Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Snabblånemarknaden och konsumenten

Pour Assad, Hamid LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Under 2006 introducerades snabblån på den svenska kreditmarknaden. Snabblån är ett mindre lån som betalas ut snabbare än traditionella lån och har oftast en kort återbetalningsperiod. Sedan 2006 har kritiska röster höjts mot låneformen. Snabblånen har präglats av godtyckliga kreditkontroller, höga räntor och fokusering på en redan utsatt konsumentgrupp. Låneformen har huvudsakligen kritiserats för att rikta in sig på en viss grupp – ekonomiskt svaga konsumenter.

Utsatta konsumenter som är i behov av pengar, men som på grund av dålig kreditvärdighet inte beviljas lån av de större kreditinstituten vänder sig istället till snabblåneföretagen. Många företag annonserar dessutom ut att betalningsanmärkningar hos Kronofogden inte spelar någon... (More)
Under 2006 introducerades snabblån på den svenska kreditmarknaden. Snabblån är ett mindre lån som betalas ut snabbare än traditionella lån och har oftast en kort återbetalningsperiod. Sedan 2006 har kritiska röster höjts mot låneformen. Snabblånen har präglats av godtyckliga kreditkontroller, höga räntor och fokusering på en redan utsatt konsumentgrupp. Låneformen har huvudsakligen kritiserats för att rikta in sig på en viss grupp – ekonomiskt svaga konsumenter.

Utsatta konsumenter som är i behov av pengar, men som på grund av dålig kreditvärdighet inte beviljas lån av de större kreditinstituten vänder sig istället till snabblåneföretagen. Många företag annonserar dessutom ut att betalningsanmärkningar hos Kronofogden inte spelar någon roll i deras bedömning. Denna grupp konsumenter kan genom snabblån hamna i en skuldfälla där de ofördelaktiga räntevillkoren skjuter upp lånekostnaden med ibland upp till tusen procent.

Lagstiftaren har identifierat ett lagstiftningsbehov och beställt en utredning. Utredningen lyfter förslag som innefattar ”civilrättslig sanktion”, ”räntetak”, ”kostnadstak”, ”begränsning av möjligheten att förlänga lån”, ”skriftlighetskrav” samt ”marknadsförings- och informationskrav” som eventuella åtgärder för en bristfällig snabblånemarknad.

I ett samhälle där näringsidkaren i förhållande till konsumenten i regel har ett makt- och kunskapsövertag kan det krävas viss nivå av statlig inblandning för att värna konsumentens intressen. Nivån av den inblandningen måste dock ställas i förhållande till de marknadsekonomiska effekterna samt i förhållande till avtalsfriheten. En aktiv konsumentpolitik samt en fri och effektiv marknad behöver inte betraktas som motpoler, utan snarare som två sidor av samma mynt.

Den övergripande slutsatsen är att lagstiftning i och för sig är nödvändigt på området men att den behöver vara välavvägd, i linje med andra marknadsintressen, ändamålsenlig och praktiskt genomförbar. (Less)
Popular Abstract
High-cost credits were introduced on the Swedish credit market during 2006. High-cost loans are small loans that are paid out faster than traditional loans and usually have a shorter amount of time before payback is due. Since 2006, critics have raised their voices against this type of loan. High-cost loans have been characterized by deficient credit checks, high interest rates and a focus on an already vulnerable group. This way of lending has mainly been criticized for concentrating on a specific group of financially weak consumers.

Vulnerable consumers who are in need of money, but are not granted loans from traditional banks and other more established ways of getting credit due to bad personal credit tend to turn to pay... (More)
High-cost credits were introduced on the Swedish credit market during 2006. High-cost loans are small loans that are paid out faster than traditional loans and usually have a shorter amount of time before payback is due. Since 2006, critics have raised their voices against this type of loan. High-cost loans have been characterized by deficient credit checks, high interest rates and a focus on an already vulnerable group. This way of lending has mainly been criticized for concentrating on a specific group of financially weak consumers.

Vulnerable consumers who are in need of money, but are not granted loans from traditional banks and other more established ways of getting credit due to bad personal credit tend to turn to pay day-businesses. Many companies openly advertise that they wont take marks in the consumers credit history’s from the Enforcement Authority in account. These consumers may, due to pay day loans, end up getting trapped by overwhelming debt as the interest rates may end up at a thousand percent.

The legislature has identified a lack of legislation and ordered a committee to consider measures to achieve stronger consumer protection. The committee considered “a sanction rule under private law applicable to deficient credit checking”, “interest cap”, “cost cap”, “limitation of loan rollovers”, “a written contracts requirement” and “more stringent marketing and information requirements” as possible measures to achieve an appropriate market for the aforementioned credit.

A society where a company, in relation to the consumer, has a power and knowledge advantage may require some level of government involvement to protect consumer interests. The level of involvement must be taken in account in relation to the market economic effects as well as the freedom of contract. Good consumer policies and a free and efficient market doesn’t need to be seen as opposites, but rather as two sides of the same coin.

The overall conclusion is that legislation on the area is necessary but that it needs to be balanced, market friendly, work with other interests, appropriate, effective and achievable. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pour Assad, Hamid LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Förmögenhetsrätt, Konsumenträtt, Konsumentkredit
language
Swedish
id
8897490
date added to LUP
2017-02-13 08:21:27
date last changed
2017-02-13 08:21:27
@misc{8897490,
 abstract   = {Under 2006 introducerades snabblån på den svenska kreditmarknaden. Snabblån är ett mindre lån som betalas ut snabbare än traditionella lån och har oftast en kort återbetalningsperiod. Sedan 2006 har kritiska röster höjts mot låneformen. Snabblånen har präglats av godtyckliga kreditkontroller, höga räntor och fokusering på en redan utsatt konsumentgrupp. Låneformen har huvudsakligen kritiserats för att rikta in sig på en viss grupp – ekonomiskt svaga konsumenter. 

Utsatta konsumenter som är i behov av pengar, men som på grund av dålig kreditvärdighet inte beviljas lån av de större kreditinstituten vänder sig istället till snabblåneföretagen. Många företag annonserar dessutom ut att betalningsanmärkningar hos Kronofogden inte spelar någon roll i deras bedömning. Denna grupp konsumenter kan genom snabblån hamna i en skuldfälla där de ofördelaktiga räntevillkoren skjuter upp lånekostnaden med ibland upp till tusen procent. 

Lagstiftaren har identifierat ett lagstiftningsbehov och beställt en utredning. Utredningen lyfter förslag som innefattar ”civilrättslig sanktion”, ”räntetak”, ”kostnadstak”, ”begränsning av möjligheten att förlänga lån”, ”skriftlighetskrav” samt ”marknadsförings- och informationskrav” som eventuella åtgärder för en bristfällig snabblånemarknad. 

I ett samhälle där näringsidkaren i förhållande till konsumenten i regel har ett makt- och kunskapsövertag kan det krävas viss nivå av statlig inblandning för att värna konsumentens intressen. Nivån av den inblandningen måste dock ställas i förhållande till de marknadsekonomiska effekterna samt i förhållande till avtalsfriheten. En aktiv konsumentpolitik samt en fri och effektiv marknad behöver inte betraktas som motpoler, utan snarare som två sidor av samma mynt. 

Den övergripande slutsatsen är att lagstiftning i och för sig är nödvändigt på området men att den behöver vara välavvägd, i linje med andra marknadsintressen, ändamålsenlig och praktiskt genomförbar.},
 author    = {Pour Assad, Hamid},
 keyword   = {Förmögenhetsrätt,Konsumenträtt,Konsumentkredit},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Snabblånemarknaden och konsumenten},
 year     = {2016},
}