Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Nyanser i revisorns rapportering - om fortsatt drift och särskilt betydelsefulla områden

Klingberg, Aron LU (2016) JURM02 20162
Department of Law
Abstract (Swedish)
Efter finanskrisen 2007-2010 påbörjades flera lagstiftningsprojekt för att revidera lagstiftningen som reglerade revisionsberättelsen till form och innehåll. De två mest framträdande lagstiftningsprocesserna var EU:s revisorspaket bestående av ändringsdirektivet (2014/56/EU) och revisorsförordningen (537/2014/EU). Den internationella branschorganisationen International Audit and Assurance Standards Boards (IAASB) reviderade flera standarder i standardserien International Standards on Auditing (ISA) och instiftande en ny standard: ISA 701 Kommunikation av särskilt betydelsefulla områden i rapport från oberoende revisor.

Syftet med den här studien är att undersöka hur den EU-rättsliga lagstiftningen och tillämpliga ISA reglerar väsentliga... (More)
Efter finanskrisen 2007-2010 påbörjades flera lagstiftningsprojekt för att revidera lagstiftningen som reglerade revisionsberättelsen till form och innehåll. De två mest framträdande lagstiftningsprocesserna var EU:s revisorspaket bestående av ändringsdirektivet (2014/56/EU) och revisorsförordningen (537/2014/EU). Den internationella branschorganisationen International Audit and Assurance Standards Boards (IAASB) reviderade flera standarder i standardserien International Standards on Auditing (ISA) och instiftande en ny standard: ISA 701 Kommunikation av särskilt betydelsefulla områden i rapport från oberoende revisor.

Syftet med den här studien är att undersöka hur den EU-rättsliga lagstiftningen och tillämpliga ISA reglerar väsentliga osäkerhetsfaktorer för fortsatt drift och särskilt betydelsefulla områden. Föreningen auktoriserade revisorer (FAR) har gjort bedömningen att särskilt betydelsefulla områden motsvarar en beskrivning av de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter i revisionen.

Analysens slutsats är att varken revisorspaketet eller svensk nationell lagstiftning reglerar revisorns uppdrag som en systematisk helhet på samma nivå som ISA. Exempelvis har revisorn enligt revisorspaketet en skyldighet att göra ett uttalande att det föreligger väsentliga osäkerhetsfaktorer för fortsatt drift. Revisorspaketet ger lite vägledning för revisorn hur ett sådant uttalande ska utformas och med vilka bakomliggande bedömningar. Förhållandet mellan revisorsdirektivet och ISA medför att det är problematiskt att göra en analys för att fastställa av gällande rätt. Det är särskilt problematiskt när tolkningsargumenten är av en systematisk karaktär och systematiken mellan revisorspaketet och ISA inte överensstämmer på denna punkt. Därför är det endast möjligt att identifiera relevanta tolkningsfrågor och belysa potentiella argument. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Klingberg, Aron LU
supervisor
organization
alternative title
Nuances in the independent auditor’s reports – going concern and key audit matters
course
JURM02 20162
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EU-rätt, associationsrätt, finansrätt
language
Swedish
id
8897699
date added to LUP
2017-01-27 11:10:58
date last changed
2017-01-27 11:10:58
@misc{8897699,
 abstract   = {Efter finanskrisen 2007-2010 påbörjades flera lagstiftningsprojekt för att revidera lagstiftningen som reglerade revisionsberättelsen till form och innehåll. De två mest framträdande lagstiftningsprocesserna var EU:s revisorspaket bestående av ändringsdirektivet (2014/56/EU) och revisorsförordningen (537/2014/EU). Den internationella branschorganisationen International Audit and Assurance Standards Boards (IAASB) reviderade flera standarder i standardserien International Standards on Auditing (ISA) och instiftande en ny standard: ISA 701 Kommunikation av särskilt betydelsefulla områden i rapport från oberoende revisor.

Syftet med den här studien är att undersöka hur den EU-rättsliga lagstiftningen och tillämpliga ISA reglerar väsentliga osäkerhetsfaktorer för fortsatt drift och särskilt betydelsefulla områden. Föreningen auktoriserade revisorer (FAR) har gjort bedömningen att särskilt betydelsefulla områden motsvarar en beskrivning av de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter i revisionen. 

Analysens slutsats är att varken revisorspaketet eller svensk nationell lagstiftning reglerar revisorns uppdrag som en systematisk helhet på samma nivå som ISA. Exempelvis har revisorn enligt revisorspaketet en skyldighet att göra ett uttalande att det föreligger väsentliga osäkerhetsfaktorer för fortsatt drift. Revisorspaketet ger lite vägledning för revisorn hur ett sådant uttalande ska utformas och med vilka bakomliggande bedömningar. Förhållandet mellan revisorsdirektivet och ISA medför att det är problematiskt att göra en analys för att fastställa av gällande rätt. Det är särskilt problematiskt när tolkningsargumenten är av en systematisk karaktär och systematiken mellan revisorspaketet och ISA inte överensstämmer på denna punkt. Därför är det endast möjligt att identifiera relevanta tolkningsfrågor och belysa potentiella argument.},
 author    = {Klingberg, Aron},
 keyword   = {EU-rätt,associationsrätt,finansrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nyanser i revisorns rapportering - om fortsatt drift och särskilt betydelsefulla områden},
 year     = {2016},
}