Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Samerna och gruvorna - en utredning om samernas rättigheter i egenskap av urfolk vid mineralutvinning

Eriksson, Julia LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Urfolk har enligt folkrätten vissa särskilda rättigheter som tillkommer dem som grupp. Dessa rättigheter är allt från rätt till mark och naturresurser till rätt till självbestämmande. Sverige har fått kritik bland annat från FN och samerna själva som menar att Sverige inte tillgodoser samernas rättigheter i egenskap av urfolk i den omfattning som folkrätten kräver. En reglering som har fått särskilt mycket kritik är minerallagen och tillhörande lagar som aktualiseras vid mineralutvinning. Kritikerna menar att regleringen inte ger tillräckligt med utrymme för samerna själv att komma till tals genom samråd innan dess att t.ex. gruvprojekt som riskerar att påverka dem startas upp.

De folkrättsliga regleringarna av urfolks rättigheter går... (More)
Urfolk har enligt folkrätten vissa särskilda rättigheter som tillkommer dem som grupp. Dessa rättigheter är allt från rätt till mark och naturresurser till rätt till självbestämmande. Sverige har fått kritik bland annat från FN och samerna själva som menar att Sverige inte tillgodoser samernas rättigheter i egenskap av urfolk i den omfattning som folkrätten kräver. En reglering som har fått särskilt mycket kritik är minerallagen och tillhörande lagar som aktualiseras vid mineralutvinning. Kritikerna menar att regleringen inte ger tillräckligt med utrymme för samerna själv att komma till tals genom samråd innan dess att t.ex. gruvprojekt som riskerar att påverka dem startas upp.

De folkrättsliga regleringarna av urfolks rättigheter går att återfinna i ett flertal regleringar där de främsta är FN:s deklaration om urfolkens rättigheter och konvention ILO 169. Internationella traktat är bara en av folkrättens källor som även utgörs av internationell sedvanerätt och allmänna grundsatser. Sedvanerätten utgörs av statspraxis samt opinio juris, en övertygelse hos stater att en reglering utgör gällande rätt. I uppsatsen kommer Sveriges folkrättsliga förpliktelser utredas, framförallt sedvanerättsliga sådana. Dessa skyldigheter kommer sedan jämföras med de svenska regleringarna av mineralutvinning i syfte att undersöka huruvida det finns fog för kritiken som riktats mot Sverige eller ej. (Less)
Popular Abstract
Indigenous peoples are under international law guaranteed certain rights granted to them as a group. These rights range from the right to land and natural resources to the right to self-determination. Sweden has received criticism from both the UN and the Sami community itself claiming that Swedish legal system does not effectively protect these indigenous rights to the extent that international law requires. The critique concerns Swedish regulation of mineral extraction and the fact that the Sami people are not given enough influence in the decision making process related to mining projects that may effect Sami interests.

Indigenous peoples are under international law guaranteed certain rights granted to them as a group. These rights... (More)
Indigenous peoples are under international law guaranteed certain rights granted to them as a group. These rights range from the right to land and natural resources to the right to self-determination. Sweden has received criticism from both the UN and the Sami community itself claiming that Swedish legal system does not effectively protect these indigenous rights to the extent that international law requires. The critique concerns Swedish regulation of mineral extraction and the fact that the Sami people are not given enough influence in the decision making process related to mining projects that may effect Sami interests.

Indigenous peoples are under international law guaranteed certain rights granted to them as a group. These rights range from the right to land and natural resources to the right to self-determination. Sweden has received criticism from both the UN and the Sami community itself claiming that Swedish legal system does not effectively protect these indigenous rights to the extent required by international law. The critique concerns the Swedish regulation of mineral extraction and the fact that the Sami people are not given enough influence in the decision making process related to mining projects that may effect Sami interests.

There are several international regulations recalling the rights of indigenous peoples and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples together with the ILO convention 169 are two of the most important ones. International conventions, customary international law and general principles are the primary sources of international law. Customary law is defined as international custom as evidence of a general practice accepted as law. In this essay the international legal obligations of Sweden, especially customary obligations, will be studied in order to enable an examination of whether or not the Swedish regulation of mineral extraction respects these international obligations. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Julia LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Folkrätt, International law
language
Swedish
id
8897473
date added to LUP
2017-02-04 16:49:49
date last changed
2017-02-04 16:49:49
@misc{8897473,
 abstract   = {Urfolk har enligt folkrätten vissa särskilda rättigheter som tillkommer dem som grupp. Dessa rättigheter är allt från rätt till mark och naturresurser till rätt till självbestämmande. Sverige har fått kritik bland annat från FN och samerna själva som menar att Sverige inte tillgodoser samernas rättigheter i egenskap av urfolk i den omfattning som folkrätten kräver. En reglering som har fått särskilt mycket kritik är minerallagen och tillhörande lagar som aktualiseras vid mineralutvinning. Kritikerna menar att regleringen inte ger tillräckligt med utrymme för samerna själv att komma till tals genom samråd innan dess att t.ex. gruvprojekt som riskerar att påverka dem startas upp. 

De folkrättsliga regleringarna av urfolks rättigheter går att återfinna i ett flertal regleringar där de främsta är FN:s deklaration om urfolkens rättigheter och konvention ILO 169. Internationella traktat är bara en av folkrättens källor som även utgörs av internationell sedvanerätt och allmänna grundsatser. Sedvanerätten utgörs av statspraxis samt opinio juris, en övertygelse hos stater att en reglering utgör gällande rätt. I uppsatsen kommer Sveriges folkrättsliga förpliktelser utredas, framförallt sedvanerättsliga sådana. Dessa skyldigheter kommer sedan jämföras med de svenska regleringarna av mineralutvinning i syfte att undersöka huruvida det finns fog för kritiken som riktats mot Sverige eller ej.},
 author    = {Eriksson, Julia},
 keyword   = {Folkrätt,International law},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samerna och gruvorna - en utredning om samernas rättigheter i egenskap av urfolk vid mineralutvinning},
 year     = {2016},
}