Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Av utredning föreslagna förändringar av 3:12-reglerna i jämförelse med gällande rätt och neutralitet - Inkomstomvandling i 3:12-reglerna förlorar sina glansdagar?

Rosenkvist, Henrik LU (2016) JURM02 20162
Department of Law
Abstract (Swedish)
En ny statlig utredning presenterades i november 2016, SOU 2016:75 Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag för att motverka inkomstomvandling. Utredningen kommer ligga till grund för ett lagförslag och förmodade ändringar i 3:12-reglerna för ägare i fåmansföretag.
Syftet med uppsatsen är att jämföra gällande rätt med utredningsförslagen samt att analyser om förändringsutslagen är neutrala i sitt syfte till att motverka inkomstomvandling. Uppsatsen har författats med hjälp av rättsdogmatisk metod och rättskälleläran för att tolka gällande rätt och svara på frågeställningarna. Bakgrunden till utredningen är 3:12-reglerna har förändrats flertalet gånger sedan de infördes till att vara mer gynnsamma och orsakar... (More)
En ny statlig utredning presenterades i november 2016, SOU 2016:75 Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag för att motverka inkomstomvandling. Utredningen kommer ligga till grund för ett lagförslag och förmodade ändringar i 3:12-reglerna för ägare i fåmansföretag.
Syftet med uppsatsen är att jämföra gällande rätt med utredningsförslagen samt att analyser om förändringsutslagen är neutrala i sitt syfte till att motverka inkomstomvandling. Uppsatsen har författats med hjälp av rättsdogmatisk metod och rättskälleläran för att tolka gällande rätt och svara på frågeställningarna. Bakgrunden till utredningen är 3:12-reglerna har förändrats flertalet gånger sedan de infördes till att vara mer gynnsamma och orsakar inkomstomvandling hos delägare i fåmansföretag.
Utredningen föreslår stora förändringar på flera delar av 3:12-reglerna i avsikt att motverka den inkomstomvandling som sker i skatteskillnaden mellan skatt på arbetsinkomst och skatt på kapitalinkomster hos delägare i fåmansföretag.
En del av förslagsändringarna blir välkomnade i hänseende till neutralitet och likformighet då de ger upphov till förenklingsskäl och motverkar incitament för inkomstomvandling utan att det blir några större konflikter med neutraliteten av beskattningssystemet.
Medan andra ändringar, som ett individualiserat löneuttagskrav, slår hårt mot delägare i små företag, speciellt företag i expansionsfaser som vill knyta till sig viktig personal genom att erbjuda delägarskap. Det kan dock motiveras med neutralitetsskäl då de samhällsekonomiska vinsterna blir större då regeländringen motverkar skapandet av gränsbelopp och motverkar inkomstomvandling. (Less)
Abstract
In November 2016 a new Swedish Government Official Reports series was released, SOU 2016:75. Its purpose was to give an overview of the tax rules for partners to close companies and how to battle the conversion of incomes. This report will make the framework of an expected bill for changes for the 3:12-rules concerning partners to close companies.
The purpose of this essay is to make a comparison between the presented changes in the report and the current law. Furthermore it will conduct an analysis whether the proposed changes are neutral in their intent to battle the conversion of incomes. The essay is composed with legal methodology to fulfil its purpose of studying the law and answering the asked questions. The background to... (More)
In November 2016 a new Swedish Government Official Reports series was released, SOU 2016:75. Its purpose was to give an overview of the tax rules for partners to close companies and how to battle the conversion of incomes. This report will make the framework of an expected bill for changes for the 3:12-rules concerning partners to close companies.
The purpose of this essay is to make a comparison between the presented changes in the report and the current law. Furthermore it will conduct an analysis whether the proposed changes are neutral in their intent to battle the conversion of incomes. The essay is composed with legal methodology to fulfil its purpose of studying the law and answering the asked questions. The background to conducting the government committee was that the 3:12-rules have been changed over time to become more favourable and causing the conversion of incomes of partners to close companies.
The government committee propose several big changes to parts of the 3:12-rules to thwart the difference in taxation between income of employment and income from capital.
Some of the changes will be welcomed due to they help remove obstacles, and create a taxation that is more generalised when their conversion of incomes gets removed or reduced. This helps the neutrality and uniformity of the taxation system regarding the 3:12-rules.
Whereas some changes, such as individualising the requirement for partners to take home a certain salary, will hit harder against partners in smaller close companies. The changes can be motivated due to neutrality since the national economical benefits will be greater than the intrusion because the changes will greatly help prevent the conversion of incomes. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosenkvist, Henrik LU
supervisor
organization
alternative title
Of governmental committe suggested changes to the 3:12-rules in a comparison with the law and neutrality - Has the conversion of incomes in the 3:12-rules lost its shine?
course
JURM02 20162
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt, fåmansföretag, 3:12-reglerna, fåmansföretagsbeskattning
language
Swedish
id
8897842
date added to LUP
2017-01-25 11:00:24
date last changed
2017-01-25 11:00:24
@misc{8897842,
 abstract   = {In November 2016 a new Swedish Government Official Reports series was released, SOU 2016:75. Its purpose was to give an overview of the tax rules for partners to close companies and how to battle the conversion of incomes. This report will make the framework of an expected bill for changes for the 3:12-rules concerning partners to close companies.
The purpose of this essay is to make a comparison between the presented changes in the report and the current law. Furthermore it will conduct an analysis whether the proposed changes are neutral in their intent to battle the conversion of incomes. The essay is composed with legal methodology to fulfil its purpose of studying the law and answering the asked questions. The background to conducting the government committee was that the 3:12-rules have been changed over time to become more favourable and causing the conversion of incomes of partners to close companies.
The government committee propose several big changes to parts of the 3:12-rules to thwart the difference in taxation between income of employment and income from capital.
	Some of the changes will be welcomed due to they help remove obstacles, and create a taxation that is more generalised when their conversion of incomes gets removed or reduced. This helps the neutrality and uniformity of the taxation system regarding the 3:12-rules.
Whereas some changes, such as individualising the requirement for partners to take home a certain salary, will hit harder against partners in smaller close companies. The changes can be motivated due to neutrality since the national economical benefits will be greater than the intrusion because the changes will greatly help prevent the conversion of incomes.},
 author    = {Rosenkvist, Henrik},
 keyword   = {Skatterätt,fåmansföretag,3:12-reglerna,fåmansföretagsbeskattning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Av utredning föreslagna förändringar av 3:12-reglerna i jämförelse med gällande rätt och neutralitet - Inkomstomvandling i 3:12-reglerna förlorar sina glansdagar?},
 year     = {2016},
}