Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Barn och samtycke - Om bedömningen av frivillighet vid gränsdragningen mellan brotten våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av barn

Eriksson, Sara LU (2016) JURM02 20162
Department of Law
Abstract
This paper has specifically focused on the assessment of consent (or voluntariness) and its importance in regards to the demarcation between the offence rape of a child and the less serious offence sexual exploitation of a child. In the preparatory work it is expressed that if the offence was completely voluntary and reciprosal and the child considering it’s development and other circumstances, had the ability to asses and take stock of the situation, the offence can be considered as less serious.
Consent, or voluntariness, is normative and has no clear and apparent meaning. Childen, i.e those under 15 years old, are under Swedish law considered unable to legally consent. But as voluntariness may be of importance the assessment of... (More)
This paper has specifically focused on the assessment of consent (or voluntariness) and its importance in regards to the demarcation between the offence rape of a child and the less serious offence sexual exploitation of a child. In the preparatory work it is expressed that if the offence was completely voluntary and reciprosal and the child considering it’s development and other circumstances, had the ability to asses and take stock of the situation, the offence can be considered as less serious.
Consent, or voluntariness, is normative and has no clear and apparent meaning. Childen, i.e those under 15 years old, are under Swedish law considered unable to legally consent. But as voluntariness may be of importance the assessment of consent from children is still relevant. The extent of the voluntariness is in my opinion not a subject of discussion in the preparatory works and which circumstances that affect the assessment of the child’s ability to consent is for the courts to determine. The child’s age and maturity are subjects of assessment. In my opinion it is good that the court does not solely base their assessment on age without considering the individual child in question. However, this leave room for discretionary assessments which can become unforeseeable. In this paper 30 cases from the Court of Appeal has been studied. In most of the studied cases the majority of the offences were labeled as rape of a child.
The conclusion is that it is not clear how the voluntariness should be assessed and what importance the voluntariness should have depending on the circumstances. The court does not have a uniform assessment whether there was consent. Circumstances such as if the child had drunk alcohol, had been the subject of an offer or coercion or met an adult over the internet, are circumstances that should in my view bring forth a discussion about what consent should mean and what value voluntariness should have in regards to the demarcation between the offences rape of a child and sexual expoitation of a child. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna uppsats har särskilt inriktat sig på bedömningen av samtycke (eller frivillighet) och dess betydelse vid gränsdragningen mellan brottet våldtäkt mot barn och det mindre allvarliga brottet sexuellt utnyttjande av barn. I förarbetena uttalas att om gärningen är fullständigt frivillig och ömsesidig och barnet med hänsyn till sin utveckling och övriga omständigheter haft förmåga att bedöma och ta ställning till situationen kan gärningen bedömas som mindre allvarlig.
Samtycke, eller frivillighet, är normativt och har ingen klar och tydlig betydelse. Barn, det vill säga de under 15 år, anses enligt svensk rätt oförmögna att lämna ett straffrättsligt särskiljande samtycke. Men då frivilligheten kan ha betydelse är bedömningen av samtycke... (More)
Denna uppsats har särskilt inriktat sig på bedömningen av samtycke (eller frivillighet) och dess betydelse vid gränsdragningen mellan brottet våldtäkt mot barn och det mindre allvarliga brottet sexuellt utnyttjande av barn. I förarbetena uttalas att om gärningen är fullständigt frivillig och ömsesidig och barnet med hänsyn till sin utveckling och övriga omständigheter haft förmåga att bedöma och ta ställning till situationen kan gärningen bedömas som mindre allvarlig.
Samtycke, eller frivillighet, är normativt och har ingen klar och tydlig betydelse. Barn, det vill säga de under 15 år, anses enligt svensk rätt oförmögna att lämna ett straffrättsligt särskiljande samtycke. Men då frivilligheten kan ha betydelse är bedömningen av samtycke från barn ändå relevant. Frivillighetens omfattning är enligt min mening inte föremål för diskussion i förarbetena och vilka omständigheter som inverkar på bedömningen av barnets förmåga att samtycka är upp till rättstillämparen att avgöra. Barnets ålder och mognad är föremål för bedömning. Det är enligt min mening bra att rätten inte enbart utgår från ålder utan beaktar det individuella barnet ifråga. Dock ger detta utrymme för skönsmässiga bedömningar vilket kan bli oförutsebart. I uppsatsen har 30 underrättsdomar studerats. I de flesta undersökta fallen bedömdes flertalet gärningar som våldtäkt mot barn.
Slutsatsen är att det inte klart framgår hur frivilligheten bör bedömas och vilken betydelse frivilligheten bör få beroende på omständigheterna. Rättstillämparen har inte heller någon enhetlig bedömning huruvida samtycke föreligger. Omständigheter som att barnet druckit alkohol, varit föremål för erbjudande eller påtryckning eller träffat en vuxen över internet är förhållanden som enligt mig bör föranleda en diskussion om vad samtycke borde innebära och vilken betydelse frivillighet bör ha vid gränsdragningen mellan brotten våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av barn. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Sara LU
supervisor
organization
alternative title
Children and consent - About the assessment of voluntariness in the demarcation between the offences rape of a child and sexual exploitation of a child
course
JURM02 20162
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
straffrätt, barn, sexuellt utnyttjande, våldtäkt mot barn
language
Swedish
id
8897602
date added to LUP
2017-01-18 12:41:52
date last changed
2017-01-18 12:41:52
@misc{8897602,
 abstract   = {This paper has specifically focused on the assessment of consent (or voluntariness) and its importance in regards to the demarcation between the offence rape of a child and the less serious offence sexual exploitation of a child. In the preparatory work it is expressed that if the offence was completely voluntary and reciprosal and the child considering it’s development and other circumstances, had the ability to asses and take stock of the situation, the offence can be considered as less serious. 
Consent, or voluntariness, is normative and has no clear and apparent meaning. Childen, i.e those under 15 years old, are under Swedish law considered unable to legally consent. But as voluntariness may be of importance the assessment of consent from children is still relevant. The extent of the voluntariness is in my opinion not a subject of discussion in the preparatory works and which circumstances that affect the assessment of the child’s ability to consent is for the courts to determine. The child’s age and maturity are subjects of assessment. In my opinion it is good that the court does not solely base their assessment on age without considering the individual child in question. However, this leave room for discretionary assessments which can become unforeseeable. In this paper 30 cases from the Court of Appeal has been studied. In most of the studied cases the majority of the offences were labeled as rape of a child. 
The conclusion is that it is not clear how the voluntariness should be assessed and what importance the voluntariness should have depending on the circumstances. The court does not have a uniform assessment whether there was consent. Circumstances such as if the child had drunk alcohol, had been the subject of an offer or coercion or met an adult over the internet, are circumstances that should in my view bring forth a discussion about what consent should mean and what value voluntariness should have in regards to the demarcation between the offences rape of a child and sexual expoitation of a child.},
 author    = {Eriksson, Sara},
 keyword   = {straffrätt,barn,sexuellt utnyttjande,våldtäkt mot barn},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barn och samtycke - Om bedömningen av frivillighet vid gränsdragningen mellan brotten våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av barn},
 year     = {2016},
}