Advanced

Solidaritet i EU- för eller emot migration? : tolkning av begreppsanvändningen solidaritet i den politiska debatten om Europeiska rådets beslut, utifrån Quentin Skinners teoretiska perspektiv

Holböll, Katja LU (2017) MRSG31 20162
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Solidaritet är ett av de grundläggande värdena i Europeiska unionen och har varit en ledstjärna för den gemensamma europeiska asylpolitiken sedan 90-talet. Under andra halvan av 2015 ökade drastiskt antalet flyktingar och migranter som för- sökte eller lyckades ta sig till Europa. För hanteringen av denna situation antog Europeiska rådet två beslut för omplaceringen av sammanlagt 160 000 personer i behov av internationellt skydd.
I relation till beslutet framfördes politiska språkhandlingar med skilda användningar av begreppet solidaritet, både för och emot beslutet. Med utgångspunkt att begreppet solidaritet är mångtydigt, undersöker jag användning- en utifrån Quentin Skinners teori och metod. Primärmaterial från två olika poli- tiska... (More)
Solidaritet är ett av de grundläggande värdena i Europeiska unionen och har varit en ledstjärna för den gemensamma europeiska asylpolitiken sedan 90-talet. Under andra halvan av 2015 ökade drastiskt antalet flyktingar och migranter som för- sökte eller lyckades ta sig till Europa. För hanteringen av denna situation antog Europeiska rådet två beslut för omplaceringen av sammanlagt 160 000 personer i behov av internationellt skydd.
I relation till beslutet framfördes politiska språkhandlingar med skilda användningar av begreppet solidaritet, både för och emot beslutet. Med utgångspunkt att begreppet solidaritet är mångtydigt, undersöker jag användning- en utifrån Quentin Skinners teori och metod. Primärmaterial från två olika poli- tiska kontexter analyseras och jämförs, ett beslutsprotokoll från Europeiska rådet och två pressmeddelanden från den ungerska regeringen. Detta med syftet att bi- dra till en fördjupad förståelse kring begreppsanvändningen av solidaritet.
Resultatet visar att solidaritet återkommande används som en positiv benämning, medan osolidarisk används som en negativ benämning om till exem- pel personer, länder och värderingar. Det framgår dock inte att det finns en uni- versell eller enhetlig idé om vad solidaritet betyder. I materialet grundar sig debat- ten i hur solidaritet ska återspeglas i politisk praktik, och begreppsanvändningen bottnar i debattörernas skilda politiska ståndpunkter. Den stora skillnaden i be- greppsanvändningen är huruvida den som utövar språkhandlingen har avsikten att tala för eller emot ett mottagande av migranter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holböll, Katja LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20162
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
solidaritet, Quentin Skinner, Begreppsanalys, Europeiska rådet, Ungern, Mänskliga rättigheter, Human rights
language
Swedish
id
8898017
date added to LUP
2017-04-04 09:07:40
date last changed
2017-04-04 09:07:40
@misc{8898017,
 abstract   = {Solidaritet är ett av de grundläggande värdena i Europeiska unionen och har varit en ledstjärna för den gemensamma europeiska asylpolitiken sedan 90-talet. Under andra halvan av 2015 ökade drastiskt antalet flyktingar och migranter som för- sökte eller lyckades ta sig till Europa. För hanteringen av denna situation antog Europeiska rådet två beslut för omplaceringen av sammanlagt 160 000 personer i behov av internationellt skydd.
I relation till beslutet framfördes politiska språkhandlingar med skilda användningar av begreppet solidaritet, både för och emot beslutet. Med utgångspunkt att begreppet solidaritet är mångtydigt, undersöker jag användning- en utifrån Quentin Skinners teori och metod. Primärmaterial från två olika poli- tiska kontexter analyseras och jämförs, ett beslutsprotokoll från Europeiska rådet och två pressmeddelanden från den ungerska regeringen. Detta med syftet att bi- dra till en fördjupad förståelse kring begreppsanvändningen av solidaritet.
Resultatet visar att solidaritet återkommande används som en positiv benämning, medan osolidarisk används som en negativ benämning om till exem- pel personer, länder och värderingar. Det framgår dock inte att det finns en uni- versell eller enhetlig idé om vad solidaritet betyder. I materialet grundar sig debat- ten i hur solidaritet ska återspeglas i politisk praktik, och begreppsanvändningen bottnar i debattörernas skilda politiska ståndpunkter. Den stora skillnaden i be- greppsanvändningen är huruvida den som utövar språkhandlingen har avsikten att tala för eller emot ett mottagande av migranter.},
 author    = {Holböll, Katja},
 keyword   = {solidaritet,Quentin Skinner,Begreppsanalys,Europeiska rådet,Ungern,Mänskliga rättigheter,Human rights},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Solidaritet i EU- för eller emot migration? : tolkning av begreppsanvändningen solidaritet i den politiska debatten om Europeiska rådets beslut, utifrån Quentin Skinners teoretiska perspektiv},
 year     = {2017},
}