Advanced

Föräldrars upplevelser av amning den första veckan post partum

Andersson, Rebecca LU and Ekelin, Liv LU (2017) SBMM51 20162
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Amningssiffrorna är sjunkande i Sverige och amning upplevs ofta svårare än förväntat. Många ammar inte så länge som de hade för avsikt att göra. Föräldrar upplever ofta att vårdpersonal ger olika råd gällande amning. Tidigare forskning har främst utgått från den ammande kvinnans perspektiv.

Syfte: Att belysa föräldrars upplevelser av amning under barnets första levnadsvecka.

Metod: Studiens syfte besvarades genom kvalitativ metod med induktiv ansats. Sju män och sju kvinnor intervjuades. Materialet analyserades med Burnards innehållsanalys.

Resultat: Tre kategorier framkom; Ambivalens, Ansvar och Förberedelse ger trygghet. Amning upplevdes av föräldrarna som det bästa för barnet, varför det var svårt att ta ställning... (More)
Bakgrund: Amningssiffrorna är sjunkande i Sverige och amning upplevs ofta svårare än förväntat. Många ammar inte så länge som de hade för avsikt att göra. Föräldrar upplever ofta att vårdpersonal ger olika råd gällande amning. Tidigare forskning har främst utgått från den ammande kvinnans perspektiv.

Syfte: Att belysa föräldrars upplevelser av amning under barnets första levnadsvecka.

Metod: Studiens syfte besvarades genom kvalitativ metod med induktiv ansats. Sju män och sju kvinnor intervjuades. Materialet analyserades med Burnards innehållsanalys.

Resultat: Tre kategorier framkom; Ambivalens, Ansvar och Förberedelse ger trygghet. Amning upplevdes av föräldrarna som det bästa för barnet, varför det var svårt att ta ställning när amningen kändes svår. Det beskrevs att kvinnan har det yttersta ansvaret för att ge barnet näring men också att partnerns stöd var ovärderligt. Föräldrarna önskade att de varit mer förberedda på vad tidig amning innebär.
Konklusion: Amningsförberedelse är av största vikt för att kunna hantera den tidiga amningens utmaningar. Föräldrar önskar tydligare betoning på hur svår amning kan vara. Partnerns roll gällande amning behöver belysas mer såväl under graviditeten som under eftervårdstiden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Rebecca LU and Ekelin, Liv LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie
course
SBMM51 20162
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Föräldrar, Upplevselse, Amning
language
Swedish
id
8897893
date added to LUP
2017-03-01 13:31:28
date last changed
2017-03-01 13:31:28
@misc{8897893,
 abstract   = {Bakgrund: Amningssiffrorna är sjunkande i Sverige och amning upplevs ofta svårare än förväntat. Många ammar inte så länge som de hade för avsikt att göra. Föräldrar upplever ofta att vårdpersonal ger olika råd gällande amning. Tidigare forskning har främst utgått från den ammande kvinnans perspektiv. 

Syfte: Att belysa föräldrars upplevelser av amning under barnets första levnadsvecka.

Metod: Studiens syfte besvarades genom kvalitativ metod med induktiv ansats. Sju män och sju kvinnor intervjuades. Materialet analyserades med Burnards innehållsanalys. 

Resultat: Tre kategorier framkom; Ambivalens, Ansvar och Förberedelse ger trygghet. Amning upplevdes av föräldrarna som det bästa för barnet, varför det var svårt att ta ställning när amningen kändes svår. Det beskrevs att kvinnan har det yttersta ansvaret för att ge barnet näring men också att partnerns stöd var ovärderligt. Föräldrarna önskade att de varit mer förberedda på vad tidig amning innebär. 
Konklusion: Amningsförberedelse är av största vikt för att kunna hantera den tidiga amningens utmaningar. Föräldrar önskar tydligare betoning på hur svår amning kan vara. Partnerns roll gällande amning behöver belysas mer såväl under graviditeten som under eftervårdstiden.},
 author    = {Andersson, Rebecca and Ekelin, Liv},
 keyword   = {Föräldrar,Upplevselse,Amning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Föräldrars upplevelser av amning den första veckan post partum},
 year     = {2017},
}