Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Resenärsrättigheter - otur på turen - En kritisk granskning av resenärsrättigheterna vid förseningar i kollektivtrafiken

Jonasson, Henrik LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
This essay goes through the overall legal development in the area of passenger rights for public transport. It investigates how the legal area for passenger rights for public transport has been developing through out the second half of the 20th century until today.
As a part of the account for the legal development the essay contains an explanation of relevant concepts for the area of public transport. The essay also contains a short explanation of the organization of swedish public transport.
A basic explanation of the combination between law and economics is provided the reader in order to understand the reasons behind the legal development.
The essay shows that there have been great changes within the area of passenger rights for... (More)
This essay goes through the overall legal development in the area of passenger rights for public transport. It investigates how the legal area for passenger rights for public transport has been developing through out the second half of the 20th century until today.
As a part of the account for the legal development the essay contains an explanation of relevant concepts for the area of public transport. The essay also contains a short explanation of the organization of swedish public transport.
A basic explanation of the combination between law and economics is provided the reader in order to understand the reasons behind the legal development.
The essay shows that there have been great changes within the area of passenger rights for public transport and that the development has gone towards a far more extensive protection of rights. In the analysis, the legal development is explained as a consequence of increased competition within the market for public transport. The development can also be explained with incentives from the government. (Less)
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar den rättsliga utvecklingen av kollektivtrafikresenärers rättigheter vid förseningar utifrån dels resenärernas perspektiv, dels lagstiftarens perspektiv samt även ett tredje objektivt perspektiv på rättsutvecklingen och dess konsekvenser utifrån rättsekonomisk teori.
Arbetet innefattar en redogörelse för rättsutvecklingen på området för resenärsrättigheter i kollektivtrafiken under slutet på 1900-talet och början på 2000-talet. Redogörelsen utgörs av en utredning av lagstiftningen på området samt relevanta förarbeten, praxis och doktrin.
Som en del av redogörelsen redovisas även relevanta begrepp för området samt hur kollektivtrafiken är och har organiserats i Sverige.
I redogörelsen för rättsutvecklingen läggs... (More)
Uppsatsen behandlar den rättsliga utvecklingen av kollektivtrafikresenärers rättigheter vid förseningar utifrån dels resenärernas perspektiv, dels lagstiftarens perspektiv samt även ett tredje objektivt perspektiv på rättsutvecklingen och dess konsekvenser utifrån rättsekonomisk teori.
Arbetet innefattar en redogörelse för rättsutvecklingen på området för resenärsrättigheter i kollektivtrafiken under slutet på 1900-talet och början på 2000-talet. Redogörelsen utgörs av en utredning av lagstiftningen på området samt relevanta förarbeten, praxis och doktrin.
Som en del av redogörelsen redovisas även relevanta begrepp för området samt hur kollektivtrafiken är och har organiserats i Sverige.
I redogörelsen för rättsutvecklingen läggs särskild vikt vid den på senare år tillkomna lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter.
Det ges även en grundläggande förklaring av rättsekonomisk teori samt hur kollektivtrafikmarknaden ser ut.
Uppsatsen visar på att det har skett stora förändringar inom området för resenärsrättigheter i kollektivtrafiken och att utvecklingen gått mot ett allt mer omfattande rättighetsskydd för resenärerna. I analysen förklaras den rättsliga utvecklingen som en konsekvens av den ökade konkurrensen på marknaden samt att denna även beror på incitament från staten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jonasson, Henrik LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kollektivtrafik:Resenärsrättigheter:Försening:Reseersättning
language
Swedish
id
8897507
date added to LUP
2017-02-13 08:27:00
date last changed
2017-02-13 08:27:00
@misc{8897507,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar den rättsliga utvecklingen av kollektivtrafikresenärers rättigheter vid förseningar utifrån dels resenärernas perspektiv, dels lagstiftarens perspektiv samt även ett tredje objektivt perspektiv på rättsutvecklingen och dess konsekvenser utifrån rättsekonomisk teori.
Arbetet innefattar en redogörelse för rättsutvecklingen på området för resenärsrättigheter i kollektivtrafiken under slutet på 1900-talet och början på 2000-talet. Redogörelsen utgörs av en utredning av lagstiftningen på området samt relevanta förarbeten, praxis och doktrin. 
Som en del av redogörelsen redovisas även relevanta begrepp för området samt hur kollektivtrafiken är och har organiserats i Sverige.
I redogörelsen för rättsutvecklingen läggs särskild vikt vid den på senare år tillkomna lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter.
Det ges även en grundläggande förklaring av rättsekonomisk teori samt hur kollektivtrafikmarknaden ser ut.
Uppsatsen visar på att det har skett stora förändringar inom området för resenärsrättigheter i kollektivtrafiken och att utvecklingen gått mot ett allt mer omfattande rättighetsskydd för resenärerna. I analysen förklaras den rättsliga utvecklingen som en konsekvens av den ökade konkurrensen på marknaden samt att denna även beror på incitament från staten.},
 author    = {Jonasson, Henrik},
 keyword   = {kollektivtrafik:Resenärsrättigheter:Försening:Reseersättning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Resenärsrättigheter - otur på turen - En kritisk granskning av resenärsrättigheterna vid förseningar i kollektivtrafiken},
 year     = {2016},
}