Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kom ihåg att du har rätt att bli bortglömd - En analys av internetanvändarens möjlighet att påverka behandlingen av personuppgifter

Hildingsson, Anna LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I takt med informationssamhällets framväxt skapas nya juridiska utmaningar. Stora företag ser affärsidéer i insamlandet och i hanteringen av de personuppgifter som lagras när vi använder oss av digitala tjänster. Uppsatsen syftar till att utreda vilka möjligheter den enskilde har att påverka hur personuppgifter hanteras online samt hur det EU-rättsliga skyddet för personuppgifter ser ut och vad det innebär. Vidare syftar uppsatsen till att jämföra den nuvarande regleringen med kommande reglering som består av en allmän dataskyddsförordning. Uppsatsen skrivs ur ett kritiskt och framåtblickande rättighetsperspektiv och en kritisk granskning av personuppgiftsregleringen genomförs med hjälp av en rättsdogmatisk samt en EU-rättslig metod.

... (More)
I takt med informationssamhällets framväxt skapas nya juridiska utmaningar. Stora företag ser affärsidéer i insamlandet och i hanteringen av de personuppgifter som lagras när vi använder oss av digitala tjänster. Uppsatsen syftar till att utreda vilka möjligheter den enskilde har att påverka hur personuppgifter hanteras online samt hur det EU-rättsliga skyddet för personuppgifter ser ut och vad det innebär. Vidare syftar uppsatsen till att jämföra den nuvarande regleringen med kommande reglering som består av en allmän dataskyddsförordning. Uppsatsen skrivs ur ett kritiskt och framåtblickande rättighetsperspektiv och en kritisk granskning av personuppgiftsregleringen genomförs med hjälp av en rättsdogmatisk samt en EU-rättslig metod.

Det fundamentala skyddet för personuppgifter återfinns i Europakonventionen samt i EU-stadgan. Vidare regleras personuppgifter mer specifikt i dataskyddsdirektivet som i svensk rätt har implementerats genom personuppgiftslagen. Av direktivet framgår att den enskilde åtnjuter ett flertal rättigheter i förhållande till hur personuppgifter behandlas. Bland annat finns en rätt att under vissa förutsättningar göra invändningar mot att personuppgifter behandlas samt en rätt till tillgång av de personuppgifter som lagras. EU-domstolen fastslog i ett förhandsavgörande att den registrerade även innehar en rätt att bli bortglömd. Den nya förordningen innehåller förutom ett flertal nya rättigheter och definitioner av begrepp även utökade skyldigheter för den som ansvarar för personuppgiftshanteringen. I uppsatsens analys konstateras att förordningen är bättre anpassad till dagens informationssamhälle än vad den nuvarande regleringen är och att förordningen bidrar till ett ökat skydd för den enskilde. (Less)
Popular Abstract
The development of the information society rises new legal challenges. The increased collection of personal data poses risks to the protection of EU citizen´s privacy as big companies find opportunities for business in the processing of the personal data that is being stored when individuals use online services. This paper examines the current and the future EU data protection regulation and aim to examine the individuals possibilities to affect the collecting and processing of personal data. The paper is written out of a critical perspective.

The fundamental EU regulation for personal data consists of the European Convention on Human rights and the EU Charter of Fundamental Rights. A more specific regulation is to be found in the Data... (More)
The development of the information society rises new legal challenges. The increased collection of personal data poses risks to the protection of EU citizen´s privacy as big companies find opportunities for business in the processing of the personal data that is being stored when individuals use online services. This paper examines the current and the future EU data protection regulation and aim to examine the individuals possibilities to affect the collecting and processing of personal data. The paper is written out of a critical perspective.

The fundamental EU regulation for personal data consists of the European Convention on Human rights and the EU Charter of Fundamental Rights. A more specific regulation is to be found in the Data Protection Directive that has been implemented in personuppgiftslagen. The directive states that the individual possesses a number of rights in relation to how personal data is being processed. As an example the directive states a right to access personal data and a right to object to the processing of data relating to him or her. Furthermore, in 2014 the Court of Justice of the European Union stated that EU citizens also possesses a right to be forgotten. The new General Data Protection Regulation (GDPR) that enters into application 25 May 2018 provides, in addition to several new rights for the individual, also a number of new obligations for the person or company responsible for the personal data. In the analysis it is found that the GDPR is better adapted to the new information society than the directive and that the GDPR also contributes to increased protection of personal data in many different ways. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hildingsson, Anna LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
personuppgift, EU-rätt, IT-rätt, rättsinformatik
language
Swedish
id
8897429
date added to LUP
2017-02-08 11:25:04
date last changed
2017-02-08 11:25:04
@misc{8897429,
 abstract   = {I takt med informationssamhällets framväxt skapas nya juridiska utmaningar. Stora företag ser affärsidéer i insamlandet och i hanteringen av de personuppgifter som lagras när vi använder oss av digitala tjänster. Uppsatsen syftar till att utreda vilka möjligheter den enskilde har att påverka hur personuppgifter hanteras online samt hur det EU-rättsliga skyddet för personuppgifter ser ut och vad det innebär. Vidare syftar uppsatsen till att jämföra den nuvarande regleringen med kommande reglering som består av en allmän dataskyddsförordning. Uppsatsen skrivs ur ett kritiskt och framåtblickande rättighetsperspektiv och en kritisk granskning av personuppgiftsregleringen genomförs med hjälp av en rättsdogmatisk samt en EU-rättslig metod. 
 
Det fundamentala skyddet för personuppgifter återfinns i Europakonventionen samt i EU-stadgan. Vidare regleras personuppgifter mer specifikt i dataskyddsdirektivet som i svensk rätt har implementerats genom personuppgiftslagen. Av direktivet framgår att den enskilde åtnjuter ett flertal rättigheter i förhållande till hur personuppgifter behandlas. Bland annat finns en rätt att under vissa förutsättningar göra invändningar mot att personuppgifter behandlas samt en rätt till tillgång av de personuppgifter som lagras. EU-domstolen fastslog i ett förhandsavgörande att den registrerade även innehar en rätt att bli bortglömd. Den nya förordningen innehåller förutom ett flertal nya rättigheter och definitioner av begrepp även utökade skyldigheter för den som ansvarar för personuppgiftshanteringen. I uppsatsens analys konstateras att förordningen är bättre anpassad till dagens informationssamhälle än vad den nuvarande regleringen är och att förordningen bidrar till ett ökat skydd för den enskilde.},
 author    = {Hildingsson, Anna},
 keyword   = {personuppgift,EU-rätt,IT-rätt,rättsinformatik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kom ihåg att du har rätt att bli bortglömd - En analys av internetanvändarens möjlighet att påverka behandlingen av personuppgifter},
 year     = {2016},
}