Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Svenska kvinnors rättighetsresa 1863–1921 - från ägodel till självständig individ

Schiller, Nicole LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Today, Sweden is one of the world's most equal countries, but despite that, we don’t need to rewind time very far to discover a Sweden where women hardly had any legal rights at all.

In this legal history essay, the purpose has been to examine how the legal status of Swedish women has evolved from 1863 until the 1921, but also to investigate the underlying reasons till why the reforms were implemented.

The legal status of Swedish women began to gradually improve during the second half of the nineteenth century. In 1863, a law was passed that made unmarried women over the age of 25, automatically authoritative. The proposal was preceded by an intense debate in the Parliament and the rule of law was stated as the main argument for the... (More)
Today, Sweden is one of the world's most equal countries, but despite that, we don’t need to rewind time very far to discover a Sweden where women hardly had any legal rights at all.

In this legal history essay, the purpose has been to examine how the legal status of Swedish women has evolved from 1863 until the 1921, but also to investigate the underlying reasons till why the reforms were implemented.

The legal status of Swedish women began to gradually improve during the second half of the nineteenth century. In 1863, a law was passed that made unmarried women over the age of 25, automatically authoritative. The proposal was preceded by an intense debate in the Parliament and the rule of law was stated as the main argument for the amendment of law. It could be difficult to know for certain if a woman, who had entered into an agreement, was of authoritative. As counterargument the image of the woman as tender and caring woman was used.

The struggle for women's suffrage had it’ starting point when a motion on the issue was raised in 1884. The parliament debated the issue for nearly 40 years and three proposals were presented before politicians finally agreed to the introduction of women's suffrage. That the right to vote was introduced precisely in 1921 can be seen as a result of Swedish politicians' fear of destroying the political stability and the fact that all of Sweden's Nordic neighbors had introduced voting rights for women several years earlier. (Less)
Abstract (Swedish)
Idag är Sverige ett av världens mest jämställda länder men trots det behöver man inte spola tillbaka tiden särskilt långt för att upptäcka ett Sverige där kvinnor knappt hade några juridiska rättigheter alls.

I denna rättshistoriska uppsats har syftet varit att dels undersöka hur svenska kvinnors rättsliga ställning utvecklats från 1800-talets mitt fram till 1920-talet, men även utreda de bakomliggande orsakerna till varför reformerna genomfördes.

Svenska kvinnors rättsliga ställning började succesivt att förbättras under 1800-talets senare hälft och 1863 infördes automatisk myndighet för ogifta kvinnor som fyllt 25 år. Förslaget hade föregåtts av en intensiv debatt i Ståndsriksdagen och som främsta argument för förändring angavs... (More)
Idag är Sverige ett av världens mest jämställda länder men trots det behöver man inte spola tillbaka tiden särskilt långt för att upptäcka ett Sverige där kvinnor knappt hade några juridiska rättigheter alls.

I denna rättshistoriska uppsats har syftet varit att dels undersöka hur svenska kvinnors rättsliga ställning utvecklats från 1800-talets mitt fram till 1920-talet, men även utreda de bakomliggande orsakerna till varför reformerna genomfördes.

Svenska kvinnors rättsliga ställning började succesivt att förbättras under 1800-talets senare hälft och 1863 infördes automatisk myndighet för ogifta kvinnor som fyllt 25 år. Förslaget hade föregåtts av en intensiv debatt i Ståndsriksdagen och som främsta argument för förändring angavs rättssäkerhetsskäl då det tidigare varit svårt att helt säkert veta om en kvinna, som ingått avtal, var myndig. Som motargument användes bilden av kvinnan som dem ömma och vårdande kvinnan vars myndighet skulle förbittra hemmets frid.

Kampen för den kvinnliga rösträtten fick sitt startskott när en motion gällande frågan väcktes 1884. I riksdagen debatterades frågan i nästan 40 år och tre propositioner hann läggas fram innan politikerna till slut biföll införandet av kvinnlig rösträtt. Att rösträtten infördes just 1921 kan ses som ett resultat av politikernas rädsla för att den politiska stabiliteten skulle rubbas samt det faktum att alla Sveriges nordiska grannar hade infört kvinnlig rösträtt flera år tidigare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Schiller, Nicole LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Legal history, Rättshistoria
language
Swedish
id
8897464
date added to LUP
2017-02-13 20:33:38
date last changed
2017-02-13 20:33:38
@misc{8897464,
 abstract   = {Today, Sweden is one of the world's most equal countries, but despite that, we don’t need to rewind time very far to discover a Sweden where women hardly had any legal rights at all.

In this legal history essay, the purpose has been to examine how the legal status of Swedish women has evolved from 1863 until the 1921, but also to investigate the underlying reasons till why the reforms were implemented.

The legal status of Swedish women began to gradually improve during the second half of the nineteenth century. In 1863, a law was passed that made unmarried women over the age of 25, automatically authoritative. The proposal was preceded by an intense debate in the Parliament and the rule of law was stated as the main argument for the amendment of law. It could be difficult to know for certain if a woman, who had entered into an agreement, was of authoritative. As counterargument the image of the woman as tender and caring woman was used. 

The struggle for women's suffrage had it’ starting point when a motion on the issue was raised in 1884. The parliament debated the issue for nearly 40 years and three proposals were presented before politicians finally agreed to the introduction of women's suffrage. That the right to vote was introduced precisely in 1921 can be seen as a result of Swedish politicians' fear of destroying the political stability and the fact that all of Sweden's Nordic neighbors had introduced voting rights for women several years earlier.},
 author    = {Schiller, Nicole},
 keyword   = {Legal history,Rättshistoria},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Svenska kvinnors rättighetsresa 1863–1921 - från ägodel till självständig individ},
 year     = {2016},
}