author    = {Danckler, Mathilda},
 keyword   = {Immaterialrätt,Medverkaransvar vid upphovsrättsintrång},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Medverkaransvaret vid intrång i ljuset av ändamålsbestämmelserna i upphovsrättslagen},
 year     = {2016},
}