Advanced

Den svenska feministiska utrikespolitiken ur ett rättighetsperspektiv : en kvalitativ innehållsanalys av utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik 2015–2018

Vedenstam, Camilla LU (2017) MRSK30 20162
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Denna uppsats ämnar kritiskt granska utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik utifrån ett rättighetsperspektiv. Syftet med uppsatsen är att bidra till en förståelse för huruvida den feministiska utrikespolitiken verkar för att säkerhetsställa flickors och kvinnors möjligheter och makt att påverka sina liv och samhällen, men också hur politiken verkar för en lokal, regional och global institutionell ordning som tillgodoser rättighetsanspråk och avstår från att vidmakthålla en social, politisk och ekonomisk marginalisering av kvinnor. Utifrån en kombinerad läsning av Gayatri Spivak och Thomas Pogge identifierar jag rättighetsbärarens aktörskap och en institutionell ordning som främjar mänskliga rättigheter som... (More)
Denna uppsats ämnar kritiskt granska utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik utifrån ett rättighetsperspektiv. Syftet med uppsatsen är att bidra till en förståelse för huruvida den feministiska utrikespolitiken verkar för att säkerhetsställa flickors och kvinnors möjligheter och makt att påverka sina liv och samhällen, men också hur politiken verkar för en lokal, regional och global institutionell ordning som tillgodoser rättighetsanspråk och avstår från att vidmakthålla en social, politisk och ekonomisk marginalisering av kvinnor. Utifrån en kombinerad läsning av Gayatri Spivak och Thomas Pogge identifierar jag rättighetsbärarens aktörskap och en institutionell ordning som främjar mänskliga rättigheter som centrala teman i en förståelse av ett rättighetsperspektiv. Genom en kvalitativ innehållsanalys sorterar och analyserar jag sedan materialet med hjälp av fyra underkategorier som utvecklats utifrån de två centrala temana av rättighetsperspektivet. Följaktligen granskas hur utrikesförvaltningen explicit eller implicit arbetar med dessa teman som jag funnit viktiga ur ett rättighetsperspektiv. Uppsatsens slutsatser är att handlingsplanen framställer kvinnor och flickor som huvudaktörer i utformningen av deras samhällen och liv, men att handlingsplanens åtgärder villkoras av sociala, politiska och ekonomiska ordningar som riskerar att passivisera, snarare än att aktivera och stärka, rättighetsbäraren. Den feministiska utrikespolitiken riskerar sålunda att vidmakthålla ett mångdimensionerat förtryck mot flickor och kvinnor. I handlingsplanen återfinns vidare starka åtgärder för att verka för solida ansvarsutkrävande mekanismer och en infrastruktur som tillgodoser rättigheter på lokal, regional och global nivå. Handlingsplanen adresserar emellertid varken samspelet mellan diverse förtryck mot kvinnor och den globala ordningens beskaffenhet eller Sveriges egen roll i vidmakthållandet av en sådan orättvis ordning. (Less)
Popular Abstract
This thesis will critically examine the Swedish action plan for feminist foreign policy from a human rights perspective. The purpose of the thesis is to contribute to an understanding of whether the feminist foreign policy works to ensure opportunities for women and girls to exercise influence over their lives and societies, but also whether it works to ensure a local, regional and global institutional order that realizes human rights and refrains from perpetuating a social, political and economic marginalization of women. The theoretical framework builds on research by Gayatri Spivak and Thomas Pogge and includes the right holder's agency and an institutional order that realizes human rights. I use a qualitative content analysis to sort... (More)
This thesis will critically examine the Swedish action plan for feminist foreign policy from a human rights perspective. The purpose of the thesis is to contribute to an understanding of whether the feminist foreign policy works to ensure opportunities for women and girls to exercise influence over their lives and societies, but also whether it works to ensure a local, regional and global institutional order that realizes human rights and refrains from perpetuating a social, political and economic marginalization of women. The theoretical framework builds on research by Gayatri Spivak and Thomas Pogge and includes the right holder's agency and an institutional order that realizes human rights. I use a qualitative content analysis to sort and analyse the material with the help of four subcategories developed from the two central aspects of the human rights perspective. Thus, I examine how the Foreign Service explicitly or implicitly work with these central aspects of a human rights perspective. In conclusion, the action plan frames women and girls as key actors and contributors to their societies, the indicative measures of the action plan are however conditioned upon certain social, political and economic orders that risks perpetuating the marginalization of women rather than strengthening the right holder. The action plan further contains strong measures to work towards solid accountability mechanisms and an institutional order that realizes human rights at the local, regional and global level. The action plan however neither addresses the interplay between the multifaceted oppression against women and the structure of the international order nor Sweden's contribution to the perpetuation of that order. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vedenstam, Camilla LU
supervisor
organization
course
MRSK30 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
aktörskap, mänskliga rättigheter, Thomas Pogge. Feministisk utrikespolitik, Gayatri Spivak, institutional order, agency, Feminist foreign policy, human rights, institutionell ordning, Thomas Pogge
language
Swedish
id
8898104
date added to LUP
2017-04-04 08:32:06
date last changed
2017-04-04 08:32:06
@misc{8898104,
 abstract   = {Denna uppsats ämnar kritiskt granska utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik utifrån ett rättighetsperspektiv. Syftet med uppsatsen är att bidra till en förståelse för huruvida den feministiska utrikespolitiken verkar för att säkerhetsställa flickors och kvinnors möjligheter och makt att påverka sina liv och samhällen, men också hur politiken verkar för en lokal, regional och global institutionell ordning som tillgodoser rättighetsanspråk och avstår från att vidmakthålla en social, politisk och ekonomisk marginalisering av kvinnor. Utifrån en kombinerad läsning av Gayatri Spivak och Thomas Pogge identifierar jag rättighetsbärarens aktörskap och en institutionell ordning som främjar mänskliga rättigheter som centrala teman i en förståelse av ett rättighetsperspektiv. Genom en kvalitativ innehållsanalys sorterar och analyserar jag sedan materialet med hjälp av fyra underkategorier som utvecklats utifrån de två centrala temana av rättighetsperspektivet. Följaktligen granskas hur utrikesförvaltningen explicit eller implicit arbetar med dessa teman som jag funnit viktiga ur ett rättighetsperspektiv. Uppsatsens slutsatser är att handlingsplanen framställer kvinnor och flickor som huvudaktörer i utformningen av deras samhällen och liv, men att handlingsplanens åtgärder villkoras av sociala, politiska och ekonomiska ordningar som riskerar att passivisera, snarare än att aktivera och stärka, rättighetsbäraren. Den feministiska utrikespolitiken riskerar sålunda att vidmakthålla ett mångdimensionerat förtryck mot flickor och kvinnor. I handlingsplanen återfinns vidare starka åtgärder för att verka för solida ansvarsutkrävande mekanismer och en infrastruktur som tillgodoser rättigheter på lokal, regional och global nivå. Handlingsplanen adresserar emellertid varken samspelet mellan diverse förtryck mot kvinnor och den globala ordningens beskaffenhet eller Sveriges egen roll i vidmakthållandet av en sådan orättvis ordning.},
 author    = {Vedenstam, Camilla},
 keyword   = {aktörskap,mänskliga rättigheter,Thomas Pogge. Feministisk utrikespolitik,Gayatri Spivak,institutional order,agency,Feminist foreign policy,human rights,institutionell ordning,Thomas Pogge},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den svenska feministiska utrikespolitiken ur ett rättighetsperspektiv : en kvalitativ innehållsanalys av utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik 2015–2018},
 year     = {2017},
}