Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Livstidsstraffet för mord under förändring - En analys av 2014 års lagändring avseende 3 kap. 1 § BrB och dess påverkan på domstolarnas straffvärdebedömning

Lewin, Isabelle (2016) JURM02 20162
Department of Law
Abstract
The provision in the Swedish Penal Code Chapter 3 section 1, which regulates the penalty for murder, has been altered several times during the recent years. The latest alteration of the provision took place in July 2014 with the aim that life imprisonment should be the "average penalty". The provision was altered by adding the wording that the penalty for murder should be life imprisonment if the circumstances are aggravating. In February 2016 the Supreme Court of Sweden rejected the chosen wording through their verdict NJA 2016 s. 3. The verdict also raised questions if the alteration from 2014 was compatible with the principle of legality as well as the requirement of legal certainty.

The overall aim with this paper is to... (More)
The provision in the Swedish Penal Code Chapter 3 section 1, which regulates the penalty for murder, has been altered several times during the recent years. The latest alteration of the provision took place in July 2014 with the aim that life imprisonment should be the "average penalty". The provision was altered by adding the wording that the penalty for murder should be life imprisonment if the circumstances are aggravating. In February 2016 the Supreme Court of Sweden rejected the chosen wording through their verdict NJA 2016 s. 3. The verdict also raised questions if the alteration from 2014 was compatible with the principle of legality as well as the requirement of legal certainty.

The overall aim with this paper is to investigate if the latest alteration led to that life imprisonment occurred more frequently in case law. The paper therefore includes a study of case law from the Supreme Court of Sweden as well as the courts of appeal regarding the penalty for murder. The paper is also conducted from a critical perspective with focus on legality and predictability.

In this paper I conclude that case law before the verdict from the Supreme Court of Sweden in early 2016 shows that the courts of appeal chose to follow the aim of the alteration in 2014. After the verdict in 2016 the legal position changed and returned to the time when the verdict from the Supreme Court of Sweden, NJA 2013 s. 376, was used as legal guidance. My opinion is that the current wording in the Swedish Penal Code Chapter 3 section 1 is not satisfying with regard to the requirement of legal certainty and the principle of legality. The Swedish government is now reviewing the provision regulating the penalty for murder, which is going to be presented in August 2017. The recent years of development regarding this provision does not however speak for that expectations of predictability and continuity are going to be met. (Less)
Abstract (Swedish)
Under de senaste åren har lagstiftningen avseende allvarliga våldsbrott kommit att ändrats. Den 1 juli 2014 kom bestämmelsen i 3 kap. 1 § Brottsbalken (BrB) att skärpas på nytt och syftade till att fängelse på livstid i betydligt större utsträckning skulle utdömas. Lagtekniskt innebar ändringen att det i straffskalan för mord lades till att straffet för mord bör bestraffas med livstids fängelse ”om omständigheterna är försvårande”. Den 3 februari 2016 meddelande Högsta domstolen (NJA 2016 s. 3), den första domen avseende straffet för mord efter 2014 års lagändring. I samband med detta avgörande uppkom frågor om lagändringen står i strid med legalitetsprincipen och på så sätt även påverkar rättssäkerheten för den enskilde.

Det... (More)
Under de senaste åren har lagstiftningen avseende allvarliga våldsbrott kommit att ändrats. Den 1 juli 2014 kom bestämmelsen i 3 kap. 1 § Brottsbalken (BrB) att skärpas på nytt och syftade till att fängelse på livstid i betydligt större utsträckning skulle utdömas. Lagtekniskt innebar ändringen att det i straffskalan för mord lades till att straffet för mord bör bestraffas med livstids fängelse ”om omständigheterna är försvårande”. Den 3 februari 2016 meddelande Högsta domstolen (NJA 2016 s. 3), den första domen avseende straffet för mord efter 2014 års lagändring. I samband med detta avgörande uppkom frågor om lagändringen står i strid med legalitetsprincipen och på så sätt även påverkar rättssäkerheten för den enskilde.

Det övergripande syftet med denna uppsats är att utreda om 2014 års lagändring resulterat i att livstidsstraffet dömts ut i betydligt större omfattning än tidigare. Framställningen har därvid syftat till att studera Högsta domstolens ledande rättsfall avseende mord tillsammans med relevant underrättspraxis såsom hovrättsfall. Uppsatsen har även genomsyrats av ett rättssäkerhetsperspektiv särskilt med beaktande av legalitet och förutsebarhet.

I uppsatsen konstaterar jag att praxis fram till avgörandet NJA 2016 s. 3 ”Salamordet”, skapade ett nytt rättsläge där domstolarna valde att följa lagstiftarens syfte med 2014 års lagändring. Efter avgörandet återgår domstolarna till tidigare rättsläge där NJA 2013 s. 376 ”Bajonettmordet” ansetts vägledande. Min bedömning är att nuvarande lydelse i 3 kap. 1 § BrB inte är tillfredsställande utifrån kraven om rättssäkerhet samt att det finns skäl att utreda hur bestämmelsen för mord bör utformas särskilt med beaktande av legalitetsprincipen. En översyn av lagstiftningen för mord pågår från regeringens sida och förväntas vara klar i augusti 2017. Utvecklingen talar dock inte för att intresset av förutsebarhet och kontinuitet inom straffrättsskipningen kommer att tillgodoses. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lewin, Isabelle
supervisor
organization
alternative title
The penalty for murder under alteration - An analysis of the alteration in 2014 regarding the Swedish Penal Code Chapter 3 Section 1 and its result in case law
course
JURM02 20162
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt, Mord
language
Swedish
id
8897654
date added to LUP
2017-01-18 12:35:44
date last changed
2017-01-18 12:35:44
@misc{8897654,
 abstract   = {The provision in the Swedish Penal Code Chapter 3 section 1, which regulates the penalty for murder, has been altered several times during the recent years. The latest alteration of the provision took place in July 2014 with the aim that life imprisonment should be the "average penalty". The provision was altered by adding the wording that the penalty for murder should be life imprisonment if the circumstances are aggravating. In February 2016 the Supreme Court of Sweden rejected the chosen wording through their verdict NJA 2016 s. 3. The verdict also raised questions if the alteration from 2014 was compatible with the principle of legality as well as the requirement of legal certainty. 
 
The overall aim with this paper is to investigate if the latest alteration led to that life imprisonment occurred more frequently in case law. The paper therefore includes a study of case law from the Supreme Court of Sweden as well as the courts of appeal regarding the penalty for murder. The paper is also conducted from a critical perspective with focus on legality and predictability.
 
In this paper I conclude that case law before the verdict from the Supreme Court of Sweden in early 2016 shows that the courts of appeal chose to follow the aim of the alteration in 2014. After the verdict in 2016 the legal position changed and returned to the time when the verdict from the Supreme Court of Sweden, NJA 2013 s. 376, was used as legal guidance. My opinion is that the current wording in the Swedish Penal Code Chapter 3 section 1 is not satisfying with regard to the requirement of legal certainty and the principle of legality. The Swedish government is now reviewing the provision regulating the penalty for murder, which is going to be presented in August 2017. The recent years of development regarding this provision does not however speak for that expectations of predictability and continuity are going to be met.},
 author    = {Lewin, Isabelle},
 keyword   = {Straffrätt,Mord},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Livstidsstraffet för mord under förändring - En analys av 2014 års lagändring avseende 3 kap. 1 § BrB och dess påverkan på domstolarnas straffvärdebedömning},
 year     = {2016},
}