Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

God man för ensamkommande barn - krävs partsställning i LVU-mål?

Karlsson, Sonja LU (2016) JURM02 20162
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen syftar till att undersöka vilken roll den gode mannen för ensamkommande barn har när barnet ifråga är föremål för tvångsomhändertagande. Uppsatsen börjar med en definition av vilka som räknas som ensamkommande barn och vilka bestämmelser som finns kring dessa. Därefter går jag igenom den gode mannens roll och uppdrag och jämför med andra gode män. Sedan går jag kort igenom parters rättigheter i LVU-processen. Slutligen för jag en diskussion kring huruvida den gode mannen för att kunna fullfölja sitt uppdrag behöver de rättigheter som ges någon som är part i ett LVU-mål, nämligen rätten att begära muntlig förhandling, rätten att bli kallad till muntlig förhandling, rätten till offentligt biträde samt rätten att överklaga.

... (More)
Uppsatsen syftar till att undersöka vilken roll den gode mannen för ensamkommande barn har när barnet ifråga är föremål för tvångsomhändertagande. Uppsatsen börjar med en definition av vilka som räknas som ensamkommande barn och vilka bestämmelser som finns kring dessa. Därefter går jag igenom den gode mannens roll och uppdrag och jämför med andra gode män. Sedan går jag kort igenom parters rättigheter i LVU-processen. Slutligen för jag en diskussion kring huruvida den gode mannen för att kunna fullfölja sitt uppdrag behöver de rättigheter som ges någon som är part i ett LVU-mål, nämligen rätten att begära muntlig förhandling, rätten att bli kallad till muntlig förhandling, rätten till offentligt biträde samt rätten att överklaga.

Uppdraget som god man för ensamkommande barn är mycket oklart. Den gode mannen tar på sig rollen som vårdnadshavare och förmyndare, men har inte samma rättigheter eller skyldigheter som desamma. Meningen med uppsatsen är att belysa situationen och att argumentera kring vad uppdraget innefattar. För att upptäcka hur involverade de gode männen är idag har jag gjort en undersökning. Jag väger för- och nackdelar med att ge den gode mannen samma rättigheter som vårdnadshavare i LVU-mål, för att sedan presentera rekommendationer. Dessa är att den gode mannen ska kunna begära muntlig förhandling och bli kallad till densamma, samt att gode män som inte är juridiskt kunniga ska ha rätt till ett offentligt biträde ifall det ensamkommande barnet är under 15 år. Den gode mannen har redan möjlighet att överklaga alla beslut som går barnet emot. Slutsatsen blir att vissa gode män behöver partsställning medan övriga behöver rätten att kunna begära och bli kallade till muntlig förhandling.

Flera ändringar på området diskuteras i dagsläget på grund av kritiken mot det nuvarande systemet, införandet av en ny LVU och på grund av att FN:s barnkonvention eventuellt kommer att bli svensk lag. (Less)
Abstract
This essay aims to investigate the role of the guardian appointed to unaccompanied minors in Sweden, especially what role they have in cases of compulsory care. The essay defines unaccompanied minors and explores what regulations there are for them and investigates the role of the guardian compared to other representatives in Swedish law. The rights of the parties in the Swedish Care of Young Persons Act is examined. Finally, there is a discussion as to whether or not the guardians would need to obtain some rights in order to fulfil their mission, namely the right to request an oral hearing, the right to be called to the oral hearing, the right to their own legal representative and the right to appeal.

The role of the guardian in... (More)
This essay aims to investigate the role of the guardian appointed to unaccompanied minors in Sweden, especially what role they have in cases of compulsory care. The essay defines unaccompanied minors and explores what regulations there are for them and investigates the role of the guardian compared to other representatives in Swedish law. The rights of the parties in the Swedish Care of Young Persons Act is examined. Finally, there is a discussion as to whether or not the guardians would need to obtain some rights in order to fulfil their mission, namely the right to request an oral hearing, the right to be called to the oral hearing, the right to their own legal representative and the right to appeal.

The role of the guardian in general is very unclear. While they are guardians and custodians in one, this does not guarantee them all of the rights nor all of the obligations. The point of the essay is to shine a light on the issue as well as to argue about what the mission entails. To discover the guardians’ involvement today an investigation was made. Concerns both for and against giving the guardian the same rights as parents in cases of compulsory care are weighed against each other, after which the essay presents recommendations. These are that the guardian should be able to request an oral hearing and be called to it, and that the guardian should have the right to a legal representative if he or she has no legal knowledge and if the child is under the age of 15. The guardian already has the possibility to appeal all disadvantageous decisions on the child’s behalf. In conclusion, some guardians will need position as a party while the others will need the right to request an oral hearing and to be called to it.

There are several changes being discussed due to the critique of the Swedish guardianship system for unaccompanied minors, the coming update of the Care of Young Persons Act as well as the possible incorporation of the UN Convention on the Rights of the Child into Swedish law. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Sonja LU
supervisor
organization
alternative title
Guardian for unaccompanied minors - is position as a party needed in cases of compulsory care?
course
JURM02 20162
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
administrative procedure, public law, partsställning, LVU, god man för ensamkommande barn, god man, offentlig rätt, förvaltningsprocessrätt, guardian, guardian for unaccompanied minors, care of young persons act, position as party
language
Swedish
id
8897853
date added to LUP
2017-01-18 12:37:50
date last changed
2017-01-18 12:37:50
@misc{8897853,
 abstract   = {This essay aims to investigate the role of the guardian appointed to unaccompanied minors in Sweden, especially what role they have in cases of compulsory care. The essay defines unaccompanied minors and explores what regulations there are for them and investigates the role of the guardian compared to other representatives in Swedish law. The rights of the parties in the Swedish Care of Young Persons Act is examined. Finally, there is a discussion as to whether or not the guardians would need to obtain some rights in order to fulfil their mission, namely the right to request an oral hearing, the right to be called to the oral hearing, the right to their own legal representative and the right to appeal.

The role of the guardian in general is very unclear. While they are guardians and custodians in one, this does not guarantee them all of the rights nor all of the obligations. The point of the essay is to shine a light on the issue as well as to argue about what the mission entails. To discover the guardians’ involvement today an investigation was made. Concerns both for and against giving the guardian the same rights as parents in cases of compulsory care are weighed against each other, after which the essay presents recommendations. These are that the guardian should be able to request an oral hearing and be called to it, and that the guardian should have the right to a legal representative if he or she has no legal knowledge and if the child is under the age of 15. The guardian already has the possibility to appeal all disadvantageous decisions on the child’s behalf. In conclusion, some guardians will need position as a party while the others will need the right to request an oral hearing and to be called to it.

There are several changes being discussed due to the critique of the Swedish guardianship system for unaccompanied minors, the coming update of the Care of Young Persons Act as well as the possible incorporation of the UN Convention on the Rights of the Child into Swedish law.},
 author    = {Karlsson, Sonja},
 keyword   = {administrative procedure,public law,partsställning,LVU,god man för ensamkommande barn,god man,offentlig rätt,förvaltningsprocessrätt,guardian,guardian for unaccompanied minors,care of young persons act,position as party},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {God man för ensamkommande barn - krävs partsställning i LVU-mål?},
 year     = {2016},
}