Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Beskattningen av carried interest i private equity-fonder

Storsten, Carl-Johan LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar beskattningen av en asymmetrisk ersättningsform inom private equity-fonder som benämns carried interest. Beskattningen av carried interest har under senare tid varit föremål för utredning av Skatteverket. I det medialt uppmärksammade Nordic Capital-målet argumenterade Skatteverket för att fondens rådgivningsbolag skulle anses vara skattskyldigt för carried interest, trots att detta bolag inte hade rätt till inkomsten enligt investeringsavtalet. Målet aktualiserade grundläggande skatterättsliga frågor om rättshandlingars verkliga innebörd och fastställandet av rätt skattesubjekt.

Uppsatsens syfte är att kritiskt granska gällande rätt avseende beskattningen av carried interest inom private equity-fonder. I uppsatsen... (More)
Uppsatsen behandlar beskattningen av en asymmetrisk ersättningsform inom private equity-fonder som benämns carried interest. Beskattningen av carried interest har under senare tid varit föremål för utredning av Skatteverket. I det medialt uppmärksammade Nordic Capital-målet argumenterade Skatteverket för att fondens rådgivningsbolag skulle anses vara skattskyldigt för carried interest, trots att detta bolag inte hade rätt till inkomsten enligt investeringsavtalet. Målet aktualiserade grundläggande skatterättsliga frågor om rättshandlingars verkliga innebörd och fastställandet av rätt skattesubjekt.

Uppsatsens syfte är att kritiskt granska gällande rätt avseende beskattningen av carried interest inom private equity-fonder. I uppsatsen finner författaren att frågan om beskattningen av carried i slutänden avgörs genom en komplex in casu-bedömning, där utfallet torde bli ganska slumpartat på grund av bristen på rättslig vägledning. (Less)
Popular Abstract (Polish)
Esej dotyczy opodatkowania asymetrycznej formie rekompensaty w fundusze private equity, zwanych prowadzonych interesów. Opodatkowanie odsetek przeprowadzonych niedawno była przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez Agencję podatkowej. W mediach zwrócił uwagę na cel Nordic Capital twierdził Urząd Skarbowy finansować firma doradcza będzie uważany odpowiedzialności za prowadzone zainteresowania, mimo że spółka nie miała prawa do wynagrodzenia z tytułu umowy inwestycyjnej. Celem zaktualizowane podstawowe pytania podatkowe o rättshandlingars prawdziwego znaczenia i ustalenia prawidłowego przedmiot opodatkowania.

Celem niniejszej pracy jest krytycznej analizy obowiązującego prawa dotyczące opodatkowania prowadzonych interesów w fundusze... (More)
Esej dotyczy opodatkowania asymetrycznej formie rekompensaty w fundusze private equity, zwanych prowadzonych interesów. Opodatkowanie odsetek przeprowadzonych niedawno była przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez Agencję podatkowej. W mediach zwrócił uwagę na cel Nordic Capital twierdził Urząd Skarbowy finansować firma doradcza będzie uważany odpowiedzialności za prowadzone zainteresowania, mimo że spółka nie miała prawa do wynagrodzenia z tytułu umowy inwestycyjnej. Celem zaktualizowane podstawowe pytania podatkowe o rättshandlingars prawdziwego znaczenia i ustalenia prawidłowego przedmiot opodatkowania.

Celem niniejszej pracy jest krytycznej analizy obowiązującego prawa dotyczące opodatkowania prowadzonych interesów w fundusze private equity. W artykule autor stwierdza, że ​​kwestia opodatkowania prowadzi ostatecznie ustalonej przez kompleks w indywidualnych przypadkach, gdzie wynik jest prawdopodobnie raczej przypadkowa powodu braku poradnictwa prawnego. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Storsten, Carl-Johan LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
skatterätt, private equity, carried interest
language
Swedish
id
8897901
date added to LUP
2017-02-13 08:19:38
date last changed
2017-02-13 08:19:38
@misc{8897901,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar beskattningen av en asymmetrisk ersättningsform inom private equity-fonder som benämns carried interest. Beskattningen av carried interest har under senare tid varit föremål för utredning av Skatteverket. I det medialt uppmärksammade Nordic Capital-målet argumenterade Skatteverket för att fondens rådgivningsbolag skulle anses vara skattskyldigt för carried interest, trots att detta bolag inte hade rätt till inkomsten enligt investeringsavtalet. Målet aktualiserade grundläggande skatterättsliga frågor om rättshandlingars verkliga innebörd och fastställandet av rätt skattesubjekt.

Uppsatsens syfte är att kritiskt granska gällande rätt avseende beskattningen av carried interest inom private equity-fonder. I uppsatsen finner författaren att frågan om beskattningen av carried i slutänden avgörs genom en komplex in casu-bedömning, där utfallet torde bli ganska slumpartat på grund av bristen på rättslig vägledning.},
 author    = {Storsten, Carl-Johan},
 keyword   = {skatterätt,private equity,carried interest},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Beskattningen av carried interest i private equity-fonder},
 year     = {2016},
}