Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ansökan om uppehållstillstånd efter inresa - Skälighetsbedömningen i 5 kap. 18 § andra stycket 5 p UtlL ur ett rättssäkerhetsperspektiv

Norin, Nicole LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar bedömningen av uppehållstillstånd grundat på anknytning med ansökan efter inresa i Sverige. Huvudregeln i Sverige är att en ansökan om uppehållstillstånd ska göras före inresa till landet. Sedan denna huvudregel infördes för uppehållstillstånd i Sverige på 1980-talet har det funnits möjlighet till undantag för anknytningssituationer. Detta återfinns idag i 5 kap. 18 § andra stycket 5 p. För att undantag ska medges krävs det en stark anknytning samt att det inte skäligen kan krävas av utlänningen att lämna landet för att ge in en ansökan om uppehållstillstånd. Denna skälighetsbedömning är fokus för uppsatsen då syftet är att undersöka den teoretiska och praktiska tillämpningen av skälighetsbedömningen. Uppsatsen... (More)
Denna uppsats behandlar bedömningen av uppehållstillstånd grundat på anknytning med ansökan efter inresa i Sverige. Huvudregeln i Sverige är att en ansökan om uppehållstillstånd ska göras före inresa till landet. Sedan denna huvudregel infördes för uppehållstillstånd i Sverige på 1980-talet har det funnits möjlighet till undantag för anknytningssituationer. Detta återfinns idag i 5 kap. 18 § andra stycket 5 p. För att undantag ska medges krävs det en stark anknytning samt att det inte skäligen kan krävas av utlänningen att lämna landet för att ge in en ansökan om uppehållstillstånd. Denna skälighetsbedömning är fokus för uppsatsen då syftet är att undersöka den teoretiska och praktiska tillämpningen av skälighetsbedömningen. Uppsatsen utreder särskilt de omständigheter som tas upp i den teoretiska respektive praktiska tillämpningen av skälighetsbedömningen, samt undersöker vad som krävs för att undantag ska medges. Vidare syftar även uppsatsen till att analysera denna tillämpning utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Rättssäkerhetsbegreppet utgår från Aleksander Peczeniks utvidgade definition vilken innefattar en tydlig uppdelning mellan den formella och materiella rättssäkerheten.

Från uppsatsen dras slutsatserna att de omständigheter som beaktas vid skälighetsbedömningen framförallt härrör förarbeten men har utvecklats och förtydligats i praxis. Den teoretiska och praktiska tillämpningen är uppfyller i viss utsträckning kraven på rättssäkerhet, genom att bland annat innehålla en hög grad av etiska parametrar. (Less)
Abstract
This paper explores the assessment of applications for residence permits based on personal ties in Sweden following entry of the country. The main principle for applying for residence permit in Sweden is that the application must be made before entering into the country. Since the introduction of the main principle for residence permits in the 1980s, there has been an exception on the grounds of personal ties. Today this is found in Chapter 5, section 18, second part. For an exception to be made, there must be strong personal ties, in addition to an assessment that it is not reasonable to require the applicant to leave the country to submit their application abroad. This reasonability assessment is the focus of this paper, with the aim of... (More)
This paper explores the assessment of applications for residence permits based on personal ties in Sweden following entry of the country. The main principle for applying for residence permit in Sweden is that the application must be made before entering into the country. Since the introduction of the main principle for residence permits in the 1980s, there has been an exception on the grounds of personal ties. Today this is found in Chapter 5, section 18, second part. For an exception to be made, there must be strong personal ties, in addition to an assessment that it is not reasonable to require the applicant to leave the country to submit their application abroad. This reasonability assessment is the focus of this paper, with the aim of examining the theoraetical and practial applications of the reasonability assessment. This paper especially investigates the circumstances that are raised in the theoretical and practical application of the reasonability assessment and explores what is required for an exception to be made. Furthermore, the paper aims to analyse these applications from a rule of law perspective. Aleksander Peczenik´s extensive definition of ”rule of law”, consisting of a clear division between formal and material rule of law, is used.

The conclusion drawn from this paper is that the circumstances are derived principally from the legislative history, but have been developed and clarified in praxis. The theoretical and practical application can be considered to meet the requirements for the rule of law to some extent, for instance through the content of ethical parameters. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Norin, Nicole LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
förvaltningsrätt, migrationsrätt, offentlig rätt
language
Swedish
id
8897475
date added to LUP
2017-02-13 08:22:22
date last changed
2017-02-13 08:22:22
@misc{8897475,
 abstract   = {This paper explores the assessment of applications for residence permits based on personal ties in Sweden following entry of the country. The main principle for applying for residence permit in Sweden is that the application must be made before entering into the country. Since the introduction of the main principle for residence permits in the 1980s, there has been an exception on the grounds of personal ties. Today this is found in Chapter 5, section 18, second part. For an exception to be made, there must be strong personal ties, in addition to an assessment that it is not reasonable to require the applicant to leave the country to submit their application abroad. This reasonability assessment is the focus of this paper, with the aim of examining the theoraetical and practial applications of the reasonability assessment. This paper especially investigates the circumstances that are raised in the theoretical and practical application of the reasonability assessment and explores what is required for an exception to be made. Furthermore, the paper aims to analyse these applications from a rule of law perspective. Aleksander Peczenik´s extensive definition of ”rule of law”, consisting of a clear division between formal and material rule of law, is used.

The conclusion drawn from this paper is that the circumstances are derived principally from the legislative history, but have been developed and clarified in praxis. The theoretical and practical application can be considered to meet the requirements for the rule of law to some extent, for instance through the content of ethical parameters.},
 author    = {Norin, Nicole},
 keyword   = {förvaltningsrätt,migrationsrätt,offentlig rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ansökan om uppehållstillstånd efter inresa - Skälighetsbedömningen i 5 kap. 18 § andra stycket 5 p UtlL ur ett rättssäkerhetsperspektiv},
 year     = {2016},
}